Η "νέα εμφάνιση": Πού πήγαν οι ενέργειες;The 'new look': Where did the actions go?

Το Υπηρεσία Power BI (app.powerbi.com) μετακινήθηκε σε μια νέα εμφάνιση που διευκολύνει την προβολή και την αλληλεπίδραση με τις αναφορές σας.The Power BI service (app.powerbi.com) has moved to a new look that makes it easier to view and interact with your reports. Κατά συνέπεια, πολλές ενέργειες μενού έχουν μετακινηθεί.As a result, many menu actions have moved. Εάν ο οργανισμός σας έχει κάνει τη μετακίνηση στη νέα εμφάνιση, αλλά είστε πιο εξοικειωμένοι με την παλιά εμφάνιση, αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να βρείτε τον δρόμο σας.If your organization has made the move to the new look, but you're more familiar with the old look, this article will help you find your way around. Οι πίνακες σε αυτό το άρθρο αντιστοιχίζουν την παλιά τοποθεσία στη νέα.The tables in this article map the old location to the new.

Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τη νέα εμφάνιση στο Power BI Desktop;Looking for information about the new look in Power BI Desktop? Ανατρέξτε στη Χρήση της ενημερωμένης κορδέλας στο Power BI Desktop.See Use the updated ribbon in Power BI Desktop.

Ενέργειες αναφοράς στη νέα εμφάνισηReport actions in the new look

ΕνέργειαAction Παλαιά εμφάνισηOld look Νέα εμφάνισηNew look
Αποθήκευση ωςSave as Αρχείο > Αποθήκευση ωςFile > Save as Αρχείο > Αποθήκευση αντιγράφουFile > Save a copy
ΕκτύπωσηPrint Αρχείο > ΕκτύπωσηFile > Print Αρχείο > Εκτύπωση αυτής της σελίδαςFile > Print this page
Ασφαλής ενσωμάτωσηEmbed securely Αρχείο > ΕνσωμάτωσηFile > Embed Κοινή χρήση > Ενσωμάτωση αναφοράς > Τοποθεσία Web ή πύληShare > Embed report > Website or portal
Ενσωμάτωση στο SharePoint OnlineEmbed in SharePoint Online Αρχείο > Ενσωμάτωση στο SharePoint OnlineFile > Embed in SharePoint Online Κοινή χρήση > Ενσωμάτωση αναφοράς > SharePoint OnlineShare > Embed report > SharePoint Online
Δημοσίευση στο webPublish to Web Αρχείο > Δημοσίευση στο webFile > Publish to Web Κοινή χρήση > Ενσωμάτωση αναφοράς > Δημοσίευση στο Web (δημόσια)Share > Embed report > Publish to web (public)
Εξαγωγή στο PowerPointExport to PowerPoint Αρχείο > Εξαγωγή στο PowerPointFile > Export to PowerPoint Εξαγωγή > PowerPointExport > PowerPoint
Εξαγωγή σε PDFExport to PDF Αρχείο > Εξαγωγή σε PDFFile > Export to PDF Αρχείο > PDFExport > PDF
Συνομιλία στο TeamsChat in Teams (δεν υπήρχε)(didn't exist) Γραμμή μενούMenu bar
Επεξεργασία αναφοράςEdit report Γραμμή μενούMenu bar Γραμμή μενούMenu bar
Προσαρμογή στη σελίδαFit to page Προβολή > Προσαρμογή στη σελίδαView > Fit to page Γραμμή μενού Προβολή (δεξιά πλευρά) > Προσαρμογή στη σελίδαMenu bar View (right side) > Fit to page
Προσαρμογή στο πλάτοςFit to width Προβολή > Προσαρμογή στο πλάτοςView > Fit to width Γραμμή μενού Προβολή (δεξιά πλευρά) > Προσαρμογή στο πλάτοςMenu bar View (right side) > Fit to width
Πραγματικό μέγεθοςActual size Προβολή > Πραγματικό μέγεθοςView > Actual size Γραμμή μενού Προβολή (δεξιά πλευρά) > Πραγματικό μέγεθοςMenu bar View (right side) > Actual size
Λειτουργία πλήρους οθόνηςFull screen mode Λειτουργία πλήρους οθόνηςFull screen mode Προβολή γραμμής μενού (δεξιά πλευρά) > Πλήρης οθόνηMenu bar View (right side) > Full screen
Χρώματα υψηλής αντίθεσηςHigh-contrast colors Προβολή > Χρώματα υψηλής αντίθεσηςView > High-contrast colors Γραμμή μενού Προβολή (δεξιά πλευρά) > Χρώματα υψηλής αντίθεσηςMenu bar View (right side) > High-contrast colors
Παράθυρο σελιδοδεικτώνBookmarks pane Προβολή > Παράθυρο σελιδοδεικτώνView > Bookmarks pane Γραμμή μενού Σελιδοδείκτες (δεξιά πλευρά) > Εμφάνιση περισσότερων σελιδοδεικτώνMenu bar Bookmarks (right side) > Show more bookmarks
ΑνανέωσηRefresh ΑνανέωσηRefresh Ανανέωση γραμμής μενού (δεξιά πλευρά)Menu bar (right side) Refresh
Καρφίτσωμα δυναμικής σελίδαςPin a live page Καρφίτσωμα δυναμικής σελίδαςPin a live page Γραμμή μενού, Περισσότερες επιλογές (...) > Καρφίτσωμα σε πίνακα εργαλείωνMenu bar More options (...) > Pin to a dashboard
Επαναφορά προεπιλογώνReset to default Επαναφορά προεπιλογώνReset to default Επαναφορά προεπιλογών (δεξιά πλευρά)Reset to default (right side)
ΣχόλιαComments ΣχόλιαComments ΣχόλιοComment
Προβολή σχετικώνView related Προβολή σχετικώνView related Γραμμή μενού, Περισσότερες επιλογές (...) > Εμφάνιση σχετικού περιεχομένουMenu bar More options (...) > See related content
ΑγαπημένοFavorite ΑγαπημένοFavorite Προσθήκη στα αγαπημένα (δεξιά πλευρά)Add to Favorites (right side)
ΕγγραφήSubscribe ΕγγραφήSubscribe ΕγγραφήSubscribe
Κοινή χρήσηShare Κοινή χρήσηShare Κοινή χρήση > ΑναφοράShare > Report
Δημιουργία κωδικού QRGenerate QR code Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Δημιουργία κωδικού QRMenu bar More options (...) > Generate QR code Κοινή χρήση > Δημιουργία κωδικού QRShare > Generate QR code
Ανάλυση στο ExcelAnalyze in Excel Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Ανάλυση στο ExcelMenu bar More options (...) > Analyze in Excel Εξαγωγή > Ανάλυση στο ExcelExport > Analyze in Excel

Ενέργειες πίνακα εργαλείων στη νέα εμφάνισηDashboard actions in the new look

ΕνέργειαAction Παλαιά εμφάνισηOld look Νέα εμφάνισηNew look
Προσθήκη πλακιδίουAdd tile Προσθήκη πλακιδίουAdd tile Επεξεργασία > Προσθήκη πλακιδίουEdit > Add tile
ΣχόλιαComments ΣχόλιαComments ΣχόλιοComment
Προβολή σχετικώνView related Προβολή σχετικώνView related Γραμμή μενού, Περισσότερες επιλογές (...) > Εμφάνιση σχετικού περιεχομένουMenu bar More options (...) > See related content
Ορισμός ως επιλεγμένουSet as featured Ορισμός ως επιλεγμένουSet as featured Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Ορισμός ως επιλεγμένουMenu bar More options (...) > Set as featured
ΑγαπημένοFavorite ΑγαπημένοFavorite Προσθήκη στα αγαπημένα (δεξιά πλευρά)Add to Favorites (right side)
ΕγγραφήSubscribe ΕγγραφήSubscribe ΕγγραφήSubscribe
Κοινή χρήσηShare Κοινή χρήσηShare Κοινή χρήσηShare
Προβολή τηλεφώνουPhone view Προβολή web > Προβολή τηλεφώνουWeb view > Phone view Επεξεργασία > Προβολή κινητής συσκευήςEdit > Mobile view
Θέμα πίνακα εργαλείωνDashboard theme Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Θέμα πίνακα εργαλείωνMenu bar More options (...) > Dashboard theme Επεξεργασία > Θέμα πίνακα εργαλείωνEdit > Dashboard theme
Εκτύπωση πίνακα εργαλείωνPrint dashboard Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Εκτύπωση πίνακα εργαλείωνMenu bar More options (...) > Print dashboard Αρχείο > Εκτύπωση αυτής της σελίδαςFile > Print this page
Ανανέωση πλακιδίων πίνακα εργαλείωνRefresh dashboard tiles Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Ανανέωση πλακιδίων πίνακα εργαλείωνMenu bar More options (...) > Refresh dashboard tiles Ανανέωση απεικονίσεων (δεξιά πλευρά)Refresh visuals (right side)
Επιθεώρηση επιδόσεωνPerformance inspector Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > Επιθεώρηση επιδόσεωνMenu bar More options (...) > Performance inspector Αρχείο > Επιθεώρηση επιδόσεωνFile > Performance inspector
ΡυθμίσειςSettings Γραμμή μενού Περισσότερες επιλογές (...) > ΡυθμίσειςMenu bar More options (...) > Settings Αρχείο > ΡυθμίσειςFile > Settings