Gamificationi KPI-de konfigureerimine rakenduses Dynamics 365 (Online)

Skoorid ja saavutused mängudes põhinevad KPI-del, mille teie määrate rakenduses Gamification. See on kaheetapiline protsess. Esmalt loob kasutaja, kellel on turberoll Mängujuht, lahenduses Dynamics 365 (Online) KPI-d. Seejärel valib ja konfigureerib kasutaja uue mängu seadistamisel KPI-d rakenduses Gamification.

Lisateavet KPI-de seadistamise kohta rakenduses Gamification leiate jaotisest Gamificationis mängude seadistamine ja käitamine.
Üldteave KPI-de kohta; Enne Gamificationi kasutamise alustamist vajaminevad mõisted.

KPI-de loomine rakenduses Gamification

Mängu seadistamise 2. etapis peate määrama mängu jaoks KPI-d.

Rakenduses Dynamics 365 (Online) määratavad KPI-d on saadaval, kui seadistate mängu ja andmeid sünkroonitakse rakendusest Dynamics 365 (Online).

KPI-de konfigureerimine ja redigeerimine rakenduses Dynamics 365 (Online)

Konfigureerige KPI üksikasju rakenduses Dynamics 365 (Online), et valida need rakenduses Gamification uue võistluse jaoks. Rakenduse Gamification installimisel loob süsteem hulga vaike-KPI-sid. Ainult KPI omanik saab selle väärtusi muuta. Kui süsteem lõi KPI, ei saa selle väärtusi muuta enne, kui olete selle omanikule määranud.

Kasulikke KPI-sid saab rakenduse Dynamics 365 (Online) eksemplari andmete põhjal mitut moodi luua. Kasutage inspiratsiooni saamiseks meie näiteid ja kohandage need oma ettevõttele ja mängunõuetele vastavaks. Lisateave: Head tavad Gamificationi uute ja olemasolevate KPI-de kohta

KPI konfigureerimine

 1. Minge rakenduses Dynamics 365 (Online) jaotisse Gamification > KPI-d.

 2. Klõpsake jaotises Aktiivsed KPI-d KPI-d, mida soovite konfigureerida.

  Konfigureeritud KPI-de olek on Seadistatud, konfigureerimist ootavate KPI-de olek on aga Pole seadistatud.

 3. Valige jaotisest KPI parameetrite konfigureerimine valiku Tüüp kohta objektitüüp, mille põhjal soovite KPI konfigureerida.

 4. Valige, kas soovite anda punkte Summa või kirje Arvu põhjal.

 5. Võite ka teha valiku Delta sätted, et konfigureerida selle KPI punktiarvestuse tingimuse, mis põhineb kahe atribuudi erinevusel (deltal).

  Näiteks kui soovite punkte anda mängijatele, kes lahendavad juhtumeid kiiresti, saate määrata tingimuse, mis registreerib väärtused Loodud ja Lahendamise aeg ja annab punkte, kui delta on väiksem kui 300 minutit (5 tundi). Summal põhineva KPI loomisel saate delta väärtust kasutada KPI summana ja anda punkte delta tegeliku väärtuse põhjal.

 6. Määrake, millistele kuupäevaväljadele punktid määratakse.

  Näpunäide

  Olge kuupäevaväljade valimisel hoolikas. Kui kasutate mitu korda päevas muutuda võivat kuupäevavälja, nagu Muutmiskuupäev või Muutja, võidakse määratud punktid ühelt mängijalt eemaldada ja määrata need teisele mängijale või mängijatele punktide määramise kuupäev võib muutuda.

  Oletame näiteks, et loote KPI, mis põhineb müügivihje olemil, mille kuupäevaväli on Muutmiskuupäev ja määratavaid punkte saava kasutaja kindlaks määrav väli on Muutja. Kui kasutaja loob uue müügivihje esmaspäeval, määrab süsteem punktid talle esmaspäeval. Kui müügivihjet värskendatakse teisipäeval, eemaldab süsteem kasutaja esmaspäevased punktid ja teisaldab need teisipäevale, mis võib muuta kindlaks määratud mänguperioodil mängija teenitud punktide arvu.

  Kui teil on süsteemitöö, mis süsteemikontot kasutades müügivihjekirjeid igapäevaselt värskendab, eemaldatakse pärast selle töö käitamist kõik punktid, mille mängijad on teeninud, kuna süsteem muutis müügivihjet. Sama loogika kehtib ka siis, kui mõni teine kasutaja seda müügivihjekirjet värskendab.

  Selle vältimiseks kasutage jaotises Punktiarvestuse täiendavad sätted valikut Punktiarvestuse käitumine.

 7. Valige, millistele kasutajatele antud KPI-st punkte määratakse.

  Saate korraga valida mitu kasutajat, vajutades Ctrl-klahvi.

 8. Võite KPI-le seadistada ka täiendava päringuparameetri, luues salvestatud vaate.

  Minge jaotisse Täpsem otsing, valige väljad, mille järgi soovite filtreerida, ja seejärel klõpsake käsku Salvesta uue vaatena. Järgmiseks saate redigeerida KPI-d, valida salvestatud vaadet ja seejärel klõpsata käsku Salvesta, et muutusi rakendada.

  Näiteks kui soovite anda punkte ainult teatud toote kohtumiste eest, võite lisada toote nime kohtumise kirjeldusse ja lisada päringuparameetri, et valida kohtumine punktiarvestuseks ainult siis, kui väli Kirjeldus sisaldab toote nime.

  Märkus

  Gamification ei toeta salvestatud vaateid, mis filtreerivad kuupäevavälja jaoks või mis sisaldavad lingitud olemeid filtrites või veergudes.

 9. Soovi korral tehke jaotises Punktiarvestuse täiendavad sätted valik Punktiarvestuse käitumine. Vaikimisi, (kui ühtegi märkeruutu pole valitud), määratakse punkte alati kirje praeguse oleku põhjal. Seda saate muuta, kui valite ühe või mitu järgmistest suvanditest.

  • Hoia punktisummad kirje kustutamisel alles: kui KPI kasutatav kirje kustutatakse, jäävad kogutud punktid mängija punktisummale alles.

  • Hoia punktisummad kirje kehtivuse lõppemisel alles. Näide: KPI on konfigureeritud salvestatud vaate alusel, mis määras punktisummasid ainult kirjetele, mille olek oli Lõpule viidud. Mõne aja möödudes teisaldab töövoog lõpule viidud kirjed automaatselt olekusse Arhiivitud. Kui see suvand on valitud, jätab süsteem nende kirjete punktisummad alles.

  • Hoia punktisummad kirje uuesti määramisel alles: kui kirje määratakse rakenduses Dynamics 365 (Online) teisele kasutajale, jäävad punktisummad sellele kasutajale, kes kogutud punktid teenis.

  • Hoia algsed punktisummad alles: punktisummad määratakse nende väärtuste alusel, mis esitati algselt KPI poolt kasutatavas kirjes. Nt kui annate punkte potentsiaalse tulu ja tuluprognoosi eest, ei muutu punktisumma, kui kirje tuluprognoosi värskendatakse.

  Ettevaatust!

  Kui redigeerite kohandatud punktiarvestuse käitumisega KPI-d, mis on aktiivses mängus juba kasutusel, eemaldatakse kõik valitud käitumissuvanditega seostatud punktid.

 10. Soovi korral määrake jaotises Punktiarvestuse täiendavad sätted Ajaarvestus. Vaikimisi arvestatakse KPI-sid iga päev ja ööpäev läbi. Saate määrata tunnid ja päevad, millal KPI-d arvestatakse.

 11. Konfiguratsiooni rakendamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Järgmised etapid

Kui olete kõikide vajalike KPI-de seadistamise lõpetanud, sünkroonib Dynamics 365 (Online) andmed rakendusega Gamification, kui mängu käivitate.

Kui soovite KPI punktiarvestust käsitsi luua, võite kasutada Exceli punktiarvestust. Lisateave: Mänguskooride värskendamine, kasutades Gamificationi Exceli punktiarvestuse funktsiooni

KPI redigeerimine

 1. Minge rakenduses Dynamics 365 (Online) jaotisse Gamification > KPI-d.

 2. Klõpsake KPI-d, mida soovite redigeerida.

 3. Klõpsake jaotises KPI parameetrid käsku Redigeeri.

 4. Muutke KPI parameetreid, et need vastaksid teie nõuetele.

 5. Muudatuste rakendamiseks klõpsake käsku Salvesta.

Märkus

Rakenduse Gamification installimisel automaatselt loodud KPI redigeerimiseks peate kõigepealt sellele omaniku määrama. Ainult KPI omanik saab selle väärtusi redigeerida.

Vt ka

Ülevaade Gamificationi volinikele ja mängujuhtidele
Gamificationis mängude seadistamine ja käitamine