Kontrole za zaštitu privatnosti dostupne za proizvode sustava OfficePrivacy controls available for Office products

Microsoft predano radi na tome da vam pruži informacije i kontrole koje su vam potrebne da biste mogli odabrati načine prikupljanja i korištenja vaših podataka prilikom korištenja proizvoda sustava Office.Microsoft is committed to providing you with the information and controls you need to make informed choices about how your data is collected and used when you’re using Office products. To obuhvaća upotrebu proizvoda sustava Office na uređajima sa sustavom Windows, Mac, iOS i Android, kao i upotrebu aplikacija sustava Office na webu.This includes when you use the Office products on Windows, Mac, iOS, and Android devices as well as when you use the Office apps on the web.

Od travnja 2019. započeli smo pružati nove, ažurirane i poboljšane kontrole za zaštitu privatnosti za dijagnostičke podatke i povezana iskustva s najnovijim proizvodima sustava Office.Starting in April 2019, we began providing new, updated, and improved privacy controls for diagnostic data and connected experiences to our most current Office products. Dodatne informacije potražite u članku Pregled kontrola za zaštitu privatnosti za Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.For more information, see Overview of privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Odlomci u ovome članku sadrže sljedeće informacije:The sections in this article contain the following information:

 • proizvodi i verzije sustava Office koje imaju najnovije kontrole za zaštitu privatnostiWhich Office products and versions provide our most recent privacy controls
 • koje su od tih kontrola za zaštitu privatnosti dostupne u tim proizvodima i verzijama sustava OfficeWhich of those privacy controls are available in those Office products and versions
 • veze na članke s više informacija o upravljanju tim kontrolama za zaštitu privatnostiLinks to articles with more information about managing these privacy controls

Odlomci su organizirani prema mjestu upotrebe sustava Office, kao što su uređaji sa sustavom Windows ili Mac ili web-preglednik.The sections are organized by where Office is being run, such as on a Windows or Mac device or from a web browser.

Office na uređajima sa sustavom WindowsOffice on Windows devices

Naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti dostupne su za sljedeće proizvode sustava Office prilikom njihova korištenja na uređajima sa sustavom Windows:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Windows devices:

 • Verzije aplikacija sustava Office za stolna računala koje se isporučuju s pretplatničkim tarifama za Microsoft 365 ili Office 365.Desktop versions of the Office applications that come with Microsoft 365 or Office 365 subscription plans. Na primjer, aplikacije sustava Office koje se isporučuju s tarifom Microsoft 365 Personal (za kućnu upotrebu), tarifom Microsoft 365 Business Standard (za tvrtke) ili tarifom Microsoft 365 E5 (za velike tvrtke).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Personal plan (for home), the Microsoft 365 Business Standard plan (for businesses), or the Microsoft 365 E5 plan (for enterprises).
 • Maloprodajne verzije sustava Office 2019 i Office 2016 koje su raspoložive kao jednokratne kupnje.Retail versions of Office 2019 and Office 2016, which are available as a one-time purchase. Na primjer, Office Professional 2019 ili Office Home & Student 2016.For example, Office Professional 2019 or Office Home & Student 2016.
 • Verzije programa Project i Visio za računala, koje se isporučuju s nekim pretplatničkim tarifama kao što su Project tarifa 5 ili Visio tarifa 2.Desktop versions of Project and Visio that come with some subscription plans, such as Project Plan 5 or Visio Plan 2.
 • Maloprodajne verzije programa Project 2019, Project 2016, Visio 2019 i Visio 2016 koje su raspoložive kao jednokratne kupnje.Retail versions of Project 2019, Project 2016, Visio 2019, and Visio 2016, which are available as a one-time purchase.
 • Količinski licencirane verzije programa Project 2016 i Visio 2016 koji se instaliraju tehnologijom klikom do cilja umjesto da ih instalirate pomoću sustava Windows Installer (MSI).Volume licensed versions of Project 2016 and Visio 2016 that are installed by using Click-to-Run instead of being installed by using Windows Installer (MSI). Na primjer, Project Professional 2016 ili Visio Standard 2016.For example, Project Professional 2016 or Visio Standard 2016.

Za uređaje sa sustavom Windows u sljedećoj tablici navedene su aplikacije i minimalna verzija tih aplikacija koje imaju naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti.For Windows devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

AplikacijaApp Minimalna verzijaMinimum version
AccessAccess 19041904
ExcelExcel 19041904
OneDriveOneDrive 20.084.0426.000720.084.0426.0007
OneNoteOneNote 19041904
OutlookOutlook 19041904
PowerPointPowerPoint 19041904
ProjectProject 19041904
PublisherPublisher 19041904
Skype za tvrtkeSkype for Business 16.0.1162916.0.11629
TeamsTeams 1.3.00.135651.3.00.13565
VisioVisio 19041904
WordWord 19041904

Za te verzije aplikacija sustava Office na uređajima sa sustavom Windows dostupne su sljedeće kontrole za zaštitu privatnosti:For those versions of Office apps on Windows devices, the following privacy controls are available:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Neki proizvodi sustava Office možda nemaju određene vrste povezanih iskustva, pa neke kontrole za zaštitu privatnosti neće biti relevantne.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Da biste konfigurirali te kontrole za zaštitu privatnosti za korisnike koji koriste Office na uređajima sa sustavom Windows u vašoj tvrtki ili ustanovi, možete koristiti pravilnik grupe ili servis za pravilnike u oblaku sustava Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Windows devices in your organization, you can use Group Policy or the Office cloud policy service. Dodatne informacije potražite u članku Upotreba postavki pravilnika za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Microsoft 365 Apps za velike tvrtke.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Microsoft 365 Apps for enterprise.

Office na uređajima sa sustavom MacOffice on Mac devices

Naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti dostupne su za sljedeće proizvode sustava Office prilikom korištenja sustava Office na uređajima sa sustavom Mac:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Mac devices:

 • Office za Mac, koji je dostupan u svim pretplatničkim tarifama za sustav Office 365 ili Microsoft 365 koje obuhvaćaju verzije aplikacija sustava Office za stolna računala.Office for Mac, which is available with any Office 365 or Microsoft 365 subscription plan that includes the desktop versions of the Office apps. Na primjer, aplikacije sustava Office koje se isporučuju s tarifom Microsoft 365 Family (za kućnu upotrebu), tarifom Microsoft 365 Business Premium (za tvrtke) ili tarifom Microsoft 365 E3 (za velike tvrtke).For example, the Office apps that come with the Microsoft 365 Family plan (for home), the Microsoft 365 Business Premium plan (for businesses), or the Microsoft 365 E3 plan (for enterprises).
 • Office 2019 za Mac koji je dostupan kao jednokratna kupnja u maloprodajnoj trgovini ili pomoću ugovora o količinskom licenciranju.Office 2019 for Mac, which is available as a one-time purchase from a retail store or through a volume licensing agreement.

Za uređaje sa sustavom Mac u sljedećoj tablici navedene su aplikacije i minimalna verzija tih aplikacija koje imaju naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti.For Mac devices, the following table lists the apps and the minimum version of those apps which have our most recent privacy controls.

AplikacijaApp Minimalna verzijaMinimum version
ExcelExcel 16.2816.28
OneDriveOneDrive 20.169.0823.000320.169.0823.0003
OneNoteOneNote 16.2816.28
OutlookOutlook 16.2816.28
PowerPointPowerPoint 16.2816.28
Skype za tvrtkeSkype for Business 16.28.0.19216.28.0.192
TeamsTeams 1.3.00.92211.3.00.9221
WordWord 16.2816.28

Za te verzije aplikacija sustava Office na uređajima sa sustavom Mac dostupne su sljedeće kontrole za zaštitu privatnosti:For those versions of Office apps on Mac devices, the following privacy controls are available:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office
 • Dopusti korištenje povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of connected experiences in Office

Neki proizvodi sustava Office možda nemaju određene vrste povezanih iskustva, pa neke kontrole za zaštitu privatnosti neće biti relevantne.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Da biste konfigurirali te kontrole za zaštitu privatnosti za korisnike koji koriste Office na uređajima sa sustavom Mac u vašoj tvrtki ili ustanovi, možete koristiti preference ili servis za pravilnike u oblaku sustava Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Mac devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje postavki za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office za Mac.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office for Mac.

Office na uređajima sa sustavom iOSOffice on iOS devices

Naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti dostupne su za sljedeće proizvode sustava Office prilikom korištenja sustava Office na uređajima sa sustavom iOS:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on iOS devices:

AplikacijaApp Minimalna verzijaMinimum version
ExcelExcel 2.302.30
LensLens 2.382.38
Aplikacija OfficeOffice app 2.342.34
OneDriveOneDrive 11.19.1111.19.11
OneNoteOneNote 16.3016.30
OutlookOutlook 4.30.04.30.0
PlannerPlanner 1.9.41.9.4
PowerPointPowerPoint 2.302.30
Skype za tvrtkeSkype for Business 6.26.26.26.2
TeamsTeams 1417/2.0.18(2020072902)1417/2.0.18(2020072902)
Visio ViewerVisio Viewer 1.171.17
WordWord 2.302.30

Za te verzije aplikacija sustava Office na uređajima sa sustavom iOS dostupne su sljedeće kontrole za zaštitu privatnosti:For those versions of Office apps on iOS devices, the following privacy controls are available:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Neki proizvodi sustava Office možda nemaju određene vrste povezanih iskustva, pa neke kontrole za zaštitu privatnosti neće biti relevantne.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Da biste konfigurirali te kontrole za zaštitu privatnosti za korisnike koji koriste Office na uređajima sa sustavom iOS u vašoj tvrtki ili ustanovi, možete koristiti preference ili servis za pravilnike u oblaku sustava Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on iOS devices in your organization, you can use preferences or the Office cloud policy service. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje postavki za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office na iOS uređajima.For more information, see Use preferences to manage privacy controls for Office on iOS devices.

Office na uređajima sa sustavom AndroidOffice on Android devices

Naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti dostupne su za sljedeće proizvode sustava Office prilikom korištenja sustava Office na uređajima sa sustavom Android:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office on Android devices:

AplikacijaApp Minimalna verzijaMinimum version
ExcelExcel 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
LensLens 16.0.12730.2008016.0.12730.20080
Aplikacija OfficeOffice app 16.0.12430.2025416.0.12430.20254
OneDriveOneDrive 5.475.47
OneNoteOneNote 16.0.12228.2000416.0.12228.20004
OutlookOutlook 4.1.714.1.71
PlannerPlanner 1.12.01.12.0
PowerPointPowerPoint 16.0.12228.2026016.0.12228.20260
Skype za tvrtkeSkype for Business 6.27.0.126.27.0.12
TeamsTeams 1416/1.0.0.20200806011416/1.0.0.2020080601
WordWord 16.0.12228.2026016.0.12228.20260

Za te verzije aplikacija sustava Office na uređajima sa sustavom Android dostupne su sljedeće kontrole za zaštitu privatnosti:For those versions of Office apps on Android devices, the following privacy controls are available:

 • Konfiguriranje razine dijagnostičkih podataka o klijentskom softveru koje Office šalje MicrosoftuConfigure the level of client software diagnostic data sent by Office to Microsoft
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja analiziraju sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that analyze content
 • dopusti korištenje povezanih iskustava koja preuzimaju internetski sadržaj u sustavu Office Allow the use of connected experiences in Office that download online content
 • Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Neki proizvodi sustava Office možda nemaju određene vrste povezanih iskustva, pa neke kontrole za zaštitu privatnosti neće biti relevantne.Some Office products might not have certain types of connected experiences, so some privacy controls won’t be relevant.

Da biste konfigurirali te kontrole za zaštitu privatnosti za korisnike koji koriste Office na uređajima sa sustavom Android u vašoj tvrtki ili ustanovi, morate koristiti servis za pravilnike u oblaku sustava Office.To configure these privacy controls for your users that are using Office on Android devices in your organization, you need to use the Office cloud policy service. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje postavki pravilnika za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za Office na Android uređajima.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office on Android devices.

Office za webOffice for the web

Naše najnovije kontrole za zaštitu privatnosti dostupne su za sljedeće proizvode sustava Office prilikom korištenja sustava Office u web-pregledniku:Our most recent privacy controls are available for the following Office products when using Office from a web browser:

 • ExcelExcel
 • OneNoteOneNote
 • PowerPointPowerPoint
 • VisioVisio
 • WordWord

Za te aplikacije sustava Office nije navedena minimalna verzija jer Microsoft upravlja time koja je verzija dostupna.There is no minimum version listed for these Office apps because Microsoft manages which version is available.

Za Office na webu dostupne su sljedeće kontrole za zaštitu privatnosti:For Office on the web, the following privacy controls are available:

 • Dopusti korištenje dodatnih neobaveznih povezanih iskustava u sustavu OfficeAllow the use of additional optional connected experiences in Office

Da biste konfigurirali kontrolu za zaštitu privatnosti za korisnike koji koriste Office na webu, morate koristiti servis za pravilnike u oblaku sustava Office.To configure this privacy control for your users that are using Office on the web, you need to use the Office cloud policy service. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje postavki pravilnika za upravljanje kontrolama za zaštitu privatnosti za aplikacije Office za web.For more information, see Use policy settings to manage privacy controls for Office for the web applications.