Android-eszközök egyéni beállításai – IntuneCustom settings for Android devices - Intune

Az egyéni profilok Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) beállítások segítségével konfigurálják az Android-eszközök különböző beállításait és a szolgáltatásait.Custom profiles use Open Mobile Alliance Uniform Resource Identifier (OMA-URI) settings to configure different features on Android devices. Ezekkel a beállításokkal általában a mobileszközgyártók vezérlik az eszközök funkcióit.These settings are typically used by mobile device manufacturers to control features on the device.

Egyéni profillal a következő Android-beállításokat konfigurálhatja és rendelheti hozzá.Using a custom profile, you can configure and assign the following Android settings. Ezek a beállítások nem beépített részei az Intune-szabályzatoknak:These settings aren't built in to the Intune policies:

Fontos

Ezzel a profiltípussal csak a felsorolt beállítások konfigurálhatók.Only the settings listed can be configured by this profile type. Az Android-eszközök nem teszik elérhetővé a konfigurálható OMA-URI-beállítások teljes listáját.Android devices don't expose a complete list of OMA-URI settings you can configure. Ha több beállítást szeretne látni, szavazzon rájuk az Intune Uservoice webhelyén.If you'd like to see more settings, then vote for more settings at the Intune Uservoice site.

Egyéni profilbeállítások Android rendszerű eszközökhözCustom profile settings for Android devices

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson a Minden szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All Services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Hozzon létre egy egyéni profilt az Android-platformmal.Create a custom profile using the Android platform. A folyamat lépéseit az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban című cikk ismerteti.Configure custom device settings in Microsoft Intune lists the steps.

 4. Az Egyéni OMA-URI beállítások területen válassza a Hozzáadás, majd a Sor hozzáadása lehetőséget.In Custom OMA-URI Settings, select Add, and then select Add Row.

 5. Adja meg a következő tulajdonságokat:Enter the following properties:

  • Név – Adjon meg egy egyéni nevet az OMA-URI beállításnak, hogy később könnyebben megtalálja.Name - Enter a unique name for the OMA-URI setting so you can easily find it.
  • Leírás – Adjon meg egy olyan leírást, amely ismerteti a beállítást, valamint írjon be egyéb fontos részleteket.Description - Enter a description that gives an overview of the setting, and any other important details.
  • Adattípus – Adja meg az OMA-URI beállításhoz használt adattípust.Data type - Enter the data type you use for this OMA-URI setting. A Karakterlánc, Karakterlánc (XML), Dátum és idő, Egész szám, Lebegőpontos szám vagy Logikai lehetőségek közül választhat.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
  • OMA-URI – Adja meg a kívánt OMA-URI-t.OMA-URI - Enter the OMA-URI you want.
  • Érték – Adja meg a megadott OMA-URI azonosítóhoz társítandó értéket.Value - Enter the value you want to associate with the OMA-URI you entered.
 6. A módosítások mentéséhez válassza az OK gombot.Select OK to save your changes. Szükség szerint adjon hozzá további beállításokat.Continue to add more settings as needed.

További lépésekNext steps

A beállítások befejezését követően létrejön a profil, és megjelenik a listában.When you complete the settings, the profile is created, and appears in the list. Ha a profilt csoportokhoz szeretné rendelni, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.To assign this profile to groups, see How to assign device profiles.