Androidos eszközökre vonatkozó egyéni beállítások a Microsoft Intune-banCustom settings for Android devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune Androidos egyéni profiljával OMA-URI-beállításokat léptethet érvénybe, amelyekkel felügyelheti az Android-eszközökön elérhető szolgáltatásokat.Use the Microsoft Intune Android Custom profile to assign OMA-URI settings that can be used to control features on Android devices. Ezek szabványos beállítások, amelyeket számos mobileszköz-gyártó alkalmaz az eszközök szolgáltatásainak vezérlésére.These are standard settings that many mobile device manufacturers use to control device features.

Ezzel a képességgel az alábbi Android-beállításokat léptetheti érvénybe, amelyek nem konfigurálhatók Intune-szabályzatokkal:This capability is intended to allow you to assign the following Android settings that are not configurable with Intune policies:

Fontos

Jelenleg csak a fentiekben felsorolt beállítások konfigurálhatók ezzel a profiltípussal.Only the settings listed above can currently be configured by this profile type. Az Android-eszközök nem teszik elérhetővé a konfigurálható OMA-URI-beállítások teljes listáját.Android devices do not expose a complete list of OMA-URI settings you can configure. Ha további beállításokat szeretne elérni, nyújtson be egy kérelmet az Intune Uservoice webhelyén.If you want to see further settings added, please request these on the Intune Uservoice site.

Egyéni profilbeállítások Android rendszerű eszközökhözCustom profile settings for Android devices

 1. Az első lépésekhez kövesse az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban című témakör utasításait.Use the instructions in How to configure custom device settings in Microsoft Intune to get started.
 2. OMA-URI beállítások hozzáadásához a Profil létrehozása panelen válassza a Beállítások lehetőséget.On the Create Profile blade, choose Settings to add one or more OMA-URI settings.
 3. A Sor szerkesztése panelen minden beállításhoz konfigurálja az alábbi értékeket:On the Edit Row blade, configure the following values for each setting:
  • Név – Adjon meg egy egyedi nevet az OMA-URI beállítás számára, amellyel az egyszerűen azonosítható a beállítások listájában.Name - Enter a unique name for the OMA-URI setting to help you identify it in the list of settings.
  • Leírás – Adjon meg egy olyan leírást, amely áttekintést nyújt az adott beállításról, valamint más olyan releváns információkat tartalmaz, amelyek segítenek a megkeresésében.Description - Provide a description that gives an overview of the setting and other relevant information to help you locate it.
  • Adattípus – Válassza ki az adattípust az OMA-URI-beállítás megadásához.Data type - Select the data type in which you will specify this OMA-URI setting. A Karakterlánc, Karakterlánc (XML), Dátum és idő, Egész szám, Lebegőpontos szám vagy Logikai lehetőségek közül választhat.Choose from String, String (XML), Date and time, Integer, Floating point, or Boolean.
  • OMA-URI – Adja meg az OMA-URI azonosítót, amelyhez beállítást kíván megadni.OMA-URI - Specify the OMA-URI you want to supply a setting for.
  • Érték – Adja meg a megadott OMA-URI azonosítóhoz társítandó értéket.Value - Enter the value you want to associate with the OMA-URI you entered.
 4. Ha elkészült, kattintson az OK gombra, és folytassa, ha újabb beállításokat kíván megadni.Click OK once you are done, then continue to add more settings as required.

További lépésekNext steps

A beállítások befejezését követően létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.When you complete the settings, the profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.