A Microsoft Intune macOS-eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításaiMicrosoft Intune macOS device restriction settings

A cikk bemutatja a Microsoft Intune olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításait, melyek konfigurálhatók macOS rendszerű eszközökhöz.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running macOS.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Megkövetelt jelszótípus – Megadja, hogy a jelszó csak numerikus lehet-e, vagy alfanumerikusnak kell lennie (azaz betűket és számokat is tartalmaznia kell).Required password type - Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Ezt a beállítást csak a Mac OS X 10.10.3-as és újabb verziói támogatják.This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
  • Nem alfanumerikus karakterek száma a jelszóban – Megadja, hogy hány speciális karakternek (0 - 4) kell szerepelnie a jelszóban.Number of non-alphanumeric characters in password - Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).
   A speciális karakterek olyan szimbólumok, mint például a „?”.A complex character is a symbol, for example "?".
  • Jelszó minimális hossza – Megadja a felhasználó által beállítandó jelszó minimális hosszát (4 és 16 karakter között).Minimum password length - Enter the minimum length of password a user must configure (between 4 and 16 characters).
  • Egyszerű jelszavak – Az egyszerű jelszavak (például a 0000 vagy az1234) használatának engedélyezése.Simple passwords - Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
  • Jelszó kérése legfeljebb ennyi perccel a képernyőzárolás után – Megadja, hogy a számítógépnek mennyi ideig kell inaktívnak lennie ahhoz, hogy bekapcsoljon a jelszavas zárolás.Maximum minutes after screen lock before password is required - Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy a számítógépnek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specify the length of time that the computer must be idle before the screen locks.
  • Jelszó lejárata (napokban) – Megadja, hogy hány nap elteltével kötelező a felhasználónak módosítania a jelszót (1 255 nap).Password expiration (days) - Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy hány korábbi jelszó ne legyen újra felhasználható (1 - 24).Prevent reuse of previous passwords - Specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában a következő listák valamelyikét konfigurálhatja:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists:

 • A Letiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése és futtatása nincs engedélyezve a felhasználók számára.A Prohibited apps list - List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run. A rendszer nem akadályozza meg, hogy a felhasználók tiltott alkalmazásokat telepítsenek, de ilyen esetben értesítést küld Önnek.Users are not prevented from installing a prohibited app, but if they do so, this is reported to you.
 • A Jóváhagyott alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése engedélyezve van a felhasználók számára.An Approved apps list - List the apps that users are allowed to install. A felhasználók nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek nem szerepelnek a listán.Users must not install apps that are not listed. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed. A rendszer nem akadályozza meg, hogy a felhasználók az engedélyezési listán nem szereplő alkalmazásokat telepítsenek, de ilyen esetben értesítést küld Önnek.Users are not prevented from installing an app that is not on the approved list, but if they do so, this is reported to you.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet, igény szerint az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazás csomagazonosítóját (például com.apple.calculator).To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app (for example com.apple.calculator).

DomainsDomains

Jelöletlen e-mail-tartományokUnmarked email domains

Az E-mail-tartomány URL-címe mezőben adjon a listához egy vagy több URL-címet.In the Email Domain URL field, add one or more URLs to the list. Ha a felhasználó nem a konfigurált tartományok egyikéből kap e-mailt, az iOS-es Mail alkalmazásban ez az e-mail nem megbízhatóként jelenik meg.When users receive an email from a domain other than one you configured, the email is marked as untrusted in the iOS Mail app.