A macOS eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banmacOS device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ezen beállítások használatával a macOS-eszközöket egy eszközkorlátozási profilban kezelheti.Use these settings to manage macOS devices in a device restriction profile.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Megkövetelt jelszótípus – Megadja, hogy a jelszó csak numerikus lehet-e, vagy alfanumerikusnak kell lennie (azaz betűket és számokat is tartalmaznia kell).Required password type - Specify whether the password can be Numeric only, or whether it must be Alphanumeric (contain letters and numbers). Ezt a beállítást csak a Mac OS X 10.10.3-as és újabb verziói támogatják.This setting is supported only on Mac OS X version 10.10.3 and later.
  • Nem alfanumerikus karakterek száma a jelszóban – Megadja, hogy hány speciális karakternek (0 - 4) kell szerepelnie a jelszóban.Number of non-alphanumeric characters in password - Specify the number of complex characters required in the password (0 to 4).
   A speciális karakterek olyan szimbólumok, mint a ?A complex character is a symbol, like ?
  • Jelszó minimális hossza – Megadja a felhasználó által beállítandó jelszó minimális hosszát (4 és 16 karakter között).Minimum password length - Enter the minimum length of password a user must configure (between 4 and 16 characters).
  • Egyszerű jelszavak – Az egyszerű jelszavak (például a 0000 vagy az1234) használatának engedélyezése.Simple passwords - Allow the use of simple passwords such as 0000 or 1234.
  • Jelszó kérése legfeljebb ennyi perccel a képernyőzárolás után – Megadja, hogy a számítógépnek mennyi ideig kell inaktívnak lennie ahhoz, hogy bekapcsoljon a jelszavas zárolás.Maximum minutes after screen lock before password is required - Specify how long the computer must be inactive before a password is required to unlock it.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy a számítógépnek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specify the length of time that the computer must be idle before the screen locks.
  • Jelszó lejárata (napokban) – Megadja, hogy hány nap elteltével kötelező a felhasználónak módosítania a jelszót (1 255 nap).Password expiration (days) - Specify how many days elapse before the user must change the password (1 to 255 days).
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy hány korábbi jelszó ne legyen újra felhasználható (1 - 24).Prevent reuse of previous passwords - Specify the number of previously used passwords that cannot be reused (1 to 24).

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában a következő listák valamelyikét konfigurálhatja:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists:

A Letiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése és futtatása nincs engedélyezve a felhasználók számára.A Prohibited apps list - List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run. A Jóváhagyott alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése engedélyezve van a felhasználók számára.An Approved apps list - List the apps that users are allowed to install. A megfelelőség biztosítása érdekében a felhasználók nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek nem szerepelnek a listán.To remain compliant, users must not install apps that are not listed. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet, igény szerint az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazás csomagazonosítóját (például com.apple.calculator).To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the bundle ID of the app (for example com.apple.calculator).

DomainsDomains

Jelöletlen e-mail-tartományokUnmarked email domains

Az E-mail-tartomány URL-címe mezőben adjon a listához egy vagy több URL-címet.In the Email Domain URL field, add one or more URLs to the list. Ha a végfelhasználó nem a konfigurált tartományok egyikéből kap e-mailt, az iOS-es Mail alkalmazásban ez az e-mail nem megbízhatóként jelenik meg.When end users receive an email from a domain other than one you configured, the email is marked as untrusted in the iOS Mail app.