A Microsoft Intune iOS-eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításaiMicrosoft Intune iOS device restriction settings

A cikk bemutatja a Microsoft Intune olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításait, amelyek konfigurálhatók iOS rendszerű eszközökhöz.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running iOS.

ÁltalánosGeneral

 • Használati adatok megosztása – Engedélyezheti vagy letilthatja az eszköz számára, hogy diagnosztikai és használati telemetriaadatokat küldjön az Apple-nek.Share usage data - Allow or block the device from sending diagnostic and usage telemetry data to Apple.
 • Diagnosztikai adatok küldése – Engedélyezi vagy letiltja, hogy az eszköz diagnosztikai adatokat küldjön az Apple számára.Diagnostic data submission - Allow or block the device from submitting diagnostic data to Apple.
 • Képernyőfelvétel – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy képként rögzítse a képernyő tartalmát.Screen capture - Allow the user to capture the contents of the screen as an image.
  • Távoli képernyőfigyelés az Osztályterem alkalmazással (csak felügyelt) – Letiltja vagy engedélyezi, hogy az Apple Osztályterem alkalmazása figyelje az iOS-eszközök képernyőjét.Remote screen observation by Classroom app (supervised only) - Allow or block the Apple Classroom app from viewing the screen of iOS devices.
  • Az Osztályterem alkalmazás értesítés nélküli képernyőfigyelése (csak felügyelt) – Ha engedélyezi, az oktatók csendes módban, a diákok tudta nélkül figyelhetik a diákok iOS-eszközeinek képernyőjét az Osztályterem alkalmazás használatával.Unprompted screen observation by Classroom app (supervised only) - If allowed, teachers can silently observe the screen of students iOS devices using the Classroom app without the students knowledge.
 • Nem megbízható TLS-tanúsítványok – Engedélyezi nem megbízható TLS-tanúsítványok használatát az eszközön.Untrusted TLS certificates - Allow untrusted Transport Layer Security certificates on the device.
 • Megbízható nagyvállalati alkalmazás – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy megbízhatónak tekintsen olyan alkalmazásokat, amelyeket nem az alkalmazás-áruházból töltött le.Enterprise app trust - Lets the user select to trust apps that were not downloaded from the app store.
 • Fiókmódosítás (csak felügyelt) – Ha a beállítás ki van kapcsolva, a felhasználó nem módosíthat eszközspecifikus beállításokat (például új eszközfiókok létrehozása, felhasználónév vagy jelszó módosítása) az iOS beállításkezelő alkalmazásából.Account modification (supervised only) - When blocked, this prevents the user from modifying device-specific settings from the iOS settings app, like creating new device accounts, and changing the user name or password. Ez az iOS beállításkezelő alkalmazásából elérhető, más alkalmazásokra (például Mail, Contacts, Calendar, Facebook és Twitter) vonatkozó beállításokat is érinti,This also applies to settings accessible from the iOS settings app like Mail, Contacts, Calendar, Facebook, and Twitter. nem vonatkozik azonban azokra az alkalmazásokra, amelyeknek nincsenek az iOS beállításkezelő alkalmazásából konfigurálható fiókbeállításaik (például a Microsoft Outlook alkalmazás).This does not apply to apps with account settings that are not configurable from the iOS settings app, for example, the Microsoft Outlook app.
 • Korlátozások engedélyezése az eszközbeállítások között (csak felügyelt) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó eszközkorlátozásokat (szülői felügyeletet) állítson be az eszközön.Enabling restrictions in the device settings (supervised only) - Allow the user to configure device restrictions (parental controls) on the device.
 • Az eszköz teljes tartalmának és összes beállításának törlésére szolgáló beállítás használata (csak felügyelt) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó törölje az összes tartalmat és beállítást az eszközről.Use of the erase all content and settings option on the device (supervised only) - Allow the user to use the option of erasing all content and settings on the device.
 • Eszköz nevének módosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy módosítsa az eszköz nevét.Device name modification (supervised only) - Allow the user to change the name of the device.
 • Értesítési beállítások módosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy módosítsa az eszköz értesítési beállításait.Notification settings modification (supervised only) - Allow the user to change the device notification settings.
 • Vállalati alkalmazások megbízhatósági beállításainak módosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy megbízhatónak tekintsen olyan alkalmazásokat, amelyeket nem az alkalmazás-áruházból töltött le.Enterprise app trust settings modification (supervised only) - Lets the user select to trust apps that were not downloaded from the app store.
 • Konfigurációs profil módosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi a felhasználó számára a konfigurációs profilok telepítését.Configuration profile changes (supervised only) - Allow the user to install configuration profiles.
 • Aktiválási zár (csak felügyelt) – Engedélyezi az aktiválási zárat a felügyelt iOS-eszközökön.Activation Lock (supervised only) - Enable Activation Lock on supervised iOS devices.

Felügyeletet igénylő konfigurációkConfigurations requiring supervision

Az iOS Supervised (Felügyelt) módja csak a kezdeti eszközbeállítás során, az Apple Készülékregisztrációs programján keresztül vagy az Apple Configuratorral engedélyezhető.iOS supervised mode can only be enabled during initial device setup through Apple’s Device Enrollment Program, or by using Apple Configurator. A Supervised (Felügyelt) mód engedélyezése után az Intune az alábbi funkciókkal konfigurálhatja az eszközöket:Once supervised mode is enabled, Intune can configure a device with the following functionality:

 • App Lock (Egyetlen alkalmazás mód)App Lock (Single App Mode)
 • Globális HTTP-ProxyGlobal HTTP Proxy
 • Aktiválási zár megkerüléseActivation Lock Bypass
 • Önálló egyetlen alkalmazás módAutonomous Single App Mode
 • WebtartalomszűrőWeb Content Filter
 • Háttér és zárolási képernyő beállításaSet background and lock screen
 • Felhasználói beavatkozás nélküli alkalmazástelepítésSilent App Push
 • Mindig bekapcsolt VPNAlways-On VPN
 • Kizárólag felügyelt alkalmazások telepítésének engedélyezéseAllow managed app installation exclusively
 • iBookstoreiBookstore
 • iMessagesiMessages
 • Game CenterGame Center
 • AirdropAirDrop
 • AirPlayAirPlay
 • Párosítás gazdagéppelHost pairing
 • Felhőalapú szinkronizálásCloud Sync
 • Spotlight-keresésSpotlight search
 • HandoffHandoff
 • Eszköz törléseErase device
 • Korlátozások felhasználói felületeRestrictions UI
 • Konfigurációs profilok telepítése a felhasználói felület használatávalInstallation of configuration profiles by UI
 • HírekNews
 • BillentyűparancsokKeyboard shortcuts
 • PIN-kód módosításaPasscode modifications
 • Eszköznév módosításaDevice name changes
 • Alkalmazások automatikus letöltéseAutomatic app downloads
 • Vállalati alkalmazások megbízhatóságának módosításaChanges to enterprise app trust
 • Apple MusicApple Music
 • Mail DropMail Drop
 • Párosítás Apple Watch órávalPair with Apple Watch

Megjegyzés

Az Apple megerősítette, hogy bizonyos beállítások 2018-ban át fognak kerülni a kizárólag felügyelt módban használhatók közé.Apple confirmed that certain settings will move to supervised-only in 2018. Mérlegelje ezt, ha az alábbi beállításokat azelőtt használja, mielőtt a kapcsolódó funkciókat az Apple áthelyezi a kizárólag felügyelt módban használhatók közé:We recommend taking this into consideration when using these settings instead of waiting for Apple to migrate them to supervised-only:

 • Végfelhasználók által végzett alkalmazástelepítésApp installation by end users
 • Alkalmazás eltávolításaApp removal
 • FaceTimeFaceTime
 • SafariSafari
 • iTunesiTunes
 • Durva tartalomExplicit content
 • iCloud dokumentumok és adatokiCloud documents and data
 • Több résztvevős játékMultiplayer gaming
 • Barátok hozzáadása a Game CenterbenAdd Game Center friends

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Egyszerű jelszavak – Engedélyezi az egyszerű jelszavak (például a 0000 és az 1234) használatát.Simple passwords - Allow simple passwords like 0000 and 1234.
  • Kért jelszótípus – A kért jelszó típusát határozza meg, például hogy a jelszó csak számokat, vagy számokat és betűket is tartalmazhat.Required password type - Specify the type of password that is required, such as numeric only or alphanumeric.
  • Nem alfanumerikus karakterek száma a jelszóban – Adja meg, hogy hány szimbólumkarakternek (például # vagy @) kell szerepelnie a jelszóban.Number of non-alphanumeric characters in password - Specify the number of symbol characters (like # or @) that must be included in the password.
  • Jelszó minimális hossza – Meghatározza, hogy legalább hány karakterből álljon a jelszó.Minimum password length - Specify the minimum number of characters in the password.
  • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Meghatározza, hogy hány egyedi rossz jelszó megadása után törlődnek az eszközön lévő adatok.Number of sign-in failures before wiping device - Specify the number of unique bad password attempts before this setting wipes the device.
  • Jelszó kérése ennyi perccel a képernyőzárolás után1 – Azt határozza meg, hogy az eszköz mennyi időt tölthet üresjáratban, mielőtt a felhasználónak újra meg kellene adnia a jelszavát.Maximum minutes after screen lock before password is required1 - Specify how long the device can remain idle before the user must reenter their password.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után1 – Ennyi perc elteltével kapcsol ki a kijelző.Maximum minutes of inactivity until screen locks1 - Specify the number of minutes before the device display is turned off.
  • Jelszó érvényessége (nap) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specify the number of days before the device password must be changed.
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Azt határozza meg, hogy az eszköz hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Prevent reuse of previous passwords - Specify the number of previously used passwords that the device remembers.
  • Ujjlenyomattal történő zárolásfeloldás engedélyezése – Engedélyezi az erre alkalmas eszközök zárolásának ujjlenyomattal történő feloldását.Fingerprint unlock - Allow using a fingerprint to unlock compatible devices.
 • PIN-kód módosítása (csak felügyelt) – Megakadályozza a jelszó hozzáadását, módosítását és eltávolítását.Passcode modification (supervised only) - Stops the passcode from being changed, added, or removed.
  • Ujjlenyomat módosítása (csak felügyelt) – Megakadályozza, hogy a felhasználó módosítsa, hozzáadja vagy eltávolítsa a TouchID-beállításokat.Fingerprint modification (supervised only) - Stops the user from changing, adding, or removing TouchID settings.

1Ha a Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után és a Jelszó kérése legfeljebb ennyi perccel a képernyőzárolás után beállítást is konfigurálja, akkor a rendszer egymást követően alkalmazza őket.1When you configure the settings Maximum minutes of inactivity until screen locks and Maximum minutes after screen lock before password is required, they are applied in sequence. Ha például mindkét beállítást az 5 perc értékre állítja be, a képernyő öt perc után automatikusan ki fog kapcsolni, és az eszköz további öt perc után lesz zárolva.For example, if you set the value for both settings to 5 minutes, the screen will turn off automatically after five minutes, and the device will be locked after an additional five minutes. Ha azonban a felhasználó manuálisan kapcsolja ki a képernyőt, azonnal a második beállítás lesz alkalmazva.However, if the user turns off the screen manually, the second setting is immediately applied. Ugyanebben a példában az eszköz öt perccel azután lesz zárolva, hogy a felhasználó kikapcsolta a képernyőt.In the same example, after the user turns off the screen, the device will lock five minutes later.

Zárolási képernyő felületeLocked Screen Experience

 • Vezérlőközpont elérése az eszköz zárolt állapotában – Engedélyezi a felhasználó számára a hozzáférést a vezérlőközpont-alkalmazáshoz olyankor is, amikor az eszköz zárolva van.Control Center access while device locked - Allow the user to access the control center app when the device is locked.
 • Értesítések, ha az eszköz zárolva van – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy az eszköz zárolásának feloldása nélkül is hozzáférhessen az értesítések nézetéhez.Notifications while device locked - Allow the user to access the notifications view without unlocking the device.
 • Passbook, ha az eszköz zárolva van – Engedélyezi a felhasználó számára a Passbook alkalmazás elérését olyankor is, amikor az eszköz zárolva van.Passbook while device locked - Allow the user to access the Passbook app while the device is locked.
 • Ma nézet, ha az eszköz zárolva van – Engedélyezi a felhasználó számára a Ma nézet használatát, ha az eszköz zárolva van.Today view while device locked - Allow the user to see the Today view when the device is locked.

Alkalmazás-áruház, dokumentumok megtekintése, játékokApp Store, Doc Viewing, Gaming

 • Alkalmazás-áruház – Letiltja az alkalmazás-áruház elérését a felügyelt eszközökön.App store - Block access to the app store on supervised devices.
  • Alkalmazások telepítése az App Store-ból (csak felügyelt) – Letiltja az alkalmazás-áruház elérését az eszköz kezdőképernyőjén.Installing apps from App Store (supervised only) - Blocks the app store from the device home screen. A végfelhasználók továbbra is használhatják az iTunest vagy az Apple Configurator eszközt alkalmazások telepítésére.End users can continue to use iTunes or the Apple Configurator to install apps.
  • Automatikus alkalmazásletöltések (csak felügyelt) – Letiltja a más iOS-eszközökön megvásárolt alkalmazások letöltését erre az eszközre.Automatic app downloads (supervised only) - Stops apps that were purchased on another iOS device from being downloaded to this device.
 • Alkalmazás-áruház elérésére szolgáló jelszó – A felhasználóktól jelszót kér, mielőtt hozzáférhetnének az alkalmazás-áruházhoz.Password to access app store - Require the user to enter a password before they can visit the app store.
 • Alkalmazáson belüli vásárlás – Engedélyezi a futó alkalmazásokból történő áruházi vásárlást.In-app purchases - Allow store purchases to be made from within a running app.
 • Felnőtteknek szánt iTunes-tartalom (zene, podcast vagy hírek) – Engedélyezi a felnőttnek minősített áruházi tartalom elérését az eszköz számára.Explicit iTunes music, podcast, or news content (supervised only) - Allow the device to access content rated as adult from the store.
 • Az iBook áruházban „Erotika” címkével megjelölt tartalmak letöltése – Engedélyezi a felhasználó számára az iBooks áruházban erotikus tartalomként megjelölt tartalom letöltését.Download content from iBook store flagged as 'Erotica' - Allow the user to download books with the "Erotica" category.
 • Céges dokumentumok megtekintése a nem felügyelt alkalmazásokban – Engedélyezi a vállalati dokumentumok tetszőleges alkalmazásban való megtekintését.Viewing corporate documents in unmanaged apps - Allow corporate documents to be viewed in any app.
  Példa: Szeretné megakadályozni, hogy a felhasználók fájlokat mentsenek a OneDrive alkalmazásból a Dropbox alkalmazásba.Example: You want to prevent users from saving files from the OneDrive app to Dropbox. Állítsa be ezt a beállítást „Nem” értékre.Configure this setting as no. Miután az eszköz megkapja a házirendet (például újraindítás után), a továbbiakban nem engedélyezi a mentést.After the device receives the policy (for example, after a restart), it will no longer allow saving.
 • Nem céges dokumentumok megtekintése a céges alkalmazásokban – Engedélyezi bármilyen dokumentum megtekintését a felügyelt céges alkalmazásokban.Viewing non-corporate documents in corporate apps - Allow any document to be viewed in corporate managed apps.
 • AirDrop kezelése nem felügyelt célként – Letiltja a felügyelt alkalmazásokból az AirDrop segítségével történő adatküldést.Treat AirDrop as an unmanaged destination - Stops managed apps from being able to send data via. az Airdrop szolgáltatással való adatküldés lehetőségét.Airdrop.
 • Game Center-beli ismerősök hozzáadása (csak felügyelt) – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy felvegyen ismerősöket a Game Centerben.Adding Game Center friends (supervised only) - Allow the user to add friends in Game Center.
 • Game Center (csak felügyelt) – Engedélyezi vagy letiltja a Game Center alkalmazás használatát.Game Center (supervised only) - Block or enable the use of the Game Center app.
 • Több résztvevős játékok (csak felügyelt eszköz esetén) – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy több résztvevős játékokat játsszon az eszközön.Multiplayer gaming (supervised only) - Allow the user to play multiplayer games on the device.
 • Besorolási régió – Válassza ki, hogy melyik besorolási régióra vonatkozóan kívánja konfigurálni az engedélyezett letöltéseket, majd adja meg, hogy milyen besorolású Filmek és Tévéműsorok letöltését engedélyezi.Ratings region - Choose the ratings region for which you want to configure allowed downloads, then choose the allowed ratings for Movies and TV Shows.
 • Alkalmazások – Válassza ki, hogy milyen korhatár-besorolású alkalmazásokat tölthessenek le a felhasználók (a Minden alkalmazás engedélyezése lehetőséget is választhatja).Apps - Choose the allowed age rating of apps that users can download, or you can choose Allow All Apps.

Beépített alkalmazásokBuilt-in Apps

 • Kamera – A beállítás meghatározza, hogy használható-e az eszközön a kamera.Camera - Select whether the camera on the device can be used.
  • FaceTime – Engedélyezi a FaceTime alkalmazás használatát az eszközön.FaceTime - Allow the FaceTime app to be used on the device.
 • Siri – Engedélyezi az eszközön a Siri beszédfelismerési asszisztens használatát.Siri - Allow use of the Siri voice assistant on the device.
  • Siri, ha az eszköz zárolva van – Engedélyezi a Siri beszédfelismerési asszisztens eszközzárolás alatti használatát az eszközön.Siri while device is locked - Allow use of the Siri voice assistant on the device while it is locked.
  • Siri profanitásszűrője (csak felügyelt) – Megakadályozza, hogy a Siri durva kifejezéseket mondjon ki, vagy elfogadja ilyenek diktálását.Siri profanity filter (supervised only) - Prevents Siri from dictating, or speaking profane language.
  • Felhasználó által létrehozott tartalom Siri általi lekérdezése az internetről (csak felügyelt) – Engedélyezi, hogy a Siri kérdések megválaszolása céljából hozzáférjen webhelyekhez.Siri to query user-generated content from the internet (supervised only) - Allow Siri to access websites to answer questions.
 • Apple Hírek (csak felügyelt) – Engedélyezi az Apple Hírek alkalmazás használatát.Apple News (supervised only) - Allow use of the Apple News app.
 • iBooks Store (csak felügyelt) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó könyveket böngésszen és vásároljon az iBook áruházban.iBooks store (supervised only) - Allow the user to browse and purchase books from the iBooks store.
 • Üzenetek alkalmazás az eszközön (csak felügyelt) – Engedélyezi az Üzenetek alkalmazás használatát SMS-ek küldésére és fogadására.Messages app on the device (supervised only) - Allow use of the Messages app to send and read text messages.
 • Podcasts (csak felügyelt) – Engedélyezi a Podcastok alkalmazás használatát.Podcasts (supervised only) - Allow use of the Podcasts app.
 • Music szolgáltatás (csak felügyelt) – Engedélyezi az Apple Music alkalmazás használatát.Music service (supervised only) - Allow use of the Apple Music app.
 • iTunes Radio szolgáltatás (csak felügyelt) – Engedélyezi az iTunes Radio alkalmazás használatát.iTunes Radio service (supervised only) - Allow use of the iTunes Radio app.
 • Barátok keresése alkalmazás beállításainak módosítása (csak felügyelt) – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó megváltoztassa a Barátok alkalmazás beállításait.Changes to the Find My Friends app settings (supervised only) - Allow the user to change settings for the Find My Friends app.
 • Spotlight-keresés internetes eredményeinek visszaadása (csak felügyelt) – Lehetővé teszi, hogy a Spotlight kereső csatlakozzon az internethez, és további találatokat adjon vissza.Spotlight search to return results from internet (supervised only) - Let Spotlight search connect to the Internet to provide further results.

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában a következő listák valamelyikét konfigurálhatja:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists:

 • A Letiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése és futtatása nincs engedélyezve a felhasználók számára.A Prohibited apps list - List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run. A rendszer nem akadályozza meg, hogy a felhasználók tiltott alkalmazásokat telepítsenek, de ilyen esetben értesítést küld Önnek.Users are not prevented from installing a prohibited app, but if they do so, this is reported to you.
 • A Jóváhagyott alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyeknek a telepítése engedélyezve van a felhasználók számára.An Approved apps list - List the apps that users are allowed to install. A felhasználók nem telepíthetnek olyan alkalmazásokat, amelyek nem szerepelnek a listán.Users must not install apps that are not listed. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed. A rendszer nem akadályozza meg, hogy a felhasználók az engedélyezési listán nem szereplő alkalmazásokat telepítsenek, de ilyen esetben értesítést küld Önnek.Users are not prevented from installing an app that is not on the approved list, but if they do so, this is reported to you.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet. Tetszés szerint megadhatja az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazásnak az alkalmazás-áruházbeli URL-címét.To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store.

Az alkalmazás áruházbeli URL-címének megadásaHow to specify the URL to an app in the store

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét alkalmazások listájában, használja a következő formátumot:To specify an app URL in the apps list, use the following format:

Keresőmotor segítségével keresse meg az iTunes alkalmazás-áruházban használni kívánt alkalmazást, és nyissa meg az alkalmazás lapját.Using a search engine, find the app that you want to use in the iTunes App Store and open the page for the app. Másolja a vágólapra a lap URL-címét, és használja ezt az URL-címet az engedélyezett és a letiltott alkalmazások listájának, illetve a kioszkmódban futtatni kívánt alkalmazásoknak a konfigurálásához.Copy the URL of the page and use this as the URL to configure the allowed or prohibited apps list or an app that you want to run in kiosk mode. A tiltott alkalmazások beállításait tartalmazó eszközprofilokat hozzá kell rendelni a kívánt felhasználócsoportokhoz.Device profiles that contain restricted app settings must be assigned to groups of users.

Példa: Keressen rá az iPad Microsoft Word alkalmazásra.Example: Search for Microsoft Word for iPad. Az URL-cím, melyet használni fog a következő: https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.The URL that you use is https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Megjegyzés

Az iTunes segítségével is megkeresheti az alkalmazást, majd a Hivatkozás másolása parancs használatával beszerezheti az alkalmazás URL-címét.You can also use iTunes to find the app and then use the Copy Link command to get the app URL.

További beállításokAdditional options

Az Importálás gombra kattintva feltöltheti a listát egy CSV-fájlból, mely a következő formátumú: <alkalmazás URL-címe>, <alkalmazás neve>, <alkalmazás kiadója>. Az Exportálás gombra kattintva pedig létrehozhat egy CSV-fájlt, amely ugyanebben a formátumban tartalmazza a korlátozott alkalmazások listáját.You can also click Import to populate the list from a csv file in the format <app url>, <app name>, <app publisher> or click Export to create a csv file containing the contents of the restricted apps list in the same format.

Alkalmazások megjelenítése vagy elrejtése (csak felügyelt)Show or hide apps (supervised only)

A megjelenített és az elrejtett alkalmazások listáján konfigurálhatja valamelyiket a következő listák közül (ennek feltétele, hogy a felügyelt eszközökön az iOS 9.3-as vagy újabb verziója fusson).In the show or hide apps list, you can configure one of the following lists (requires supervised devices running iOS 9.3 or later).

A Rejtett alkalmazások listája – Itt felsorolhatja azokat az alkalmazásokat, amelyek rejtve vannak a felhasználók számára.A Hidden apps list - Specify a list of apps that is hidden from users. Az ilyen alkalmazásokat a felhasználók nem látják és nem tudják elindítani.Users cannot view, or launch these apps. A Megjelenített alkalmazások listája – Itt felsorolhatja a felhasználók által látható és elindítható alkalmazásokat.A Visible apps list - Specify a list of apps that users can view and launch. Ezeken kívül a felhasználók más alkalmazásokat nem látnak és nem indíthatnak el.No other apps can be viewed or launched.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, és adja meg a kívánt nevet. Tetszés szerint megadhatja az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazásnak az alkalmazás-áruházbeli URL-címét.To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store.

Az alkalmazás áruházbeli URL-címének megadásaHow to specify the URL to an app in the store

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét alkalmazások listájában, használja a következő formátumot:To specify an app URL in the apps list, use the following format:

Keresőmotor segítségével keresse meg az iTunes alkalmazás-áruházban használni kívánt alkalmazást, és nyissa meg az alkalmazás lapját.Using a search engine, find the app that you want to use in the iTunes App Store and open the page for the app. Másolja a vágólapra a lap URL-címét, és használja ezt az URL-címet az engedélyezett és a letiltott alkalmazások listájának, illetve a kioszkmódban futtatni kívánt alkalmazásoknak a konfigurálásához.Copy the URL of the page and use this as the URL to configure the allowed or prohibited apps list or an app that you want to run in kiosk mode.

Példa: Keressen rá az iPad Microsoft Word alkalmazásra.Example: Search for Microsoft Word for iPad. Az URL-cím, melyet használni fog a következő: https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.The URL that you use is https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-word-for-ipad/id586447913?mt=8.

Megjegyzés

Az iTunes szoftverrel is megkeresheti az alkalmazást, majd a Hivatkozás másolása parancs használatával beszerezheti az alkalmazás URL-címét.You can also use the iTunes software to find the app and then use the Copy Link command to get the app URL.

További beállításokAdditional options

Az Importálás gombra kattintva egy CSV formátumú fájlt is beolvashat. Ennek a következő formátumúnak kell lennie: <az alkalmazás URL-címe>, <az alkalmazás neve>, <az alkalmazás kiadója>. Az Exportálás gombra kattintva egy olyan CSV-fájlt hozhat létre, amely ugyanebben a formátumban tartalmazza a rejtett vagy a megjelenített alkalmazások listáját.You can also click Import to populate the list from a csv file in the format <app url>, <app name>, <app publisher> or click Export to create a csv file containing the contents of the hidden or visible apps list in the same format.

Vezeték nélküliWireless

 • Adatroaming – Engedélyezi adatroaming használatát arra az esetre, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Data roaming - Allow data roaming when the device is on a cellular network.

 • Barangolás közbeni globális háttérbeli adatbeolvasás – Engedélyezi az eszköz számára a mobilhálózati roaming közben történő adatlehívást, például az e-mailek lekérését.Global background fetch while roaming - Allow the device to fetch data such as email while it is roaming on a cellular network.

 • Hangtárcsázás – Engedélyezi a hangtárcsázási funkciót az eszközön.Voice dialing - Allow use of the voice dialing feature on the device.

 • Hangroaming – Engedélyezi a hangroaming használatát arra az esetre, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Voice roaming - Allow voice roaming when the device is on a cellular network.

 • Alkalmazások mobil adatforgalmi beállításainak módosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi, hogy a felhasználó szabályozza, mely alkalmazások bonyolíthassanak le mobilhálózati adatforgalmat.Changes to app cellular data usage settings (supervised only) - Allow the user to control which apps are allowed to use cellular data.

 • Személyes elérési pont – Letiltja az eszköz elérési pontként való használatát.Personal Hotspot - Don't allow the device to be used as a personal hotspot. Előfordulhat, hogy egyes hálózatüzemeltető szolgáltatók esetében ez a beállítás nem érvényesül.This setting might not be compatible with some carriers.

 • Wi-Fi-hálózatokhoz való csatlakozás csak konfigurációs profilokkal (csak felügyelt) – Az eszköz csak olyan Wi-Fi-hálózatokhoz csatlakozhat, amelyeket Intune-beli Wi-Fi-profillal konfiguráltak.Join Wi-Fi networks only using configuration profiles (supervised only) - Only allow the device to join Wi-Fi networks that have been configured with an Intune Wi-Fi profile.

 • Mobilhálózati használati szabályok (csak felügyelt) – A beállítással a felügyelt alkalmazások által mobilhálózatokon használható adattípusokat határozhatja meg.Cellular usage rules (managed apps only) - Lets you define the data types that managed apps can use when on cellular networks. A következő lehetőségek közül választhat:Choose from:

  • Mobiladatok használatának letiltása – A mobiladatok használatát letilthatja Minden kezelt alkalmazás vagy adott alkalmazások számára.Block use of cellular data - You can block use of cellular data for ** All managed apps** or Choose specific apps.
  • Mobiladatok használatának letiltása barangolás esetén – A mobiladatok barangolás esetén való használatát letilthatja Minden kezelt alkalmazás vagy adott alkalmazások számára.Block use of cellular data when roaming - You can block use of cellular data when roaming for ** All managed apps** or Choose specific apps.

Csatlakoztatott eszközökConnected Devices

 • AirDrop (csak felügyelt) – Engedélyezi az AirDrop funkciónak a közeli eszközökkel való tartalomcserére történő használatát.AirDrop (supervised only) - Allow use of the AirDrop feature to exchange content with nearby devices.
 • Apple Watch párosítása (csak felügyelt) – Engedélyezi az eszköz Apple Watch órával való párosítását.Apple Watch pairing (supervised only) - Allow the device to pair with an Apple Watch.
 • Párosított Apple Watch órák csuklóérzékelése – Ha ez a beállítás engedélyezve van, az Apple Watch nem jelenít meg értesítéseket, amikor nem viselik.Wrist detection for paired Apple watch - When enabled, the Apple Watch won't display notifications when it is not being worn.
 • Bluetooth módosítása (csak felügyelt) – Letiltja, hogy a felhasználó módosítsa az eszközön a Bluetooth-beállításokat.Bluetooth modification (supervised only) - Block the end user from changing Bluetooth settings on the device.
 • Gazdapárosítás annak szabályozására, hogy az iOS-készülék milyen eszközökkel legyen párosítható (csak felügyelt) – Engedélyezi a gazdapárosítási funkció számára, hogy lehetővé tegye az iOS-alapú eszközzel párosítható eszközök szabályozását a rendszergazda számára.Host pairing to control the devices an iOS device can pair with (supervised only) - Allow host pairing to let the administrator control which devices an iOS device can pair with.
 • Párosítási jelszó megkövetelése a kimenő AirPlay-kérelmekhez – A rendszer kéri a párosítási jelszót, ha a felhasználó az AirPlay segítségével tartalmat kíván streamelni egyéb Apple-eszközökre.Require AirPlay outgoing requests pairing password - Require a pairing password when the user uses AirPlay to stream content to other Apple devices.

Billentyűzet és szótárKeyboard and Dictionary

 • Szómeghatározások keresése (csak felügyelt) – Engedélyezi azt az iOS-funkciót, amellyel kijelölhet egy szót, és megkeresheti a meghatározását.Word definition lookup (supervised only) - Allow the iOS feature that lets you highlight a word and look up its definition.
 • Prediktív billentyűzetek (csak felügyelt) – Engedélyezi a prediktív billentyűzetek használatát; ezek javaslatokat tesznek a felhasználó által leírni kívánt szavakra.Predictive keyboards (supervised only) - Allow the use of predictive keyboards that suggest words the user might want.
 • Automatikus javítás (csak felügyelt) – Engedélyezi, hogy az eszköz automatikusan kijavítsa a hibásan leírt szavakat.Auto-correction (supervised only) - Lets the device automatically correct misspelled words.
 • Billentyűzet helyesírás-ellenőrzése (csak felügyelt) – Engedélyezi az eszköz helyesírás-ellenőrzőjének használatát.Keyboard spell-check (supervised only) - Allows the device spell checker.
 • Billentyűparancsok (csak felügyelt) – Engedélyezi a billentyűparancsok használatát.Keyboard shortcuts (supervised only) - Allows use of keyboard shortcuts.
 • Diktálás (csak felügyelt) – Megakadályozza, hogy a felhasználó hangbemenet használatával írjon be szöveget.Dictation (supervised only) - Stops the user from using voice input to enter text.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Biztonsági mentés az iCloudba – Engedélyezi, hogy a felhasználó biztonsági mentést készítsen az iCloudba az eszközről.Backup to iCloud - Allow the user to back up the device to iCloud.
 • Dokumentumok iCloudba történő szinkronizálása (csak felügyelt eszköz esetén) – Engedélyezi a dokumentumok és kulcsértékek szinkronizálását az iCloud tárhelyére.Document sync to iCloud (supervised only) - Allow document and key-value synchronization to your iCloud storage space.
 • Fényképadatfolyamok iCloudba történő szinkronizálása – A felhasználók engedélyezhetik a Saját fotóstreamet az eszközeiken, amely lehetővé teszi a fényképeknek az iClouddal való szinkronizálását, így a fényképek elérhetővé válnak a felhasználó összes eszközén.Photo stream syncing to iCloud - Lets users enable My Photo Stream on their device, which allows photos to sync to iCloud and be available on all the users devices.
 • Biztonsági másolatok titkosítása – Megköveteli az eszköz minden biztonsági másolatának titkosítását.Encrypted backup - Require any device backups to be encrypted.
 • iCloud-fotókönyvtár – A Nem értékre állítva letilthatja a felhasználói fényképek és videók felhőben való tárolását lehetővé tevő iCloud-fotókönyvtár használatát.iCloud Photo Library - If set to No, disables the use of iCloud photo library, which lets users store photos and videos in the cloud. Ha a beállítás a Nem értékre van állítva, a rendszer minden olyan fényképet eltávolít az eszközről, amely nincs teljes egészében letöltve az eszközre az iCloud-fotókönyvtárból.Any photos not fully downloaded from iCloud Photo Library to the device is removed from the device if this is set to No.
 • Felügyelt alkalmazások szinkronizálása a felhővel – Engedélyezi, hogy az Intune-nal felügyelt alkalmazások adatokat szinkronizáljanak a felhasználó iCloud-fiókjával.Managed apps sync to cloud - Allow apps that you manage with Intune to sync data to the user's iCloud account.
 • Megosztott fotóstream – A Nem értékre állítva letilthatja az iCloud-fotómegosztást az eszközön.Shared photo stream - Set to No to disable iCloud Photo Sharing on the device..
 • Tevékenység folytatása – Lehetővé teszi, hogy a felhasználó folytassa az iOS-eszközön vagy egy másik macOS rendszerű gépen elkezdett munkát (átadás).Activity continuation - Allow the user to continue work that they started on an iOS device on another iOS or macOS device (Handoff).

Autonóm egyalkalmazásos mód (csak felügyelt)Autonomous single app mode (supervised only)

Ezekkel a beállításokkal konfigurálhatja az iOS-es eszközöket megadott alkalmazások autonóm egyalkalmazásos módban való futtatására.Use these settings to configure iOS devices to run specified apps in autonomous single app mode. Ha ez a mód konfigurálva van, és az alkalmazást elindítják, az eszközön nem lehet másik alkalmazást futtatni.When this mode is configured, and the app is run, the device is locked so that it can only run that app. Célszerű például így konfigurálni az olyan alkalmazásokat, amelyekkel a felhasználók vizsgázhatnak az eszközön.An example of this is when you configure an app that lets users take a test on the device. Az alkalmazás használatának befejezésekor vagy a szabályzat eltávolításakor az eszköz visszatér a szokásos állapotába.When the apps actions are complete, or you remove this policy, the device returns to its normal state.

BeállításokSettings

 • Alkalmazás neve – Itt adhatja meg az alkalmazásnak az ezen a panelen található alkalmazáslistában megjelenő nevét.App name - Enter the name of the app as it appears in the apps list on this blade.
 • Alkalmazás csomagazonosítója – Itt adhatja meg az alkalmazás csomagazonosítóját.App Bundle ID - Enter the bundle ID of the app. Segítséget a jelen témakörben alább található Csomagazonosító-referencia beépített iOS-alkalmazásokhoz című szakaszban talál.For help, see Bundle ID reference for built-in iOS apps in this topic.

Az alkalmazásnevek és a csomagazonosítók megadása után az alkalmazást a Hozzáadás lehetőség választásával adhatja hozzá a listához.After you specify each app name and bundle ID, choose Add to append it to the list.

 • Importálás – Importálhat egy vesszővel tagolt (.csv kiterjesztésű) fájlt, amely az alkalmazások nevét és a hozzájuk tartozó csomagazonosítókat tartalmazza.Import - Import a comma-separated values (.csv) file containing a list of app names, and their associated bundle IDs.
 • Exportálás – Az alkalmazásneveket és a hozzájuk tartozó csomagazonosítókat egy vesszővel tagolt (.csv kiterjesztésű) fájlba exportálhatja.Export - Export the app names, and associated bundle IDs you have configured to a comma-separated values (.csv) file.

Csomagazonosító-referencia beépített iOS-alkalmazásokhozBundle ID reference for built-in iOS apps

Az alábbi listában néhány gyakori beépített iOS-alkalmazás csomagazonosítóját ismertetjük.This list shows the bundle ID of some common built-in iOS apps. Ha más alkalmazás csomagazonosítóját szeretné megismerni, lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával.To find the bundle ID of other apps, contact your software vendor.

,com.apple.AppStore,App Store,Apple
,com.apple.calculator,Calculator,Apple
,com.apple.mobilecal,Calendar,Apple
,com.apple.camera,Camera,Apple
,com.apple.mobiletimer,Clock,Apple
,com.apple.compass,Compass,Apple
,com.apple.MobileAddressBook,Contacts,Apple
,com.apple.facetime,FaceTime,Apple
,com.apple.mobileme.fmf1,Find Friends,Apple
,com.apple.mobileme.fmip1,Find iPhone,Apple
,com.apple.gamecenter,Game Center,Apple
,com.apple.mobilegarageband,GarageBand,Apple
,com.apple.Health,Health,Apple
,com.apple.iBooks,iBooks,Apple
,com.apple.MobileStore,iTunes Store,Apple
,com.apple.itunesu,iTunes U,Apple
,com.apple.Keynote,Keynote,Apple
,com.apple.mobilemail,Mail,Apple
,com.apple.MapsMaps,Apple
,com.apple.MobileSMS,Messages,Apple
,com.apple.Music,Music,Apple
,com.apple.news,News,Apple
,com.apple.mobilenotes,Notes,Apple
,com.apple.Numbers,Numbers,Apple
,com.apple.Pages,Pages,Apple
,com.apple.Photo-Booth,Photo Booth,Apple
,com.apple.mobileslideshow,Photos,Apple
,com.apple.podcasts,Podcasts,Apple
,com.apple.reminders,Reminders,Apple
,com.apple.MobileSafari,Safari,Apple
,com.apple.Preferences,Settings,Apple
,com.apple.stocks,Stocks,Apple
,com.apple.tips,Tips,Apple
,com.apple.videos,Videos,Apple
,com.apple.VoiceMemos,VoiceMemos,Apple
,com.apple.Passbook,Wallet,Apple
,com.apple.Bridge,Watch,Apple
,com.apple.weather,Weather,Apple

Kioszkmód (csak felügyelt)Kiosk (supervised only)

 • Kioszkmódban futó alkalmazás – A Felügyelt alkalmazás lehetőséget választva egy az Intune-ba már felvett alkalmazást adhat meg, az Áruházbeli alkalmazás lehetőséget választva egy áruházbeli alkalmazás URL-címét.App that runs in kiosk mode - Choose Managed App to select an app you've added to Intune, or Store App to specify the URL to an app in the store. Az itt megadotton kívül más alkalmazás nem futtatható az eszközön.No other apps are allowed to run on the device. További segítségért olvassa el a jelen témakörben alább található „Alkalmazásáruházak URL-címének megadása” című részt.For more help, see "How to specify URLs to app stores" later in this topic.
  • AssistiveTouch – Engedélyezi vagy letiltja az AssistiveTouch kisegítő beállítást, amely segít a nehézségekkel küzdő felhasználóknak a képernyőn elvégezhető kézmozdulatok végrehajtásában.Assistive touch - Enable or disable the Assistive Touch accessibility setting, which helps the user perform on-screen gestures that might be difficult for them to perform.
  • Színinvertálás – Engedélyezi vagy letiltja a Színinvertálás kisegítő beállítást, amellyel módosíthatja a képernyőt a látásukban korlátozott felhasználók számára.Invert colors - Enable or disable the Invert Colors accessibility setting, which adjusts the display to help users with visual impairments.
  • Monó hang – Engedélyezi vagy letiltja a Monó hang kisegítő beállítást.Mono audio - Enable or disable the accessibility setting Mono audio.
  • VoiceOver – Engedélyezi vagy letiltja a VoiceOver kisegítő beállítást, amely hangosan felolvassa az eszköz képernyőjén megjelenő szöveget.VoiceOver - Enable or disable the accessibility setting VoiceOver, which reads aloud text on the device display.
  • Nagyítás – Engedélyezi vagy letiltja a Nagyítás kisegítő beállítást, amellyel a felhasználó érintéssel nagyíthatja az eszköz képernyőjén megjelenő tartalmat.Zoom - Enable or disable the Zoom accessibility setting, which lets the user use touch to zoom in to the device display.
  • Automatikus zárolás – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz automatikus zárolását.Auto lock - Enable or disable automatic locking of the device.
  • Csengés kapcsolója – Engedélyezheti vagy letilthatja a csengő kapcsolóját (az elnémítót) az eszközön.Ringer switch - Enable or disable the ringer (mute) switch on the device.
  • Képernyő elforgatása – Engedélyezi vagy letiltja a képernyő tájolásának módosítását az eszköz elforgatásakor.Screen rotation - Enable or disable changing the screen orientation when the user rotates the device.
  • Képernyőalvás gombja – Engedélyezi vagy letiltja a képernyő ébresztőgombját az eszközön.Screen sleep button - Enable or disable the screen sleep wake button on the device.
  • Érintésvezérlés – Engedélyezi vagy letiltja az érintőképernyő használatát az eszközön.Touch - Enable or disable the touchscreen on the device.
  • Hangerőgombok – Engedélyezi vagy letiltja a hangerőszabályzó gombok használatát az eszközön.Volume buttons - Enable or disable the use of the volume buttons on the device.
  • AssistiveTouch-vezérlés – Engedélyezi vagy letiltja az AssistiveTouch funkció beállításának módosítását.Assistive touch control - Enable or disable assistive touch adjustments, which let the user adjust the assistive touch function.
  • Színinvertálás vezérlője – Engedélyezi vagy letiltja a színinvertálási funkció beállításainak módosítását.Invert colors control - Enable or disable invert colors adjustments, which let the user adjust the invert colors function.
  • Kijelölt szöveg felolvasása – Engedélyezi vagy letiltja a Kijelölés felolvasása kisegítő beállítást, amellyel felolvastatható a felhasználó által kijelölt szöveg.Speak on selected text - Enable or disable the Speak Selection accessibility settings, which can read aloud the text that the user selects.
  • VoiceOver vezérlője – Engedélyezi vagy letiltja a VoiceOver funkció beállítását (például hogy milyen gyorsan történjen a képernyőn látható szöveg felolvasása).VoiceOver control - Enable or disable voiceover adjustments, which let the user adjust the VoiceOver function (for example, how fast on-screen text is read aloud).
  • Nagyítás vezérlője – Engedélyezi vagy letiltja a nagyítási funkció működésének felhasználó általi beállítását.Zoom control - Enable or disable zoom adjustments, which let the user adjust the zoom function.

Megjegyzés

Az iOS-eszközök Kioszk módra való konfigurálása előtt felügyelt módba kell állítania az eszközt az Apple Configurator eszközzel vagy az Apple Device Enrollment Program készülékregisztráció-kezelővel.Before you can configure an iOS device for kiosk mode, you must use the Apple Configurator tool or the Apple Device Enrollment Program to put the device into supervised mode. Az Apple Configurator eszközzel kapcsolatos további információkat az Apple dokumentációjában talál.For more information about the Apple Configurator tool, see your Apple documentation. Ha a megadott iOS-alkalmazás a profil hozzárendelése után települ, az eszköz mindaddig nem lép kioszkmódba, amíg újra nem indítják.If the iOS app that you specify is installed after you assign the profile, the device will not enter kiosk mode until after it is restarted.

SafariSafari

 • Safari (csak felügyelt eszköz esetén) – Ez a beállítás azt határozza meg, hogy használható-e a Safari böngésző az eszközön.Safari (supervised only) - Specify whether the Safari browser can be used on the device.
 • Automatikus kitöltés – Engedélyezi a felhasználó számára, hogy módosítsa a böngésző automatikus kiegészítési funkciójának beállításait.Autofill - Allow the user to change autocomplete settings in the browser.
 • Cookie-k – Engedélyezi a cookie-k használatát a böngésző számára.Cookies - Allow the browser to use cookies.
 • JavaScript – Engedélyezi a Java-parancsfájlok futtatását a böngészőben.JavaScript - Allow Java scripts to run in the browser.
 • Csalás elleni figyelmeztetés – Engedélyezi a csalás elleni figyelmeztetéseket a böngészőben.Fraud warnings - Allow fraud warnings in the browser.
 • Előugró ablakok – Engedélyezi vagy letiltja a böngésző előugróablak-blokkolóját.Pop-ups - Enable or disable the browser pop-up blocker.

DomainsDomains

Jelöletlen e-mail-tartományokUnmarked email domains

Az E-mail-tartomány URL-címe mezőben adjon a listához egy vagy több URL-címet.In the Email Domain URL field, add one or more URLs to the list. Ha a végfelhasználó nem a konfigurált tartományok egyikéből kap e-mailt, az iOS-es Mail alkalmazásban ez az e-mail nem megbízhatóként jelenik meg.When end users receive an email from a domain other than those you configured, the email is marked as untrusted in the iOS Mail app.

Felügyelt webtartományokManaged web domains

A Webtartomány URL-címe mezőben adjon a listához egy vagy több URL-címet.In the Web Domain URL field, add one or more URLs to the list. A megadott tartományokból letöltött dokumentumok felügyeltnek minősülnek.When documents are downloaded from the domains you specify, they are considered managed. Ez a beállítás csak a Safari böngészővel letöltött dokumentumokra vonatkozik.This setting applies only to documents downloaded using the Safari browser.

Jelszavak automatikus kitöltése a SafaribanSafari password autofill domains

A Tartomány URL-címe mezőben adjon a listához egy vagy több URL-címet.In the Domain URL field, add one or more URLs to the list. A felhasználók csak a listában szereplő URL-címekhez tartozó webes jelszavakat menthetnek.Users can only save web passwords from URLs in this list. Ez a beállítás csak a Safari böngészőre és az iOS 9.3 vagy későbbi verzióit futtató eszközökre vonatkozik felügyelt módban.This setting applies only to the Safari browser, and to iOS 9.3 and later devices in supervised mode. Ha egyetlen URL-címet sem ad meg, jelszavakat minden webhelyhez lehetséges menteni.If you don't specify any URLs, then passwords can be saved from all web sites.