Az Intune beállításaSet up Intune

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus konzolon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic console.

A beállítási lépések előkészítik a környezetét a mobileszköz-kezelésre.The set-up steps prepare your environment for mobile device management.

Ha jelenleg a Microsoft System Center Configuration Managerrel felügyeli a számítógépeket és a kiszolgálókat, kiterjesztheti a Configuration Manager hatáskörét, hogy a mobileszközöket is felügyelje.If you're currently using Microsoft System Center Configuration Manager to manage computers and servers, you can extend Configuration Manager to manage mobile devices.

Tipp

Ha egy erre jogosult csomagban megvásárol legalább 150 Intune-licencet, akkor használhatja a FastTrack Center értékcsomagot.If you purchase at least 150 licenses for Intune in an eligible plan, you can use the FastTrack Center Benefit. Ennek a szolgáltatásnak a keretében a Microsoft szakemberei együttműködnek Önnel a környezete Intune-hoz való előkészítése érdekében.With this service, Microsoft specialists work with you to get your environment ready for Intune. Lásd: FastTrack Center juttatás az Enterprise Mobility + Securityhez (EMS).See FastTrack Center Benefit for Enterprise Mobility + Security (EMS).

LépésekSteps ÁllapotStatus
11 Előfeltételek – Tudnivalók a kezdés előttPrerequisites - Need-to-know info before you start
22 Bejelentkezés az Intune-ba – Jelentkezzen be a próba-előfizetésbe, vagy hozzon létre egy újatSign in to Intune - Sign in to your trial subscription or create a new subscription
33 Tartománynév konfigurálása – DNS-regisztráció beállítása a vállalat tartománynevének Intune-nal való összekapcsolásáhozConfigure domain name - Set DNS registration to connect your company's domain name with Intune
44 Felhasználók hozzáadása – Felhasználók manuális hozzáadása, vagy kapcsolódás az Active Directoryhoz a felhasználók és az Intune szinkronizálásáhozAdd users - Manually add users or connect Active Directory to synchronize users with Intune
55 Licencek kiosztása – Engedélyezheti az Intune használatát a felhasználók számáraAssign licenses - Give users permission to use Intune
66 Csoportok hozzáadása – Felhasználói és eszközcsoportok használata a kezelési feladatok egyszerűsítéséhezAdd groups - Use user and device groups to simplify management tasks
77 Alkalmazások felvétele – A felhasználók számára üzembe helyezhető alkalmazások és beállítások engedélyezéseAdd apps - Enable settings and apps that can be deployed to users
88 Eszközök konfigurálása – Az eszközöket és a vállalati erőforrásokhoz való hozzáférést kezelő profilok beállításaConfigure devices - Set up profiles that manage devices and access to company resources
99 Céges portál testreszabása – Az Intune céges portáljának testreszabásaCustomize Company Portal - Customize the Intune Company Portal
1010 Eszközregisztráció engedélyezése – Engedélyezheti iOS-, Windows-, Android- és Mac-eszközök Intune általi felügyeletétEnable device enrollment - Enable Intune management of iOS, Windows, Android, and Mac devices
A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback