Képernyő felvétele és navigálás a képernyők közöttAdd a screen and navigate between screens

Hozzon létre egy több képernyős alkalmazást, majd biztosítson a felhasználóknak különböző lehetőségeket a képernyők közötti navigációhoz.Create an app with multiple screens, and add ways for users to navigate between them.

ElőfeltételekPrerequisites

Képernyő felvétele és átnevezéseAdd and rename a screen

 1. A Kezdőlapon kattintson vagy koppintson az Új képernyő lehetőségre.On the Home tab, click or tap New screen.

  Képernyő-hozzáadási lehetőség a Kezdőlapon

 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a képernyő nevére (közvetlenül a Tulajdonságok lap fölött), majd írja be az új Forrás nevet.In the right-hand pane, click or tap the name of the screen (just above the Properties tab), and then type the new name Source.

  Az alapértelmezett képernyő átnevezése

 3. Vegyen fel még egy képernyőt, és adja meg hozzá a Cél nevet.Add another screen, and name it Target.

  Két képernyő a bal oldali navigációs sávban

Navigáció hozzáadásaAdd navigation

 1. Az Forrás képernyő kijelölése mellett nyissa meg a Beszúrás lapot, kattintson vagy koppintson az Ikonok lehetőségre, majd kattintson vagy koppintson a Tovább nyílra.With the Source screen selected, open the Insert tab, click or tap Icons, and then click or tap Next arrow.

  Alakzatválasztási lehetőség a Beszúrás lapon

 2. (nem kötelező) Helyezze át a nyilat úgy, hogy az a képernyő jobb alsó sarkába kerüljön.(optional) Move the arrow so that it appears in the lower-right corner of the screen.
 3. A nyilat kijelölve hagyva kattintson vagy koppintson a Művelet lapra, és kattintson vagy koppintson a Navigálás lehetőségre.With the arrow still selected, click or tap the Action tab, and then click or tap Navigate.

  A nyíl OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságát automatikusan egy Navigálás függvényre állítja a rendszer.The OnSelect property for the arrow is automatically set to a Navigate function.

  Navigálás függvény az OnSelect tulajdonság értékeként

  Amikor egy felhasználó rákattint vagy rákoppint a nyílra, megjelenik a Cél képernyő.When a user clicks or taps the arrow, the Target screen fades in.

 4. A Cél képernyőre vegyen fel egy Vissza nyilat, majd OnSelect (Kiválasztáskor) tulajdonságának értékét állítsa az alábbi képletre:On the Target screen, add a Back arrow, and set its OnSelect property to this formula:
  Navigate(Forrás; ScreenTransition.Fade)Navigate(Source, ScreenTransition.Fade)
 5. Nyissa meg az alkalmazás előnézetét (a jelet vagy az F5 billentyűt használva), és váltson a képernyők között a felvett nyilakra kattintva vagy koppintva.Open Preview mode ( or press F5), and then switch between the screens by clicking or tapping the arrows that you added.
 6. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.