Kapcsolódás a PowerApps szolgáltatásból a TwitterhezConnect to Twitter from PowerApps

Twitter

A Twitter segítségével tweeteket tehet közzé, illetve beolvashatja Twitter-fiókjából a tweeteket, az idővonalát, az ismerőseit és a követőit.Twitter lets you post tweets and get tweets, timeline, friends, and followers from your Twitter account.

Ezeket az információkat felirat formájában megjelenítheti alkalmazásában.You can display this information in a label on your app. Hozzáadhat például egy bemeneti szövegmezőt, megkérheti a felhasználót, hogy adjon meg benne valamilyen Tweet-szöveget, majd hozzáadhat egy gombot, amely „közzéteszi” a tweetet.For example, you can add an input text box, ask the user to enter in some Tweet text, and then add a button that "posts" the tweet. Hasonló módszerekkel olvashat be vagy kereshet tweeteket, és jelenítheti meg a szöveget alkalmazása Felirat vagy Gyűjtemény vezérlőelemeiben.You can use similar methods to get a tweet or search for a tweet, and then display the text in a label or gallery control in your app.

Ez a témakör ismerteti, hogyan hozható létre a Twitter-kapcsolat és hogyan használható az alkalmazásokban, illetve felsorolja a rendelkezésre álló függvényeket is.This topic shows you how to create the Twitter connection, use the Twitter connection in an app, and lists the available functions.

ElőfeltételekPrerequisites

Csatlakozás a TwitterhezConnect to Twitter

 1. Nyissa meg a PowerApps szolgáltatást, kattintson a New gombra, majd hozzon létre egy üres alkalmazást a Blank app lehetőségre kattintva.Open PowerApps, select New, and then create a Blank app. Válassza a telefonos vagy a táblagépes elrendezést.Choose phone or tablet layout. A táblagépes elrendezés nagyobb munkaterületet biztosít:Tablet layout gives you more workspace:

  Üres alkalmazás megnyitása

 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Data (Adatok) lapra, majd az Add data source (Adatforrás hozzáadása) lehetőségre.In the right-hand pane, click or tap the Data tab, and then click or tap Add data source.
 3. Válassza a New connection (Új csatlakozás),majd a Twitter lehetőséget:Select New connection, and then select Twitter:

  Csatlakozás a Twitterhez

  Csatlakozás a Twitterhez

 4. Válassza a Connect (Csatlakozás) lehetőséget, adja meg a Twitter-fiókja belépéshez szükséges hitelesítő adatait, majd válassza az Authorize app (Alkalmazás hitelesítése) lehetőséget.Select Connect, enter your Twitter sign in credentials, and then select Authorize app.
 5. Válassz az Add Data Source (Adatforrás hozzáadása) lehetőséget.Select Add Data Source. A kapcsolat ekkor megjelenik a Data sources (Adatforrások) alatt:Your connection appears under Data sources:
  Zárja be az Options (Beállítások) ablaktáblátClose the Options pane

A Twitter-kapcsolat létrejött és hozzá lett adva az alkalmazáshoz.The Twitter connection has been created, and added to your app. Most már készen áll a használatára.Now, it's ready to be used.

A Twitter-kapcsolat használata az alkalmazásbanUse the Twitter connection in your app

Idővonal megjelenítéseShow a timeline

 1. Az Insert (Beszúrás) menüben válassz a Gallery (Gyűjtemény) lehetőséget, majd adja hozzá bármelyik With text (Szöveges) gyűjteményt.On the Insert menu, select Gallery, and add any of the With text galleries.
 2. Idővonalak megjelenítése:Let's show some timelines:

  • A jelenlegi felhasználó idővonalának megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show the current user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formulas:

   Twitter.HomeTimeline().TweetText
   Twitter.HomeTimeline({maxResults:3}).TweetText

  • Egy másik felhasználó idővonalának megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show another user's timeline, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.UserTimeline( *TwitterHandle* ).TweetText

   Adja meg a Twitter-leírót idézőjelek között, vagy egy annak megfelelő értéket.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Például adja meg a(z) "satyanadella" vagy a(z) "powerapps" kifejezéseket közvetlenül a képletben.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Adjon hozzá egy szövegbeviteli vezérlőelemet Tweep névvel, majd állítsa a Default (Alapértelmezett) tulajdonságát Tweep.Text értékre.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Írjon be egy Twitter-leírót (például satyanadella) a Tweep szövegmezőjébe (idézőjelek és @ szimbólum nélkül).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   A Gyűjtemény vezérlőelemben állítsa az Items (Elemek) tulajdonságot a következő képletre:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.UserTimeline(Tweep.Text, {maxResults:5}).TweetText

   A Gyűjtemény vezérlőelem automatikusan megjeleníti a beírt Twitter-leíróhoz tartozó tweeteket.The gallery control automatically shows the tweets of the Twitter handler you type in.

   Tipp

   A fenti képletek némelyike a maxResults argumentumot használja, hogy egy idővonalról az x legutóbbi tweetet jelenítse meg.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 3. Állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát Twitter.HomeTimeline() értékre.Set the gallery's Items property to Twitter.HomeTimeline().

  A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 4. Válassza ki az első listában a TweetText (Tweet szövege), a másodikban a TweetedBy (Tweetelte), a harmadikban pedig a CreatedAt (Létrehozás ideje) lehetőséget.Select TweetText in the first list, select TweetedBy in the second list, and select CreatedAt in the third list.

  A gyűjtemény ekkor megjeleníti a kiválasztott tulajdonságok értékeit.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Követők megjelenítéseShow followers

 1. Követők megjelenése With text (Szöveges) gyűjtemény használatával:Using a With text gallery, let's show some followers:

  • A jelenlegi felhasználó követőinek megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show the current user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowers()
   Twitter.MyFollowers({maxResults:3})

  • Egy másik felhasználó követőinek megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show the another user's followers, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.Followers( *TwitterHandle* )

   Adja meg a Twitter-leírót idézőjelek között, vagy egy annak megfelelő értéket.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Például adja meg a(z) "satyanadella" vagy a(z) "powerapps" kifejezéseket közvetlenül a képletben.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Adjon hozzá egy szövegbeviteli vezérlőelemet Tweep névvel, majd állítsa a Default (Alapértelmezett) tulajdonságát Tweep.Text értékre.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Írjon be egy Twitter-leírót (például satyanadella) a Tweep szövegmezőjébe (idézőjelek és @ szimbólum nélkül).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   A Gyűjtemény vezérlőelemben állítsa az Items (Elemek) tulajdonságot a következő képletre:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Followers(Tweep.Text, {maxResults:5})

   A Gyűjtemény vezérlőelem automatikusan megjeleníti, hogy kik követik a beírt Twitter-leírót.The gallery control automatically shows who is following the Twitter handle you type in.

   Tipp

   A fenti képletek némelyike a maxResults argumentumot használja, hogy egy idővonalról az x legutóbbi tweetet jelenítse meg.Some of these formulas use the maxResults argument to show the x number of most recent tweets in a timeline.

 2. Állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát Twitter.MyFollowers() értékre.Set the gallery's Items property to Twitter.MyFollowers().

  A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Válassza ki a második listából a UserName (Felhasználónév), a harmadik listából pedig a FullName (Teljes név) lehetőséget.Select UserName in the second list, and select FullName in the third list.

  A gyűjtemény ekkor megjeleníti a kiválasztott tulajdonságok értékeit.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Követett felhasználók megjelenítéseShow followed users

 1. Követett felhasználók megjelenítése With text (Szöveges) katalógus használatával:Using a With text gallery, let's show some followed users:

  • A jelenlegi felhasználó által követett felhasználók megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show which users the current user is following, set the Items property of the gallery to the following formula:

   Twitter.MyFollowing()
   Twitter.MyFollowing({maxResults:3})

  • Egy másik felhasználó által követett felhasználók megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:To show which users another user is following, set the Items property of the gallery to to the following formula:

   Twitter.Following( *TwitterHandle* )

   Adja meg a Twitter-leírót idézőjelek között, vagy egy annak megfelelő értéket.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Például adja meg a(z) "satyanadella" vagy a(z) "powerapps" kifejezéseket közvetlenül a képletben.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

  • Adjon hozzá egy szövegbeviteli vezérlőelemet Tweep névvel, majd állítsa a Default (Alapértelmezett) tulajdonságát Tweep.Text értékre.Add a text input control named Tweep, and set its Default property to Tweep.Text. Írjon be egy Twitter-leírót (például satyanadella) a Tweep szövegmezőjébe (idézőjelek és @ szimbólum nélkül).In the Tweep text box, type in a Twitter handle such as satyanadella (without quotation marks and without the @ symbol).

   A Gyűjtemény vezérlőelemben állítsa az Items (Elemek) tulajdonságot a következő képletre:In the gallery control, set the Items property to the following formula:

   Twitter.Following(Tweep.Text, {maxResults:5})

   A Gyűjtemény vezérlőelem automatikusan megjeleníti az Ön által követett Twitter-leírókat.The gallery control automatically shows the other handles you are following.

   A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 2. Válassza a Body1 (Törzs1) listában a Description (Leírás), a Heading1 (Fejléc1) listában a UserName (Felhasználónév), a Subtitle1 (Alcím1) listában pedig a FullName (Teljes név) lehetőséget.Select Description in the Body1 list, UserName in the Heading1 list, and FullName in the Subtitle1 list.

  A gyűjtemény ekkor megjeleníti a kiválasztott tulajdonságok értékeit.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Információk megjelenítése egy felhasználórólShow information about a user

Vegyen fel egy feliratot, majd állítsa a Text (Szöveg) tulajdonságát a következő képletek valamelyikére:Add a label, and then set its Text property to one of these formulas:

 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Description
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FullName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Location
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).UserName
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FollowersCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).FriendsCount
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).Id
 • twitter.User( *TwitterHandle* ).StatusesCount

Adja meg a Twitter-leírót idézőjelek között, vagy egy annak megfelelő értéket.Enter a Twitter handle in double quotation marks or an equivalent value. Például adja meg a(z) "satyanadella" vagy a(z) "powerapps" kifejezéseket közvetlenül a képletben.For example, enter "satyanadella" or "powerapps" directly in the formula expression.

Vagy használhat egy bemeneti szöveg vezérlőelemet a Twitter-leíró beírására, ahogy azt mi is tesszük ebben a témakörben.Or, you can use an input text control to type in a Twitter handle, just as we have throughout this topic.

Tweetek kereséseSearch tweets

 1. Állítsa egy With text (Szöveges) gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:Using a With text gallery, set its Items property to the following formula:

  Twitter.SearchTweet( *SearchTerm* ).TweetText

  Adjon meg egy SearchTerm-öt (Keresési kifejezést) idézőjelek között, vagy hivatkozzon egy annak megfelelő értékre.Enter a SearchTerm in double quotation marks or by referring to an equivalent value. Például adja meg a(z) "PowerApps" vagy a(z) "microsoft" kifejezéseket közvetlenül a képletben.For example, enter "PowerApps" or "microsoft" directly in the formula.

  Vagy használhat egy Bemeneti szöveg vezérlőelemet a keresési kifejezés megadására, ahogy azt mi is tesszük ebben a témakörben.Or, you can use an Input text control to specify a search term, just as we have throughout this topic.

  Tipp

  Az első öt találat megjelenítése a maxResults használatával:Show the first five results by using maxResults:

  Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).TweetText

 2. Állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}) értékre.Set the gallery's Items property to Twitter.SearchTweet(SearchTerm.Text, {maxResults:5}).

  A gyűjtemény kijelölésekor a jobb oldali panel a gyűjteményhez tartozó beállítási lehetőségeket mutatja.With the gallery selected, the right-hand pane shows options for that gallery.

 3. Válassza ki az első listában a TweetText (Tweet szövege), a másodikban a TweetedBy (Tweetelte), a harmadikban pedig a CreatedAt (Létrehozás ideje) lehetőséget.Select TweetText in the first list, TweetedBy in the second list, and CreatedAt in the third list.

  A gyűjtemény ekkor megjeleníti a kiválasztott tulajdonságok értékeit.The gallery now shows the values of the properties you chose.

Tweet küldéseSend a tweet

 1. Adjon hozzá egy bemeneti szöveg vezérlőelemet, majd nevezze át MyTweet (Saját tweet) névre.Add a text input control, and then rename it MyTweet.
 2. Adjon hozzá egy gombot, majd állítsa az OnSelect tulajdonságát a következő képletre:Add a button, and then set its OnSelect property to the following formula:
  Twitter.Tweet({tweetText: MyTweet.Text})
 3. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy kattintson az Előnézet gombra ().Press F5, or select the Preview button (). Írjon valamilyen szöveget a MyTweet (Saját tweet) mezőbe, majd kattintson a gombra a beírt tweet elküldéséhez.Type some text into MyTweet, and then select the button to tweet the text that you entered.
 4. Az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Press Esc to return to the default workspace.

A rendelkezésre álló függvények áttekintéseView the available functions

Ez a kapcsolat a következő függvényeket tartalmazza:This connection includes the following functions:

Függvény neveFunction Name LeírásDescription
UserTimeline (Felhasználó idővonala)UserTimeline Egy adott felhasználó által legutóbb közzétett tweetek gyűjteményét kéri leRetrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user
HomeTimeline (Saját idővonal)HomeTimeline A felhasználó és a követői által közzétett legutóbbi tweeteket és újratweeteléseket kéri leRetrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers
SearchTweet (Tweet keresése)SearchTweet Egy adott lekérdezésnek megfelelő, releváns tweeteket kéri leRetrieves a collection of relevant tweets matching a specified query
Followers (Követők)Followers Egy adott felhasználót követő felhasználókat kéri leRetrieves users following the specified user
MyFollowers (Követőim)MyFollowers A felhasználót követő felhasználókat kéri leRetrieves users who are following me
Following (Követi)Following Egy adott felhasználó által követett felhasználókat kéri leRetrieves users who the specified user is following
MyFollowing (Követéseim)MyFollowing A felhasználó által követett felhasználókat kéri leRetrieves users that I am following
User (Felhasználó)User Egy adott felhasználó részleteit (például felhasználónév, leírás, követők száma stb.) kéri leRetrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)
TweetTweet TweetTweet
OnNewTweet (Új tweet esetén)OnNewTweet Elindít egy munkafolyamatot egy adott keresési lekérdezésnek megfelelő, új tweet közzétételekorTriggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

UserTimeline (Felhasználó idővonala)UserTimeline

Felhasználó idővonalának beolvasása: Egy adott felhasználó által legutóbb közzétett tweetek gyűjteményét kéri leGet user timeline: Retrieves a collection of the most recent tweets posted by the specified user

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
userName (Felhasználónév)userName karakterláncstring igenyes Twitter-leíróTwitter handle
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért tweetek maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
TweetText (Tweet szövege)TweetText karakterláncstring IgenYes
TweetId (Tweet azonosítója)TweetId karakterláncstring NemNo
CreatedAt (Létrehozás ideje)CreatedAt karakterláncstring NemNo
RetweetCount (Újratweetelések száma)RetweetCount egész száminteger IgenYes
TweetedBy (Tweetelte)TweetedBy karakterláncstring IgenYes
MediaUrls (Multimédia URL-címek)MediaUrls tömbarray NemNo

HomeTimeline (Saját idővonal)HomeTimeline

Saját idővonal beolvasása: A felhasználó és a követői által közzétett legutóbbi tweeteket és újratweeteléseket kéri leGet home timeline: Retrieves the most recent tweets and re-tweets posted me and my followers

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért tweetek maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
TweetText (Tweet szövege)TweetText karakterláncstring IgenYes
TweetId (Tweet azonosítója)TweetId karakterláncstring NemNo
CreatedAt (Létrehozás ideje)CreatedAt karakterláncstring NemNo
RetweetCount (Újratweetelések száma)RetweetCount egész száminteger IgenYes
TweetedBy (Tweetelte)TweetedBy karakterláncstring IgenYes
MediaUrls (Multimédia URL-címek)MediaUrls tömbarray NemNo

SearchTweet (Tweet keresése)SearchTweet

Tweet keresése: Egy adott lekérdezésnek megfelelő, releváns tweeteket kéri leSearch tweet: Retrieves a collection of relevant tweets matching a specified query

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
searchQuery (Keresési lekérdezés)searchQuery karakterláncstring igenyes A lekérdezés szövege (a Twitter által támogatott bármilyen lekérdezési operátor használható: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért tweetek maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of tweets to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
TweetText (Tweet szövege)TweetText karakterláncstring IgenYes
TweetId (Tweet azonosítója)TweetId karakterláncstring NemNo
CreatedAt (Létrehozás ideje)CreatedAt karakterláncstring NemNo
RetweetCount (Újratweetelések száma)RetweetCount egész száminteger IgenYes
TweetedBy (Tweetelte)TweetedBy karakterláncstring IgenYes
MediaUrls (Multimédia URL-címek)MediaUrls tömbarray NemNo

Followers (Követők)Followers

Követők beolvasása: Egy adott felhasználót követő felhasználókat kéri leGet followers: Retrieves users following the specified user

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
userName (Felhasználónév)userName karakterláncstring igenyes Az felhasználó Twitter-leírójaTwitter handle of the user
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért felhasználók maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
FullNameFullName karakterláncstring IgenYes
Földrajzi egységLocation karakterláncstring IgenYes
Id (Azonosító)Id egész száminteger NemNo
UserName (Felhasználónév)UserName karakterláncstring IgenYes
FollowersCount (Követők száma)FollowersCount egész száminteger NemNo
LeírásDescription karakterláncstring IgenYes
StatusesCount (Állapotok száma)StatusesCount egész száminteger NemNo
FriendsCount (Barátok száma)FriendsCount egész száminteger NemNo

MyFollowers (Követőim)MyFollowers

A felhasználó követőinek beolvasása: A felhasználót követő felhasználókat kéri leGet my followers: Retrieves users who are following me

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért felhasználók maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
FullNameFullName karakterláncstring IgenYes
Földrajzi egységLocation karakterláncstring IgenYes
Id (Azonosító)Id egész száminteger NemNo
UserName (Felhasználónév)UserName karakterláncstring IgenYes
FollowersCount (Követők száma)FollowersCount egész száminteger NemNo
LeírásDescription karakterláncstring IgenYes
StatusesCount (Állapotok száma)StatusesCount egész száminteger NemNo
FriendsCount (Barátok száma)FriendsCount egész száminteger NemNo

Following (Követi)Following

Követettek beolvasása: Egy adott felhasználó által követett felhasználókat kéri leGet following: Retrieves users who the specified user is following

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
userName (Felhasználónév)userName karakterláncstring igenyes Az felhasználó Twitter-leírójaTwitter handle of the user
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért felhasználók maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
FullNameFullName karakterláncstring IgenYes
Földrajzi egységLocation karakterláncstring IgenYes
Id (Azonosító)Id egész száminteger NemNo
UserName (Felhasználónév)UserName karakterláncstring IgenYes
FollowersCount (Követők száma)FollowersCount egész száminteger NemNo
LeírásDescription karakterláncstring IgenYes
StatusesCount (Állapotok száma)StatusesCount egész száminteger NemNo
FriendsCount (Barátok száma)FriendsCount egész száminteger NemNo

MyFollowing (Követéseim)MyFollowing

A felhasználó követéseinek beolvasása: A felhasználó által követett felhasználókat kéri leGet my following: Retrieves users that I am following

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
maxResults (Eredmények maximális száma)maxResults egész száminteger nemno A lekért felhasználók maximális száma, például {maxResults:5}Maximum number of users to retrieve, e.g. {maxResults:5}

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
FullNameFullName karakterláncstring IgenYes
Földrajzi egységLocation karakterláncstring IgenYes
Id (Azonosító)Id egész száminteger NemNo
UserName (Felhasználónév)UserName karakterláncstring IgenYes
FollowersCount (Követők száma)FollowersCount egész száminteger NemNo
LeírásDescription karakterláncstring IgenYes
StatusesCount (Állapotok száma)StatusesCount egész száminteger NemNo
FriendsCount (Barátok száma)FriendsCount egész száminteger NemNo

User (Felhasználó)User

Felhasználó beolvasása: Egy adott felhasználó részleteit (például felhasználónév, leírás, követők száma stb.) kéri leGet user: Retrieves details about the specified user (example: user name, description, followers count, etc.)

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
userName (Felhasználónév)userName karakterláncstring igenyes Az felhasználó Twitter-leírójaTwitter handle of the user

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
FullNameFullName karakterláncstring IgenYes
Földrajzi egységLocation karakterláncstring IgenYes
Id (Azonosító)Id egész száminteger NemNo
UserName (Felhasználónév)UserName karakterláncstring IgenYes
FollowersCount (Követők száma)FollowersCount egész száminteger NemNo
LeírásDescription karakterláncstring IgenYes
StatusesCount (Állapotok száma)StatusesCount egész száminteger NemNo
FriendsCount (Barátok száma)FriendsCount egész száminteger NemNo

TweetTweet

Új tweet közzététele: TweetelésPost a new tweet: Tweet

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
tweetText (Tweet szövege)tweetText karakterláncstring nemno A közzétenni kívánt szöveg, például: {tweetText:"helló"}Text to be posted e.g. {tweetText:"hello"}
body (Törzs)body karakterláncstring nemno A közzétenni kívánt multimédiás tartalomMedia to be posted

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
TweetId (Tweet azonosítója)TweetId karakterláncstring IgenYes

OnNewTweet (Új tweet esetén)OnNewTweet

Egy új tweet megjelenésekor: Elindít egy munkafolyamatot egy adott keresési lekérdezésnek megfelelő, új tweet közzétételekorWhen a new tweet appears: Triggers a workflow when a new tweet is posted which matches your search query

Bemeneti tulajdonságokInput properties

Name (Név)Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
searchQuery (Keresési lekérdezés)searchQuery karakterláncstring igenyes A lekérdezés szövege (a Twitter által támogatott bármilyen lekérdezési operátor használható: http://www.twitter.com/search)Query text (you may use any Twitter supported query operators: http://www.twitter.com/search)

Kimeneti tulajdonságokOutput properties

Tulajdonság neveProperty Name AdattípusData Type SzükségesRequired LeírásDescription
értékvalue tömbarray NemNo

Az összes rendelkezésre álló kapcsolat áttekintése.See all the available connections.
További információk a kapcsolatok hozzáadásáról alkalmazásokhoz.Learn how to add connections to your apps.