Sagatavošanās — organizācijas sagatavošana

Biznesa ieviešanas un pārdošanas vadītājiem

Atklājiet resursus, kas palīdzēs jūsu organizācijai ieviest pakalpojumu Dynamics 365 Sales.

Sagatavošanās

Sekmīga ieviešanas plāna izveide

Izmantojiet šos ieviešanas resursus kā sava digitālās pārveidošanas ceļojuma ceļvedi.

Piezīme

Pakalpojuma Dynamics 365 Sales iestatīšana

Efektīvi ieviesiet pakalpojumu Dynamics 365 Sales, lai nodrošinātu organizācijai veiksmīga darba iespēju.

Piezīme

Izpētiet pilno pakalpojuma Dynamics 365 Sales pārdošanas vadītāja rokasgrāmatu.

Pakalpojuma Dynamics 365 pielāgošana jūsu organizācijai

Uzziniet, kā Microsoft Power Platform var palīdzēt jūsu organizācijai.

Pašpalīdzības mācību moduļi

Sāciet darbu ar Dynamics 365 Sales atbilstoši savam grafikam, izmantojot Microsoft Learn pašpalīdzības moduļus.

Piezīme

Lai izpētītu citas lomas un saturu, skatiet pārskatu par Dynamics 365 Sales ieviešanas struktūru.