Datakilder for Power BI-tjenesten

Data er kjernen i Power BI. La oss si at du utforsker data. Du kan gjøre dette ved å opprette diagrammer og instrumentbord eller stille spørsmål med Spørsmål og svar. Visualiseringene og svarene du ser, får sine underliggende data fra et datasett. Men hvor kommer dette datasettet fra? Vel, det kommer fra en datakilde.

I denne artikkelen skal vi ta for oss de ulike datakildetypene du kan koble til fra Power BI-tjenesten. Vær oppmerksom på at det også finnes mange ande typer datakilder du kan hente data fra. Hvis du velger disse datakildene, må du kanskje bruke Power BI Desktop eller Excels avanserte dataspørrings- og modelleringsfunksjoner først. Vi skal se mer på disse alternativene senere. Nå skal vi ta for oss de ulike datakildene som er tilgjengelige fra nettstedet til Power BI-tjenesten.

Du kan hente data fra datakildene i Power BI ved å velge Hent data i hjørnet nederst til venstre på siden.

Skjermbilde av Hent data, vist nede til venstre i Power BI-tjenesteskjermen.

Når du har valgt Hent data, kan du velge dataene du vil ha tilgang til.

Skjermbilde av Hent data-valgene, som viser alternativene for å velge dataene du vil ha tilgang til.

Oppdag innhold

Skjermbilde av seksjonen Utforsk innhold som viser partner-logoer.

Inndelingen Oppdag innhold inneholder data og rapporter du trenger, klargjort for deg. I Power BI er det mange tjenester med mal-Power BI for apper, og flere legges til hele tiden. De fleste tjenestene krever at du har en konto. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Koble til tjenester du bruker med Power BI.

Opprett nytt innhold

Inndelingen Opprett nytt innhold inneholder alternativer for å opprette og importere innhold selv. Det finnes to måter å opprette eller importere ditt eget innhold på i Power BI: Filer og databaser.

Filer

Excel, Power B I Desktop og C S V-ikon

Excel ( .xlsx, .xlsm) – I Excel kan en arbeidsbok inneholde forskjellige datatyper. Den kan for eksempel inneholde data du har skrevet inn i regneark selv. Det kan også inneholde data som du har utført en spørring på og lastet inn fra eksterne datakilder ved hjelp av Power Query. Power Query er tilgjengelig via Hent og transformer i Excel 2016 eller Power Pivot. Du kan importere data fra tabeller i regneark, eller importere data fra en datamodell. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Hent data fra filer for Power BI.

Power BI Desktop (PBIX) – Du kan bruke Power BI Desktop til å utføre spørringer og laste data fra eksterne datakilder og opprette rapporter. Du kan også utvide datamodellen med mål og relasjoner, eller du kan importere Power BI Desktop-filen i Power BI-nettstedet. Power BI Desktop passer best for mer avanserte brukere. Disse brukerne er vanligvis de som har en god forståelse av sine datakilder. De forstår også dataspørring og transformasjon og konsepter rundt datamodellering. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Koble deg til data i Power BI.

Kommadelt verdi (CSV) – Filer er enkle tekstfiler med rader av data. Hver rad kan inneholde én eller flere verdier atskilt med et komma. For eksempel en CSV-fil som inneholder navn- og adressedata, kan ha mange rader. Hver rad kan ha verdier for fornavn, etternavn, gateadresse, poststed, delstat og så videre. Du kan ikke importere data i en CSV-fil, men mange programmer, for eksempel Excel, kan lagre enkel tabelldata som en CSV-fil.

Når det gjelder andre filtyper som XML-tabeller (XML) eller tekstfiler (TXT), kan du bruke Hent og transformer til å utføre spørringer, transformere og laste dataene inn i en Excel- eller Power BI Desktop-fil først. Du kan deretter importere Excel- eller Power BI Desktop-filen til Power BI.

Det spiller også en betydelig rolle hvor du lagrer filene dine. OneDrive for Business gir størst fleksibilitet og integrering med Power BI. Det er OK å holde filer på den lokale stasjonen. Men hvis du trenger å oppdatere dataene dine, er det et par ekstra trinn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du koblinger til artikler nedenfor.

Databaser

Skjermbilde av databasene som viser databaser i sky-logoene.

Databaser i skyen – fra Power BI-tjenesten kan du koble direkte til:

  • Azure SQL Database
  • Azure Synapse Analytics (tidligere SQL Data Warehouse)
  • Spark på Azure HDInsight

Tilkoblinger fra Power BI til disse databasene er live. La oss si at du kobler til en Azure SQL Database. Du begynner deretter å utforske dataene ved å opprette rapporter i Power BI. Hver gang du tar utsnitt av dataene dine eller legge til et annet felt i en visualisering, utfører Power BI en spørring direkte til databasen. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Azure og Power BI.

Når det gjelder andre typer databaser i organisasjonen, må du først bruke Power BI Desktop eller Excel til å koble til, utføre spørringer og laste data i en datamodell. Du kan deretter importere filen i Power BI hvor det finnes et datasett. Hvis du konfigurerer en planlagt oppdatering, bruker Power BI den konfigurasjonen og tilkoblingsinformasjon fra filen til å koble direkte til instrumentbordet og spørre etter oppdateringer. Power BI laster deretter disse oppdateringene i datasettet. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Koble deg til data i Power BI.

Hva om dataene kommer fra ulike kilder?

Det finnes hundrevis av ulike datakilder du kan bruke med Power BI. Uansett hvor du henter dataene dine fra, må dataene være i et format som kan forbrukes av Power BI-tjenesten. Med data som kan forbrukes, kan Power BI-tjenesten opprette rapporter og instrumentbord, svare på spørsmål med Spørsmål og svar og så videre.

Noen datakilder har allerede dataene formatert for Power BI-tjenesten. Disse kildene ligner på mal-apper fra tjenesteleverandører som Google Analytics og Twilio. Tabellmodelldatabaser for SQL Server Analysis Services er også klare til bruk. Du kan også opprette livetilkobling til databasene i skyen, for eksempel Azure SQL Database og Spark på HDInsight.

I andre tilfeller kan det være nødvendig å utføre en spørring og laste dataene du ønsker i en fil. La oss for eksempel si at du har logistikkdata i organisasjonen din. Du kan lagrer disse dataene i en database for datavarehus på en server. Du kan ikke koble til den databasen og utforske dataene i Power BI-tjenesten, med mindre det er en tabellmodelldatabase. Men du kan bruke Power BI Desktop eller Excel til å utføre spørringer og laste logistikkdataene i en datamodell, som du senere lagrer som en fil. Du kan deretter importere filen i Power BI, hvor det finnes et datasett.

Du tenker sannsynligvis: «Logistikkdataene på den databasen endres jo hver dag. Hvordan oppdaterer jeg Power BI-datasettet?» Når du importerer dataene til datasettet, importerer du også tilkoblingsinformasjonen fra Power BI Desktop eller Excel-filen.

La oss si at du konfigurerer en planlagt oppdatering eller utfører en manuell oppdatering på datasettet. Power BI bruker tilkoblingsinformasjonen fra datasettet, sammen med et par andre innstillinger, til å koble direkte til databasen. Den spør deretter etter oppdateringer og laster inn disse oppdateringene i datasettet. For øvrig trenger du sannsynligvis en Power BI-gateway for å sikre dataoverføringer mellom den lokale serveren og Power BI. Når overføringen er fullført, oppdateres eventuelle visualiseringer i rapporter og instrumentbord automatisk.

Selv om du ikke kan koble til datakilden direkte fra Power BI-tjenesten, kan du nemlig fortsatt hente dataene til Power BI. Det kan hende du må gjennomføre et par ekstra trinn eller få hjelp fra IT-avdelingen. Hvis du vil finne ut mer, kan du seDatakilder i Power BI Desktop.

Flere detaljer

Du kommer borti begrepene datasett og datakilde ofte i Power BI. De brukes ofte om hverandre. Men det er faktisk snakk om to forskjellige ting – selv om de er beslektet.

Du oppretter et datasett automatisk i Power BI når du bruker Hent data. Med Hent data kobler du til og importerer data fra en malapp, fil eller du kobler til en live-datakilde. Et datasett inneholder informasjon om datakilden og datakildelegitimasjonen. I mange tilfeller kan den også inneholde et delsett av dataene som er kopiert fra datakilden. Når du oppretter visualiseringer i rapporter og instrumentbord, er det ofte data du ser i datasettet.

En datakilde er hvor dataene i et datasett kommer fra. Dataene kan for eksempel komme fra:

  • En nettjeneste, for eksempel Google Analytics eller QuickBooks
  • En database i skyen, for eksempel Azure SQL Database
  • En database eller fil på en lokal datamaskin eller server i organisasjonen din

Dataoppdatering

Kanskje lagrer du filene på den lokale harddisken eller en stasjon et eller annet sted i organisasjonen din. Du trenger kanskje en Power BI-gateway, slik at du kan oppdatere datasettet i Power BI. Datamaskinen som lagrer filen, må være på når oppdateringen skjer. Du kan også importere filen på nytt eller bruke Publiser fra Excel eller Power BI Desktop, men disse alternativene er ikke automatiserte prosesser.

Hvis du lagrer filene i OneDrive for Business eller SharePoint-gruppeområder, kan du deretter koble til eller importere dem til Power BI. Deretter blir datasettet, rapporter og instrumentbord alltid oppdatert. Fordi både OneDrive og Power BI befinner seg i skyen, kan Power BI koble direkte til den lagrede filen. Den kobler sammen om én gang hver time og ser etter oppdateringer. Datasettet og eventuelle visualiseringer oppdateres automatisk hvis det er noen oppdateringer.

Mal-apper fra tjenester oppdateres automatisk. I de fleste tilfeller oppdateres de én gang om dagen. Du kan oppdatere manuelt, men det avhenger av tjenesteleverandøren om du ser noen oppdaterte data. Oppdateringer til mal-apper fra personer i organisasjonen avhenger av datakildene som brukes. De avhenger også av hvordan personen som opprettet malappen, konfigurerte oppdateringen.

Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics (tidligere SQL Data Warehouse), og Spark på Azure HDInsight er datakilder i skyen. Power BI-tjenesten befinner seg også i skyen, slik at Power BI kobler seg til disse datakildene live ved bruk av DirectQuery. Det du ser i Power BI, er alltid synkronisert, og du trenger ikke å konfigurere oppdatering.

Når du kobler til SQL Server Analysis Services fra Power BI, er det en live-tilkobling, akkurat som en Azure-database i skyen. Forskjellen er at selve databasen befinner seg på en server i organisasjonen din. Denne typen forbindelse krever en Power BI-gateway, som konfigureres av en IT-avdeling.

Dataoppdatering er en veldig viktig del av Power BI, og omhandler mye mer enn vi kan ta for oss her. Hvis du ønsker en grundig forståelse, kan du se Dataoppdatering i Power BI.

Viktige faktorer og begrensninger

Følgende begrensninger gjelder for alle datakildene som brukes i Power BI-tjenesten. Det er andre begrensninger som gjelder for bestemte funksjoner, men følgende liste gjelder for Power BI-tjenesten i sin helhet:

  • Størrelsesgrense for datasett – det er en grense på 1 GB for hvert datasett i Pi delte kapasiteter i Power BI-tjenesten. Hvis du trenger større datasett, kan du bruke Power BI Premium .

  • Forskjellige verdier i en kolonne – Når du bufrer data i et Power BI-datasett (noen ganger kalt «Import»-modus), er det en 1 999 999 997 grense på antallet distinkte verdier som kan lagres i en kolonne.

  • Radgrense – når du bruker DirectQuery, må Power BI ha en grense for spørringsresultatene som sendes til den underliggende datakilden. Hvis spørringen som sendes til datakilden, returnerer mer enn 1 000 000 rader, får du en feilmelding, og spørringen mislykkes. De underliggende dataene kan fremdeles inneholde mer enn 1 000 000 rader. Du vil sannsynligvis ikke bruke denne grensen fordi de fleste rapporter samler dataene inn i færre resultatsett.

  • Kolonnegrense – maksimalt antall kolonner som er tillatt i et datasett, i alle tabellene i datasettet, er 16 000 kolonner. Dette gjelder for Power BI-tjenesten og datasett som brukes i Power BI Desktop. Power BI sporer antall kolonner og tabeller i datasettet på denne måten. Dette gir maksimalt 16 000 kolonner minus én for hver tabell i datasettet.