De Intune-bedrijfsportalwebsite gebruikenUsing the Intune Company Portal website

De bedrijfsportalwebsite is een webpagina waarop eindgebruikers de computers en apparaten beheren die ze bij Intune hebben geregistreerd.The Company Portal website is a webpage that end users can use to manage computers and devices that they have enrolled in Intune.

Gebruikers kunnen op de bedrijfsportalwebsite de volgende taken uitvoeren:Users can do the following tasks from the Company Portal website:

Nog hulp nodig?Still need help? Neem contact op met uw IT-beheerder.Contact your IT admin. Ga naar de bedrijfsportalwebsite voor de betreffende contactgegevens.For contact information, check the Company Portal website.

Ga voor het verzenden van productfeedback naar Intune Feedback