Rozwiązania do zdalnego monitorowania pacjentów

Cognitive Services
Usługa IoT Hub
Usługa Machine Learning
Kontrola dostępu na podstawie ról na platformie Azure
Power BI

Pomysł na rozwiązanie

Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli ten artykuł o więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, GitHub opinie!

Przewidywanie przyszłych zdarzeń i zapobieganie im przez połączenie technologii IoT i inteligencji w celu zoptymalizowania zagrożeń przy użyciu platformy Azure do zdalnego monitorowania pacjentów i analizowania ogromnych ilości danych generowanych przez urządzenia medyczne.

Architektura

Diagram architektury Pobierz format SVG tej architektury.

Przepływ danych

 1. Bezpiecznie pozysuj dane czujników medycznych i urządzeń przy użyciu Azure IoT Hub.
 2. Bezpieczne przechowywanie danych czujników i urządzeń w Cosmos DB.
 3. Analizowanie danych czujników i urządzeń przy użyciu wstępnie wytrenowanych interfejsów API Cognitive Services lub niestandardowego, Machine Learning modelu.
 4. Przechowywanie sztucznej inteligencji (AI) i Machine Learning wyniki w Cosmos DB.
 5. Wchodz w interakcje ze Machine Learning i testuj wyniki przy użyciu Power BI, zachowując kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC) platformy Azure.
 6. Integrowanie szczegółowych informacji o danych z systemami i procesami zaplecza przy użyciu Logic Apps.

Składniki

 • Azure IoT Hub:Połączenie monitorowanie miliardów zasobów IoT i zarządzanie nimi
 • Security Center:ujednolicenie zarządzania zabezpieczeniami i włączanie zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej
 • Cognitive Services:wprowadzenie do przewodników Szybki start, przykładów i samouczków
 • Key Vault:Ochrona i utrzymywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi
 • Logic Apps:Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w chmurach bez konieczności pisania kodu
 • Power BI Embedded:Osadzanie w pełni interaktywnych, wspaniałych wizualizacji danych w aplikacjach
 • Azure Cosmos DB:globalnie dystrybuowana, wielo modelowa baza danych dla dowolnej skali
 • Application Szczegółowe informacje: Detect, triage, and diagnose issues in your web apps and services (Wykrywanie, ujednoliwij i diagnozuj problemy w aplikacjach i usługach internetowych)
 • Azure Machine Learning:Tworzenie i wdrażanie rozwiązań analizy predykcyjnej oraz zarządzanie nimi
 • Azure Monitor:Pełna zauważalność aplikacji, infrastruktury i sieci

Następne kroki