AuthenticationTicket Klasa

Definicja

Zawiera informacje o tożsamości użytkownika oraz dodatkowy stan uwierzytelniania.

public ref class AuthenticationTicket
public class AuthenticationTicket
type AuthenticationTicket = class
Public Class AuthenticationTicket
Dziedziczenie
AuthenticationTicket

Konstruktory

AuthenticationTicket(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationTicket

AuthenticationTicket(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationTicket

AuthenticationTicket(ClaimsPrincipal, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AuthenticationTicket

Właściwości

AuthenticationScheme

Pobiera schemat uwierzytelniania, który był odpowiedzialny za ten bilet.

Principal

Pobiera podmiot zabezpieczeń oświadczeń z uwierzytelnionymi tożsamościami użytkowników.

Properties

Dodatkowe wartości stanu sesji uwierzytelniania.

Metody

Clone()

Zwraca kopię biletu.

Dotyczy