RouteContext Klasa

Definicja

Obiekt kontekstu dla RouteAsync(RouteContext) .

public ref class RouteContext
public class RouteContext
type RouteContext = class
Public Class RouteContext
Dziedziczenie
RouteContext

Konstruktory

RouteContext(HttpContext)

Tworzy nowe wystąpienie klasy RouteContext dla podanego obiektu httpContext .

Właściwości

Handler

Pobiera lub ustawia program obsługi dla żądania. Element IRouter powinien być Handler ustawiany, gdy jest on dopasowuje wartość .

HttpContext

Pobiera HttpContext skojarzoną z bieżącym żądaniem.

RouteData

Pobiera lub ustawia skojarzone RouteData z bieżącym kontekstem.

Dotyczy