UrlMatchingTree Klasa

Definicja

Część drzewa TreeRouter .

public ref class UrlMatchingTree
public class UrlMatchingTree
type UrlMatchingTree = class
Public Class UrlMatchingTree
Dziedziczenie
UrlMatchingTree

Konstruktory

UrlMatchingTree(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UrlMatchingTree.

Właściwości

Order

Pobiera kolejność tras skojarzonych z tym UrlMatchingTree .

Root

Pobiera katalog główny UrlMatchingTree .

Dotyczy