StrongNameSignatureInformation Klasa

Definicja

Przechowuje informacje o podpisie silnej nazwy dla manifestu.

public ref class StrongNameSignatureInformation sealed
public sealed class StrongNameSignatureInformation
type StrongNameSignatureInformation = class
Public NotInheritable Class StrongNameSignatureInformation
Dziedziczenie
StrongNameSignatureInformation

Właściwości

HashAlgorithm

Pobiera algorytm wyznaczania wartości skrótu, który jest używany do obliczania podpisu silnej nazwy.

HResult

Pobiera wartość HRESULT kodu wyniku.

IsValid

Pobiera wartość wskazującą, czy podpis silnej nazwy jest prawidłowy.

PublicKey

Pobiera klucz publiczny używany do weryfikowania podpisu.

VerificationResult

Pobiera wyniki weryfikacji podpisu silnej nazwy.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy