ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości ExpandCollapsePattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a ExpandCollapsePattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class ExpandCollapsePattern::ExpandCollapsePatternInformation
public struct ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation
type ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation = struct
Public Structure ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation
Dziedziczenie
ExpandCollapsePattern.ExpandCollapsePatternInformation

Właściwości

ExpandCollapseState

ExpandCollapseState PobieraAutomationElementz.Gets the ExpandCollapseState of the AutomationElement.

Dotyczy

Zobacz też