Utrzymywanie zaangażowania i wydajności pracowników dzięki rozwiązaniu Gamification

Poprawa wyników to klucz do sukcesów firmy. Rozwiązanie Dynamics 365 — Gamification pomaga zwiększać zaangażowanie pracowników i motywację do osiągania najlepszych wyników.

W rywalizacji może brać udział każda osoba, niezależnie od jej roli w firmie. Uczestnicy mogą zdobywać nagrody, wygrane i prawa do chwały, które stanowią pomocne zewnętrzne motywatory do zwiększenia wysiłków na rzecz realizacji celów firmy. Tworząc zespoły, wyzwalasz zdrową konkurencję między współpracownikami i budujesz ducha zespołu.

Aby stworzyć doskonałe i wzmacniające zaangażowanie środowisko rywalizacji, trzeba używać aktualnych wyników i wartości. Można to zrobić, używając połączenia z usługą Dynamics 365 for Customer Engagement (zalecane) lub ręcznych aktualizacji za pomocą programu Excel. Dzięki temu każdy uczestnik będzie widział najnowsze dane dotyczące jego postępu w grze.

W rozwiązaniu Gamification wykorzystano mechanikę oraz interfejs gry w celu angażowania i motywowania pracowników do osiągania celów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących typowych terminów używanych w rozwiązaniu Gamification, zobacz Terminologia rozwiązania Gamification.

Jak rozwiązanie Gamification może pomóc w utrzymaniu zaangażowania pracowników?

 • Rozwiązanie Gamification angażuje wiele różnych ról

  Pomyśl, w jaki sposób mierzysz wydajność swoich pracowników oraz jakie działania mają pozytywny wpływ na tę wydajność. Zliczasz zaplanowane spotkania, czas poświęcany na rozwiązanie problemu klienta, wielkość wygenerowanych przychodów czy coś zupełnie innego?

  Oczywiście możesz rozsyłać cotygodniowe aktualizacje pocztą e-mail lub wypełniać liczbami karty wyników. Ale czemu nie wprowadzić nieco luzu i zabawy, włączając niektóre metryki wydajności do gry?

  W tradycyjnych modelach gier nagradzane są osoby o najlepszych wynikach, które są już dobrze zmotywowane. Rozwiązanie Gamification motywuje każdego pracownika do większych osiągnięć. W rozwiązaniu Gamification można tworzyć kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie danych z setek dostępnych metryk. Wskaźniki KPI możesz definiować tak, aby skłaniały pracowników do odpowiedniego zachowania, podejmowania odpowiednich działań i osiągania coraz lepszych wyników.

  Możesz pozwolić pracownikom na uczestnictwo w rywalizacji, nawet jeśli ich rola nie jest związana z żadnym wskaźnikiem KPI używanym w grze. Dodaj ich do gry jako fanów, aby mogli utworzyć własne listy członków zespołu.

 • Tworzenie nagród motywujących każdego

  Rozwiązanie Gamification umożliwia skonfigurowanie wielu kategorii nagród służących do rozpoznawania osiągnięć i ulepszeń w zakresie różnych wskaźników KPI lub ról pracowników. Oferuje także podzielone na warstwy nagrody dla poszczególnych osób i zespołów, dzięki czemu większa liczba graczy zyskuje uznanie. Dzięki wielu możliwym sposobom odniesienia zwycięstwa uczestnicy bardziej się angażują i ambitniej podchodzą do całej rywalizacji.

 • Wspieranie ducha konkurencyjności i koleżeństwa

  Rozwiązanie Gamification jest oparte na tradycyjnych sportach i umożliwia graczom oraz fanom wybieranie zespołów marzeń. Nie martw się, jeśli jeszcze nigdy nie było Ci dane rywalizować w grze z zespołami marzeń — doświadczenie nie jest wymagane. Funkcja zarządzania zespołami umożliwia graczom i fanom proste i wygodne przeprowadzenie naboru współpracowników. Każdy stara się utrzymać swój zespół w grze — rywalizacja nie dotyczy wyłącznie najlepszych pracowników.

 • Podtrzymywanie rywalizacji i aktualizowanie wyników

  Dzięki wielu rankingom, gracze koncentrują się na wszystkich aspektach gry. W rozwiązaniu Gamification punkty przypisane do każdego wskaźnika KPI i zdobywane przez poszczególnych graczy oraz całe zespoły są używane w celu ustalania tygodniowych klasyfikacji graczy i zespołów oraz klasyfikacji związanych z poszczególnymi wskaźnikami KPI.

 • Zwiększanie poziomu motywacji dzięki rankingom, znaczkom i nagrodom

  Rywalizacja zapewnia poczucie dumy i umożliwia konkurowanie ze współpracownikami w przyjacielski, otwarty sposób. Dowiedziono, że zespoły marzeń i gry ze stałymi zespołami są efektywniejsze niż konkursy dla pojedynczych uczestników. Gracze mają strony profilów z podsumowaniami nagród, pozycji w klasyfikacji i wydajności w poprzednich okresach. Inni gracze mogą przeglądać te profile i na podejmować na ich podstawie decyzje, kogo wciągnąć na listę członków zespołu. Rozwiązanie Gamification umożliwia prezentowanie swoich sukcesów i osiągnięć innym graczom na tablicy przechwałek i zaczepek w każdej grze.

  Rankingi, znaczki i nagrody to doskonały sposób okazywania uznania związanego z osiągnięciami, które pomagają w motywowaniu graczy do osiągania najlepszych wyników. Możesz skonfigurować telewizję dla swojego biura, aby na bieżąco informować pracowników o najnowszych wynikach.

 • Bezproblemowe monitorowanie wydajności

  Żaden z tych elementów nie byłby fajny ani efektywny, gdyby powodował zwiększenie złożoności działań biznesowych. Rozwiązanie Gamification pomaga zwiększać wydajność i czerpać z tego radość, ponieważ nie wymaga obsługi skomplikowanych i wyładowanych danymi arkuszy kalkulacyjnych.

Tworzenie rywalizacji w kilku prostych krokach

Jesteśmy pewni, że chcesz od razu rozpocząć używanie rozwiązania Gamification. Wykonaj te kroki, aby rozpocząć pierwszą grę:

 1. Zainstaluj rozwiązanie Gamification w usłudze Customer Engagement.

  Więcej informacji: Instalowanie i konfigurowanie rozwiązania Gamification na platformie Dynamics 365 for Customer Engagement (online).

 2. Skonfiguruj graczy i wyrównaj szanse, używając pozycji.

  Więcej informacji: Importowanie graczy i fanów z platformy Dynamics 365 for Customer Engagement (online) oraz zarządzenie ich rolami zabezpieczeń.

 3. Skonfiguruj grę, wskaźniki KPI, nagrody i wygrane, a następnie zacznij rywalizację.

  Więcej informacji: Konfigurowanie i uruchamianie gier w rozwiązaniu Gamification

Aktualizacje produktu

Zapoznaj się z tematem Nowości w rozwiązaniu Gamification zawierającym informacje o wersji, listę dodanych lub zaktualizowanych funkcji oraz listę rozwiązanych problemów.

Zobacz także

Przegląd dla komisarzy i menedżerów gry w rozwiązaniu Gamification
Przegląd dla graczy i fanów korzystających z rozwiązania Gamification Nowości w rozwiązaniu Gamification