Najważniejsze koncepcje — publikowanie bota w aplikacji Teams

Wybierz wersję usługi Power Virtual Agents, której używasz, w tym miejscu:

Po upewnieniu się, że zawartość i jakość bota są zadowalające, można opublikować bota, aby umożliwić użytkownikom współpracę z nim. Aby użytkownik mógł czatować z botem w aplikacji Microsoft Teams, musisz najpierw opublikować bota.

Za każdym razem, gdy chcesz zaktualizować zawartość bota, publikujesz do ponownie z poziomu aplikacji Power Virtual Agents w rozwiązaniu Microsoft Teams. Spowoduje to zaktualizowanie zawartości bota przy użyciu ostatnio wprowadzonych zmian.

Wymagania wstępne

Publikowanie najnowszej zawartości bota

Konieczne jest opublikowanie bota co najmniej raz, zanim będzie można go udostępnić wszystkim członkom zespołu.

Po pierwszym opublikowaniu można opublikować kolejne wersje, ilekroć użytkownicy będą mieli zobaczyć najnowszą zawartość bota.

Publikowanie najnowszej zawartości bota:

  1. Przejdź do karty Publikuj w bocznym okienku nawigacji.

  2. Wybierz opcję Opublikuj, aby udostępnić najnowszą treść bota dla klientów.

    Publikowanie najnowszej zawartości bota

Proces opublikowania spowoduje wyszukanie błędów w najnowszej treści bota.

Publikowanie powinno trwać krócej niż kilka minut, a po pomyślnej operacji można zobaczyć bota w akcji w aplikacji Microsoft Teams, wybierając pozycję Otwórz bota.

Można również udostępnić bota członkom zespołu, wybierając opcję Udostępnij bota, a następnie Kopiuj link. Link spowoduje uruchomienie aplikacji Microsoft Teams w celu monitowania użytkownika o zainstalowanie bota, aby można było czatować z botem w aplikacji Microsoft Teams. Dowiedz się więcej o instalowaniu bota w aplikacji Microsoft Teams.

Opcja kopiowania linku powoduje utworzenie linku z możliwością udostępnienia do bota

Porada

Aby zapobiec przerywaniu istniejącej konwersacji użytkowników z botem, nie otrzymają najnowszej opublikowanej zawartości, dopóki nie rozpocznie się nowa konwersacja. Nowa konwersacja rozpocznie się po czasie bezczynności dłuższym niż 30 minut.
Możesz od razu wypróbować ostatnią opublikowaną zawartość w aplikacji Microsoft Teams.
W tym celu należy wpisać rozpocznij od początku w istniejącej konwersacji.
Spowoduje to ponowne uruchomienie konwersacji z botem przy użyciu najnowszej opublikowanej zawartości.

Po opublikowaniu bota i przygotowaniu go do użycia przez inne osoby możesz dodać bota do różnych sekcji sklepu aplikacji Microsoft Teams.

W tym obszarze

Znane ograniczenia

  • Ankieta satysfakcji klienta jest oparte tylko wersja zawierająca tylko tekst w aplikacji Microsoft Teams zamiast karty adaptacyjnej.
  • Aplikacja Microsoft Teams może renderować tylko do sześciu sugerowanych akcji dla użytkownika w jednym węźle pytania.