Wprowadzenie do systemu Windows Server 2016 EssentialsGet started with Windows Server 2016 Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials

Windows Server 2016 Essentials wersja jest połączonego z chmurą pierwszego serwera, idealne rozwiązanie w przypadku małych firmach z maksymalnie 25 użytkowników i 50 urządzeń.Windows Server 2016 Essentials edition is a cloud-connected first server, ideal for small businesses with up to 25 users and 50 devices. Essentials jest dobrym rozwiązaniem dla klientów korzystających z aktualnie edition Foundation, który nie jest dostępne w systemie Windows Server 2016.Essentials is a good option for customers currently using the Foundation edition, which is not available with Windows Server 2016. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz What's New in Windows Server Essentials i pobieranie wersji próbnej systemu Windows Server Essentials.For more information, see What's New in Windows Server Essentials and download the Windows Server Essentials evaluation.

W tej biblioteceIn this library

Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania, konfigurowania, zarządzania, używania i rozwiązywania problemów z systemem Windows Server Essentials zobacz dokumentację następujące:For information about installing, configuring, managing, using, and troubleshooting Windows Server Essentials, see the following documentation:

Aktualizacje i pliki do pobraniaUpdates and downloads

Przewodniki po rozwiązaniu end-to-endEnd-to-end solution guides

Zobacz teżSee also