Zainstaluj system Windows Server EssentialsInstall Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Poniższe dokumenty zawierają instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania systemu Windows Server Essentials i Windows Server Essentials, w tym przed instalacją zadań i informacji o wymaganiach systemowych.The following documents provide step-by-step instructions for installing and configuring Windows Server Essentials and Windows Server Essentials, including pre-installation tasks and information about system requirements.

Przewodniki po rozwiązaniu end-to-endEnd-to-end solution guides

Zobacz teżSee also