Dokumentácia k začiatkom práce so službou Power BI

Dokumentácia k službe Power BI poskytuje odborné informácie a potrebné odpovede bez ohľadu na spôsob používania služby Power BI.