Nastavenie zobrazení zostáv pre stránkované zostavy v službe Power BI

VZŤAHUJE SA NA: ✔️   Aplikácie Power BI Report Builder ✔️ Power BI             Desktop ❌      

Pri vykresľovaní stránkovanej zostavy v službe Power BI je predvolené zobrazenie interaktívne a založené na HTML. Iným zobrazením zostavy, ktoré je určené pre pevné formáty strán, ako napríklad PDF, je nová možnosť Zobrazenie strany.

Požiadavky

 • Ak chcete publikovať stránkované zostavy služby Power BI v službe služba Power BI, potrebujete licenciu Power BI Pro alebo Premium na používateľa (PPU) a prístup na zápis do pracovného priestoru v kapacite služby Power BI Premium.

Zobrazenia zostavy

Predvolené interaktívne zobrazenie

Predvolené zobrazenie

Zobrazenie strany

Zobrazenie strany

V zobrazení strany vyzerajú vykreslené zostavy inak ako v predvolenom zobrazení. Niektoré vlastnosti a koncepty v stránkovaných zostavách sa vzťahujú iba na pevné formáty strán. Toto zobrazenie je podobné ako pri vytlačenej alebo exportovanej zostave. Naďalej môžete zmeniť niektoré prvky, napríklad hodnoty parametrov, nie sú však k dispozícii ďalšie interaktívne funkcie ako zoraďovanie stĺpcov a prepínače.

Zobrazenie strany podporuje všetky funkcie, ktoré podporuje Zobrazovač PDF súborov v prehliadači, ako napríklad Priblížiť, Vzdialiť a Prispôsobiť strane.

Prepnutie do zobrazenia strany

Keď otvoríte stránkovanú zostavu, predvolene sa vykreslí v interaktívnom zobrazení. Ak zostava obsahuje parametre, vyberte parametre a potom zobrazte zostavu.

 1. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Zobraziť > Zobrazenie strany.

  Prepnutie do zobrazenia strany

 2. Nastavenia zobrazenia strany môžete zmeniť výberom položky Nastavenia stránky v ponuke Zobraziť na paneli s nástrojmi.

  Výber položky Nastavenia stránky

  Dialógové okno Nastavenia stránky obsahuje možnosti Veľkosť stránky a Orientácia, ktorými môžete nastaviť zobrazenie strany. Keď použijete nastavenia stránky, rovnaké možnosti sa neskôr použijú aj pri tlači strany.

  Dialógové okno Nastavenia stránky

 3. Ak chcete prejsť späť na interaktívne zobrazenie, vyberte položku Predvolené v rozbaľovacom poli Zobraziť.

Podpora prehliadača

Zobrazenie strany sa podporuje v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge. V prehliadači musí byť povolené zobrazovanie PDF súborov. Ide o predvolené nastavenie týchto prehliadačov.

Zobrazenie strany sa nepodporuje v prehliadačoch Internet Explorer a Safari, táto možnosť je preto zakázaná. Nepodporuje sa ani v prehliadačoch v mobilných zariadeniach či v natívnych mobilných aplikáciách Power BI.

Ďalšie kroky