Nastavite pogodbe s strankami, tako da lahko samodejno ustvarite delovne naloge in račune (Field Service)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Pogodba v storitvi Dynamics 365 for Field Service zagotavlja ogrodje za samodejno ustvarjanje delovnih nalogov in računov. So odlična rešitev za preventivna vzdrževalna dela.

Pogodba vam omogoča, da izberete, kako pogosto naj se delovni nalogi ustvarjajo (na primer dnevno, tedensko, mesečno ali letno), in določite podrobnosti delovnega naloga (npr. dogodke, izdelke, storitve in storitvena opravila).

Namigi:

 • Ena pogodba ima lahko več urnikov. Ustvarite lahko na primer urnik pogodbe z imenom »Tedenski obiski«, ki vsak teden ustvari delovne naloge z določenimi dogodki, izdelki, storitvami in storitvenimi opravili. Poleg tega imate lahko znotraj ene pogodbe na urniku drugo pogodbo z naslovom »Mesečni obiski«, ki vsak mesec ustvari delovne naloge z različnimi dogodki, izdelki, storitvami in storitvenimi opravili.

 • Cenik v pogodbi določa ceno vseh izdelkov in storitev, povezanih s pogodbo. Pomembno je, da so vsi izdelki in storitve, ki se bodo uporabljali v času trajanja pogodbe, dodani na cenik v pogodbi. Pogodbe navadno vsebujejo dogovorjeno ceno blaga in storitev, ki so navadno prikazani na popolnoma novem ceniku.

 • Čeprav pogodba zagotavlja ogrodje za ustvarjanje delovnih nalogov, je podrobnosti še vedno mogoče urejati na ravni delovnega naloga. Čeprav je delovni nalog ustvarjen iz pogodbe, lahko na primer na delovni nalog začasno dodate več izdelkov in storitev, druge podrobnosti, kot sta cenik in vrsta delovnega naloga, pa lahko spremenite, pri čemer morate imeti ustrezna dovoljenja.

Ustvarjanje pogodbe

 1. V glavnem meniju kliknite Field Service > Pogodbe.

 2. Na zaslonu Dejavne pogodbe> izberite +Novo.

 3. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • Povzetek.

   • Splošno: Vnesite osnovne podatke o pogodbi, kot sta lokacija izvajanja delovnega naloga pogodbe in kupec, ki mu bodo poslani računi.

    Opomba

    Če želite, da je možnost pogodbe dejavna v sistemu in da lahko ustvarite datume rezervacije za pogodbo ali datume računov za pogodbo, mora biti pogodba dejavna. Če želite to storiti, se prepričajte, da je Stanje sistema za pogodbo nastavljeno na Dejavno.

   • Podrobnosti: Vnesite začetni in končni datum pogodbe

  • Nastavitve:

   • Splošno: Dodajte cenik, ki določa cene za izdelke in storitve, ki se uporabljajo v pogodbi. Vnesite področje storitve delovnega naloga
 4. Kliknite Shrani.

Določite nastavitev rezervacije

Ko je pogodba ustvarjena, določite, kako pogosto naj se delovni nalogi ustvarjajo.

 1. V razdelku Nastavitve rezervacije kliknite +Dodaj zapis nastavitve rezervacije.

 2. Vnesite podatke, da ustvarite urnik pogodbe. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

  • Z možnostjo Samodejno ustvarjanje delovnih nalogov določite, ali naj sistem samodejno ustvarja delovne naloge. Sistem bo redno ustvarjal delovne naloge. Ustvarjeni delovni nalogi se bodo pojavili v dejavnem pogledu delovnih nalogov, njihovo stanje pa bo »Odprto – nenačrtovano«. Če je možnost nastavljena na Ne, morate ročno ustvariti delovni nalog za vsak datum na urniku.

   Opomba

   Če ne želite samodejnega ustvarjenja delovnih nalogov, lahko v datumih rezervacije za pogodbo ročno ustvarite delovne naloge.

  • Glede na to, da je sistem samodejno ustvaril delovne naloge, ali želite, da načrtuje tudi te delovne naloge? Če to želite, možnost Samodejno ustvarjanje rezervacije označite z Da ter izberite želen vir in začetni čas. Ko je delovni nalog ustvarjen, ga bo sistem tudi načrtoval, tako da bo ustvaril urnik delovnih nalogov in ga prikazal na plošči za načrtovanje.

  • Če ste izbrali, naj sistem samodejno ustvarja delovne naloge, izberite, koliko dni vnaprej naj ustvari delovne naloge v možnosti Ustvarjanje delovnih nalogov toliko dni vnaprej. Če izberete veliko dni vnaprej, vam lahko veliko delovnih nalogov le polni prostor, če pa izberete premalo dni vnaprej, morda ne boste imeli časa za priprave.

  • Polji Prilagodljivost pred rezervacijo in Prilagodljivost po rezervaciji določata, koliko dni pred in po predvidenem datumu na urniku se lahko delovni nalog načrtuje. S tem se bosta izpolnili polji Začetek datumskega časovnega okna in Konec datumskega časovnega okna, ki ju uporablja pomočnik za načrtovanje.

  • Prednost bo določena za vsak delovni nalog, ki je ustvarjen v tem urniku pogodbe.

  • Povzetek delovnega naloga bo določen za vsak delovni nalog, ki je ustvarjen v tem urniku pogodbe.

  • Če pogodbo konfigurirate tako, da samodejno ustvari rezervacije, izberite naslednje:

   • Želen vir: za delovni nalog.

   • Določite lahko Začetek časovnega okna in Konec časovnega okna, da ustvarite časovno okno za ustvarjene delovne naloge, kar bo upošteval tudi pomočnik za načrtovanje. (Primer: delovni nalog morate načrtovati med 8.00 in 12.00 uro)

 3. Če želite nastaviti ponavljajočo rezervacijo za to pogodbo, v ukazni vrstici zgoraj kliknite Ponavljanje rezervacije, določite ponovitve in nato kliknite Shrani.

 4. Ko končate, kliknite Shrani. S tem se bodo v roku 24 ur samodejno ustvarili datumi rezervacije za pogodbo.

 5. Če želite dodati dogodke v nastavitev rezervacije za pogodbo, kliknite + Dodaj zapis dogodka rezervacije za pogodbo. Kot vodilo uporabite opise orodij, navedite podrobnosti dogodka in nato kliknite Shrani in zapri.

 6. Če želite dodati datume rezervacije za pogodbo, kliknite +Dodaj zapis datuma rezervacije za pogodbo

  • Pri določanju podrobnosti datuma rezervacije si pomagajte z opisi orodja, nato kliknite Shrani in zapri.

  • Če je v zapisu vrste dogodka polje Kopiranje elementa dogodka v pogodbo označeno z Da, bodo pri povezavi pogodbe z nastavitvijo rezervacije za pogodbo vsa storitvena opravila, izdelki in storitve, ki so povezani z dogodkom, kopirani v nastavitev rezervacije za pogodbo. Če želite spremeniti storitvena opravila, izdelke ali storitve, lahko to storite v razdelku za storitvena opravila, izdelke in storitve, ki je v zapisu nastavitve rezervacije za pogodbo. Ti podatki se samodejno kopirajo v vse delovne naloge, ki so ustvarjeni za nastavitev rezervacije za dogodek.

   Če je možnost »Kopiranje elementa dogodka v pogodbo« označena z Ne, podatki niso prekopirani iz nastavitve rezervacije za pogodbo, ampak bodo pri ustvarjenih delovnih nalogih storitvena opravila, izdelki in storitve podedovani neposredno iz vrste dogodka storitvenih opravil, izdelkov in storitev.

Dodajanje nastavitve računa

Računi s samodejnim obračunavanjem so ustvarjeni z določeno ponovitvijo za določeno ceno. Stranki se v sistemu zaračuna za izdelek. S tem lahko zaračunavate strankam za naročnine, stroške izposoje in svetovalne storitve.

 1. V razdelku Nastavitve računa kliknite +Dodaj zapis nastavitve računa za pogodbo. Vnesite svoje podatke. Kot vodilo uporabite priročen opis orodja.

 2. Če želite nastaviti ponovitev računa za to nastavitev računa, v ukazni vrstici zgoraj kliknite Ponovitev računa. Določite podrobnosti ponovitve in kliknite Shrani. Ko nastavite ponovitev, bo sistem redno ustvarjal račune.

  Opomba

  Račun bo ustvarjen vnaprej glede na to, kaj ste nastavili v polju Ustvarjanje računov za pogodbo X dni vnaprej v razdelku Pogodba, ki je v nastavitvah za Skrbništvo rešitve Field Service. To pomeni, da je končni datum računa nastavljen glede na nastavitev ponavljajočega se računa, vendar bo ustvarjen xštevilo dni vnaprej. Nastavitev ustvarjanja datuma računa ne preglasi ponovitve računa, ki ste jo določili v 2. koraku.

 3. Kliknite Shrani.

 4. V razdelku Izdelek z računa kliknite +Dodaj zapis izdelka z računa za pogodbo. Izdelki bodo dodani na račun, ko bo ta ustvarjen.

Glejte tudi

Pregled rešitve Dynamics 365 for Field Service
Nastavitev podstanj pogodbe
Nastavitev kod davkov
Nastavitev plačilnih pogojev
Uporabniški vodnik