Azure Databricks för Scala-utvecklare

Det här avsnittet innehåller en guide för att utveckla notebook-datorer och jobb Azure Databricks med hjälp av Språket Scala.

Scala-API

Dessa länkar ger en introduktion till och referens för Apache Spark Scala API.

Visualiseringar

Azure Databricks Scala Notebooks stöder olika typer av visualiseringar med hjälp av display funktionen .

Samverkan

I det här avsnittet beskrivs funktioner som stöder samverkan mellan Scala och SQL.

Verktyg

Förutom att Azure Databricks notebook-datorer kan du även använda följande Scala-utvecklarverktyg

Bibliotek

Databricks-körningar tillhandahåller många bibliotek. Om du vill göra Scala-bibliotek från tredje part eller lokalt skapade tillgängliga för notebook-datorer och jobb som körs på dina Azure Databricks-kluster kan du installera bibliotek enligt följande anvisningar:

Resurser