Azure Storage-dokumentation

Microsoft Azure Storage är en Microsoft-hanterad molntjänst som tillhandahåller lagring som är mycket tillgänglig, säker, beständig, skalbar och redundant. Azure Storage består av Blob Storage, File Storage och Queue Storage. Lär dig att utnyttja Azure Storage i dina program med våra snabbstarter och självstudier.

Snabbstarter på 5 minuter

Skapa ett unikt namnområde där du kan lagra och få åtkomst till dina Azure Storage-dataobjekt.

Stegvisa självstudier

Lär dig att överföra och bearbeta bilddata i molnet.

  1. Ladda upp och hämta avbildningsdata i molnet
  2. Utlösa Azure Functions för att bearbeta blobar
  3. Skydda programdata
  4. Övervaka och felsöka lagring

Exempel

Hitta skript för vanliga hanteringsuppgifter.

Kostnadsfri videoutbildning för Pluralsight

Referens