Azure Storage-dokumentation

Azure Storage är en Microsoft-hanterad tjänst som tillhandahåller lagring i molnet som är mycket tillgänglig, säker, beständig, skalbar och redundant. Azure Storage omfattar Azure-blobar (objekt), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure-köer och Azure-tabeller. Lär dig att utnyttja Azure Storage i dina program med våra snabbstarter och självstudier.

Snabbstarter på 5 minuter

Lär dig att arbeta med Azure Storage med hjälp av dessa snabbstarter.

column 2column 3column 4column 5column 6column 7column 8
Skapa lagringskonto
Blob-snabbstarter
Data Lake Storage Gen2

Stegvisa självstudier

Exempel

Hitta skript för vanliga hanteringsuppgifter.

Utveckla dina färdigheter med Microsoft Learn

Mer interaktiv inlärning...

Kostnadsfri videoutbildning för Pluralsight

Referens