Dokumentation om Storage

Lär dig hur du använder Azure Storage, en molnlagringstjänst som är pålitlig, tillgänglig och skalbar. Självstudier, API-referenser och annan dokumentation visar hur du konfigurerar och hanterar lagring för Blob, tabell, kö, fil och virtuella diskar.


Referens