Revisorupplevelse i Financials Dynamics 365 Business Central-namn

Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret revisor som din startsida i Business Central. Härifrån kan du komma åt alla fönster som behövs i arbetet.

Rollcentret Revisor

Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst till data. På menyn längst upp i fönstret har du tillgång till fler åtgärder, t ex öppna mest vanliga ekonomiska rapporter och rapporter i Excel. I navigeringsbalken högst upp kan du snabbt växla mellan de listor som du använder oftast. Här visas andra områden som exempelvis bokförda dokument med olika typer av dokument som har bokförts i företaget.

Om du precis har börjat använda Business Central kan du köra videoförteckning direkt från ditt rollcenter. Du kan också starta en komma igång som pekar ut viktiga områden.

Accountant Hub

Om du är en revisor med flera klienter, använd Dynamics 365 — Accountant Hub för en bättre överblick över dina kunder. Härifrån kan du komma åt varje klients klientorganisationen i Business Central och använda den för tollcentret redovisare som beskrivs ovan. Mer information finns i Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub.

Se även

Ekonomi
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Arbeta med Business Central
Ställa in analysvy för kassaflöde
Bjud in din externa revisorn till Business Central
Välkommen till Dynamics 365 — Accountant Hub
Dynamics 365 — Accountant Hub på Microsoft.com