Skapa redovisningsbudgetar

Om du vill kan du använda flera olika budgetar för samma tidsperioder genom att skapa budgetar med separata namn. Först definierar du budgetnamnet och matar in budgetsiffrorna. Budgetnamnet infogas sedan i alla budgettransaktioner du skapar.

När du skapar en budget kan du definiera fyra dimensioner för varje budget. De här budgetspecifika dimensionerna kallas för budgetdimensioner. Du kan välja budgetdimensionerna bland de dimensioner som redan finns upplagda. Budgetdimensioner kan användas för att skapa filter för en budget och lägga till dimensionsinformation till budgettransaktioner. Mer information finns i Arbeta med.

Budgetar spelar en viktig roll i business intelligence, exempelvis i bokslut som baseras på kontoscheman som innehåller budgettransaktioner eller när du analyserar budgeterade och faktiska belopp i diagrammet över konton. Mer information finns i Affärsstöd.

Budgetar spelar en viktig roll i business intelligence, exempelvis i bokslut som baseras på kontoscheman som innehåller budgettransaktioner eller när du analyserar budgeterade och faktiska belopp i diagrammet över konton. Mer information finns i Affärsstöd.

I kostnadsredovisning arbetar du med kostnadsbudgetar på liknande sätt. (Mer information finns i Skapa kostnadsbudgetar.)

Så här skapar du en ny redovisningsbudget

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Val av rapportlayout och välj sedan relaterad länk.

  2. Välj åtgärden Redigera lista och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

  3. Välj åtgärden Redigera budget.

  4. Högst upp i fönstret Budget fyller du i fälten för att definiera vad som ska visas.

    Endast transaktioner som innehåller budgetnamnet som du angav i fältet Budgetnamn visas. Fönstret är för närvarande tomt eftersom budgetnamnet just har skapats och det därför inte finns några transaktioner som matchar filtret. Därför är fönstret tomt.

  5. Om du vill ange ett belopp väljer du relevant cell i matrisen. Fönstret Redov.budgettransaktioner öppnas.

  6. Skapa en ny rad och fyll i fältet Belopp. Stäng fönstret Redov.budgettransaktioner.

  7. Upprepa steg 5–6 tills du har angett alla budgetbeloppen.

Anteckning

På snabbfliken Filter kan du filtrera budgetinformationen beroende på hur många budgetdimensioner som definierats under budgetnamnet.

Se även

Ekonomi
Affärsstöd
Ställa in Finance
Redovisningen och kontoplanen
Arbeta med Business Central