Dokumentation om Microsoft Identity ManagerMicrosoft Identity Manager Documentation

Microsoft Identity Manager 2016 binder samman Microsofts identitets- och åtkomsthanteringslösningar genom att smidigt förena flera lokala autentiseringslager som Active Directory, LDAP, Oracle och andra program med Azure Active Directory.Microsoft Identity Manager 2016 binds Microsoft's identity and access management solutions together by seamlessly bridging multiple on-premises authentication stores like Active Directory, LDAP, Oracle, and other applications with Azure Active Directory. Detta ger en enhetlig upplevelse av alla lokala LOB-program och SaaS-lösningar.This provides consistent experiences to on-premises LOB applications and SaaS solutions.Varning

Mainstream-support för FIM (Forefront Identity Manager) upphör 2017/10/10.Forefront Identity Manager (FIM) mainstream support is ending 10/10/2017. Uppgradera till Microsoft Identity Manager 2016.Please upgrade to Microsoft Identity Manager 2016. Mer information:More information:
- Information om FIM-livscykeln finns här- The FIM lifecycle information is provided here
- Information om offentliga versioner av identitetsprodukter finns i inlägget Microsoft Identity Software: Public Release Build Versions- For information on public releases of identity products review the post titled Microsoft Identity Software: Public Release Build Versions

ReferensReference

LösningarSolutions