Dokumentation om Microsoft Identity Manager

Microsoft Identity Manager 2016 binder samman Microsofts identitets- och åtkomsthanteringslösningar genom att smidigt förena flera lokala autentiseringslager som Active Directory, LDAP, Oracle och andra program med Azure Active Directory. Detta ger en enhetlig upplevelse av alla lokala LOB-program och SaaS-lösningar.>[!Warning] Mainstream-support för FIM (Forefront Identity Manager) upphörde 2017-10-10. Uppgradera till Microsoft Identity Manager 2016. Mer information:
- Information om FIM-livscykeln finns här
- Information om offentliga versioner av identitetsprodukter finns i inlägget Microsoft Identity Software: Public Release Build Versions

Referens

Lösningar