Slider

Slider

Ett skjutreglage är en UI-komponent som används för att ange ett värde. Den ger en visuell indikation på justerbart innehåll och den aktuella inställningen i det totala innehållsintervallet. Det visas som ett spår med alternativ på båda sidor. En ratt eller spakar dras till ena änden eller den andra för att göra valet, vilket anger det aktuella värdet. Dra ihop skjutreglaget kan flyttas genom att direkt ta tag i skjutreglaget, antingen direkt eller på avstånd. Skjutreglagen fungerar med olika inmatningstyper som blick och lufttryck och en rörelsestyrenhet.Skjutreglage i MRTK (Mixed Reality Toolkit) för UnitySe även