ToggledEventArgs Sınıf

Tanım

Olay bağımsız değişkenleri için Toggled ve OnChanged olayları.

public class ToggledEventArgs : EventArgs
type ToggledEventArgs = class
    inherit EventArgs
Devralma
ToggledEventArgs

Oluşturucular

ToggledEventArgs(Boolean)

Yeni bir oluşturur ToggledEventArgs belirten iki durumlu denetimin açılıp value.

Özellikler

Value

İki durumlu denetimin açılıp bir Boole değeri alır.

Şunlara uygulanır