Microsoft PowerApps'ten Dynamics AX'e bağlanmaConnect from Microsoft PowerApps to Dynamics AX

Dynamics AX Online

Dynamics AX'in bu sürümlerindeki verileri okuyan, güncelleştiren ve silen uygulamaları kolayca oluşturmak için bu bağlantıyı kullanın:Use this connection to easily build apps that read, update, and delete data from these versions of Dynamics AX:

• Dynamics AX Güncelleştirme 1 + düzeltme-KB makalesi• Dynamics AX Update1 + hotfix-KB article

• Dynamics AX Update 2 ve sonraki bir sürümü• Dynamics AX Update 2 and later

Uygulama oluşturma hakkında bilgi için bkz. Otomatik olarak uygulama oluşturma veya Sıfırdan uygulama oluşturma.For information about how to create an app, see Generate an app automatically or Create an app from scratch. Bu konu başlıkları Excel için yazılmıştır ancak aynı ilkeler Dynamics AX için de geçerlidir.These topics are written for Excel, but the same principles apply to Dynamics AX.

Dynamics AX'ten mevcut bir uygulamaya veri ekleme hakkında bilgi için bkz. Veri bağlantısı ekleme.For information about how to add data from Dynamics AX to an existing app, see Add a data connection.

Kullanılabilir bağlantı listesine bakın ve PowerApps'te bağlantıları yönetmeyi öğrenin.See the list of available connections, and learn how to manage connections in PowerApps.

Sonraki adımlarNext steps