Microsoft PowerApps'te kart özelleştirmeCustomize a card in Microsoft PowerApps

Denetimini değiştirmek gibi temel bir özelleştirme işlemi (kartın kilidini açmadan) gerçekleştirin.Perform basic customization (without unlocking a card) by, for example, changing its control. Kartın kilidini açarak ve örneğin ilgili kart için varsayılan olarak kullanılamayan bir denetim ekleyerek gelişmiş özelleştirme işlemi gerçekleştirin.Perform advanced customization by unlocking the card and, for example, adding a control that isn't available for that card by default.

Genel bakış edinmek için, bkz. Veri kartlarını anlama.For an overview, see Understand data cards.

ÖnkoşullarPrerequisites

Kilitli bir kartı özelleştirmeCustomize a locked card

Bu yordamda kartın kilidini açmadan Geçiş denetimini Radyo denetimiyle değiştireceksiniz.In this procedure, you'll replace a Toggle control with a Radio control without unlocking the card.

 1. EditScreen1 ekranında Paid kartına tıklayarak veya dokunarak seçin.In EditScreen1, click or tap the Paid card to select it.

 2. Sağ bölmede Paid kartına ilişkin kart seçiciye tıklayın veya dokunun ve ardından Seçenekleri Düzenle'ye tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the card selector for the Paid card, and then click or tap Edit Options.

  Yaptığınız değişiklik ekrana uygulanır.The screen reflects your change.

  Hangi SharePoint sütunlarının hangi türdeki kartları desteklediği hakkında bilgi edinmek için bkz. Bilinen sorunlar.For information about which types of SharePoint columns support which types of cards, see Known issues.

Kartın kilidini açma ve kartı özelleştirmeUnlock and customize a card

Bu yordamda bir kartın kilidini açacak ve ardından Metin girişi denetimini Kaydırıcı denetimiyle değiştireceksiniz.In this procedure, you'll unlock a card and then replace a Text input control with a Slider control.

 1. EditScreen1 ekranında Quantity kartına tıklayın veya dokunun.In EditScreen1, click or tap the Quantity card.

 2. Sağ bölmede karta ait üç nokta simgesine ve ardından Gelişmiş seçenekler'e tıklayın veya dokunun.In the right-hand pane, click or tap the ellipsis icon for that card, and then click or tap Advanced options.

  Gelişmiş seçenekleri açma

 3. Kartın kilidini açmak için sağ bölmenin üstündeki kilit simgesine tıklayın veya dokunun.At the top of the right-hand pane, click or tap the lock icon to unlock the card.

  Kart kilidini açma

 4. Karttaki Metin girişi denetimini silin, bir Kaydırıcı denetimi ekleyin ve yeni denetimi QtySlider olarak adlandırın.In the card, delete the Input text control, add a Slider control, and name the new control QtySlider.

 5. Sağ bölmede Quantity kartının Update özelliğini şu formül olarak ayarlayın:In the right-hand pane, set the Update property of the Quantity card to this formula:
  QtySlider.ValueQtySlider.Value

  Not

  Update özelliği görünmezse Veri bölümünün altındaki Diğer seçenekler'e tıklayın veya dokunun.If the Update property doesn't appear, click or tap More options at the bottom of the Data section.

 6. Kaydırıcıya tıklayarak veya dokunarak seçin ve ardından sağ bölmenin en üstünden denetim listesini açın.Click or tap the slider to select it, and then open the list of controls at the top of the right-hand pane.

 7. ErrorMessage4 girişine tıklayın veya dokunun ve ardından Height özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Click or tap ErrorMessage4, and then set its Height property to this formula:
  QtySlider.Y + QtySlider.HeightQtySlider.Y + QtySlider.Height