PowerApps'e girişIntroduction to PowerApps

PowerApps'e hoş geldiniz!Welcome to PowerApps! PowerApps; bir tarayıcıda, telefonda veya tablette çalıştırılan ve herhangi bir kod yazma deneyimi gerektirmeyen iş uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlayan bir hizmettir.PowerApps is a service that lets you build business apps that run in a browser or on a phone or tablet, and no coding experience is required. PowerApps, mantık ve verilerle çalışmak için PowerPoint'teki görsel sürükle bırak konseptini Excel benzeri ifadelerle birleştirir.PowerApps combines visual drag-and-drop concepts from PowerPoint with Excel-like expressions for logic and working with data.

Uygulama oluşturmaya yeni başlıyorsanız PowerApps, hızla uygulama oluşturmak ve daha sonra söz konusu uygulamayı ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirmek için kullanabileceğiniz örnek veriler ve şablonlar sağlar.If you're new to app building, PowerApps provides templates and sample data that you can use to quickly build an app, and then you can customize the app to better suit your needs. Biraz deneyim ve yaratıcılıkla kısa süre içinde kendi uygulamalarınızı sıfırdan geliştirebilirsiniz.With some experience and creativity, you'll soon be developing your own apps from scratch. Deneyimli bir geliştiriciyseniz gelişmiş işlevsellikten yararlanabilir ve gerçek yenilikler getirebilirsiniz.If you're a seasoned developer, you can take advantage of the advanced functionality and truly innovate. Hayal edebiliyorsanız yapabilirsiniz!If you can imagine it, you can build it!

Otomatik olarak uygulama oluşturmaGenerate an app automatically

PowerApps'te otomatik olarak bir uygulama oluşturmak son derece kolaydır.It's easy to automatically generate an app in PowerApps. İhtiyacınız olan tek şey, verilerinizin alınmasını istediğiniz yeri belirtmektir.All you need to do is specify where you want your data to come from. Veriler bir veri kaynağında depolanır ve çeşitli veri kaynaklarından alınan verileri kullanabilirsiniz.Data is stored in a data source, and you can use data from a variety of data sources. Sık kullanılanlardan bazıları şunlardır:Here are some common ones:

  • İş verilerinizi depolamak için etkili bir yöntem olan Common Data Service (PowerApps'e dahildir)Common Data Service (included with PowerApps) - a powerful way to store your business data
  • SharePointSharePoint
  • ExcelExcel

Ayrıca, otomatik olarak bir şablondan da uygulama oluşturabilirsiniz.You can also generate an app automatically from a template. Her şablon, Dropbox gibi bir bulut hesabındaki kurgusal verileri temel alır.Each template is based on fictitious data in a cloud account, such as Dropbox. Nasıl yapılandırıldığını anlamak için belirli ekranları ve UI öğelerini (denetimler olarak adlandırılır) keşfedin, kendi uygulamalarınıza uygulayabileceğiniz teknikleri öğrenmek için özelleştirme denemeleri yapın.Explore specific screens and UI elements (called controls) to understand how they're configured, and experiment with customization to discover techniques that you can apply to your own apps.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki konu başlıklarına göz atın:For more information, check out the following topics:

Uygulamaları özelleştirmeCustomize an app

Varsayılan olarak oluşturulan uygulama gereksinimlerinizi karşılamıyorsa uygulamayı özelleştirebilirsiniz.If the default generated app doesn't meet your needs, you can customize it. Örneğin, belirli denetimlerin görünümünü veya davranışını değiştirmek ya da bir görüntü veya video eklemek isteyebilirsiniz.For example, you might want to change the appearance or behavior of certain controls, or perhaps add an image or video. Özelleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için soldaki gezinti bölmesinde bulunan Uygulamaları özelleştirme'ye tıklayın veya dokunun.To learn more about customization, in the navigation pane on the left, click or tap Customize an app. Özelleştirebileceğiniz farklı öğelere ait bir konu başlığı listesi açılır.You'll see a list of topics that pertain to the different things you can customize. Adım adım yönergelere ulaşmak için konu başlıklarından herhangi birine tıklayın veya dokunun.Click or tap any of the topics to get step-by-step instructions.

Uygulamanızı daha da geliştirmeye ilişkin fikirler için örnek bir uygulama açarak biraz yaratıcılık ve deneyimle neler yapabileceğinizi anlayabilirsiniz.For ideas on how to improve your app further, you can open a sample app to get a sense of what you can do with some creativity and a bit of experience. Daha fazla bilgi için bkz. Örnek uygulama kullanma.For more information, see Use a sample app.

Örnek uygulamalar

Sıfırdan uygulama oluşturmaCreate an app from scratch

Otomatik olarak birkaç uygulama oluşturup, özelleştirmeyle ilgili biraz deneyim edindikten sonra sıfırdan uygulama oluşturabilirsiniz.After you've generated an app or two automatically and gained some experience with customization, you can create an app from scratch. Sıfırdan çalışarak uygulama tasarımı, akış ve denetimler konusunda esneklik kazanabilir ve çok çeşitli veri kaynakları ekleyebilirsiniz.By working from the ground up, you gain flexibility in app design, flow, and controls, and you can incorporate a larger variety of data sources.

Daha fazla bilgi için bkz. Sıfırdan uygulama oluşturma.For more information, see Create an app from scratch.

Uygulama paylaşma ve çalıştırmaShare and run an app

Uygulamanızı tamamladıktan sonra buluta kaydedin. Böylece, uygulamanızı kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz.When you finish your app and save it to the cloud, you can then share it with others in your organization. Uygulamayı çalıştırma iznine sahip olacak kullanıcı veya grupları ve bunların uygulamayı özelleştirme veya kuruluştaki diğer kullanıcılarla paylaşma izinlerini özelleştirerek uygulamanızdaki izin düzeyini denetleyebilirsiniz.You control the level of permissions on your app - you decide which users or groups can run the app, and whether they can also customize it or share it with additional people in the organization.

Uygulamalarınızı ve sizinle paylaşılan uygulamaları Windows, iOS, Android cihazlarda veya bir web tarayıcısında çalıştırabilirsiniz.You can run your own apps - and any apps shared with you - on Windows, iOS, Android, or in a web browser.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki konu başlıklarına göz atın:For more information, check out the following topics:

Yardım ve destek alınGet help and support

PowerApps ile ilgili sorularınız olduğunda yardım almak için başvurabileceğiniz çeşitli yöntemler şunlardır:If you have a question about PowerApps, there are several ways to get help:

  • Soldaki gezinti bölmesinde verilen adım adım ve başvuru konu başlıklarını keşfedin.Explore the step-by-step and reference topics in the navigation pane on the left.
  • Kendi belirlediğiniz hızda ilerleyebileceğiniz Destekli Öğrenme kursları ile çalışın.Work through the self-paced Guided Learning courses.
  • PowerApps Topluluğu'ndaki paylaşımları okuyun ve bu ortamda gönderi yayımlayın.Read and post in the PowerApps Community. PowerApps Topluluğu, PowerApps kullanan herkesin soru sorup diğer kullanıcılardan cevap alabildiği bir ortamdır.This is a place where anyone who uses PowerApps can post a question and others can answer. Sorunuzu göndermeden önce bu sorunun daha önce sorulup cevaplanmadığından emin olmak için topluluk içinde bir arama gerçekleştirin.Before you post a question, search the community to see if your question has already been asked and answered.
  • PowerApps'in özellik ve işlevlerinden faydalanmanıza yardımcı olabilecek yaklaşan web seminerlerine göz atın.Check out the upcoming webinars, which can help you leverage the features and functions of PowerApps. Ayrıca, isteğe bağlı olarak geçmiş web seminerlerine de erişebilirsiniz.You can also access past webinars on demand.
  • Teknik yardım almak için bir destek bileti oluşturun.Create a support ticket to get technical assistance. Kuruluşunuz için bir PowerApps yöneticisiyseniz yönetici portalından da destek bileti açabilirsiniz.If you're a PowerApps administrator for your organization, you can also open a support ticket in the admin portal.

Tüm bunların yanında PowerApps'i daha da iyileştirmek için yardımınıza ihtiyacımız var!In addition, we want your help to make PowerApps great!

  • PowerApps'i nasıl iyileştirebileceğimize ilişkin fikirlerinizi paylaşmak için PowerApps Ideas sayfasına gidin ve yorumlarınızı gönderin.To submit an idea for how we can make PowerApps better, go to PowerApps Ideas and tell us about it.
  • PowerApps ile ilgili bir sorun bildirmek istiyorsanız PowerApps Forumu sayfasına gidin ve incelememiz için sorunla ilgili ayrıntıları belirtin.To report an issue that you're having with PowerApps, go to the PowerApps Forum and provide details so we can look into it.