ZačínámeGet started

U této verze sady Microsoft Rights Management SDK 4.2 budete přistupovat (rychlý start) k první aplikaci prostřednictvím průvodců instalací vývojového prostředí pro jednotlivé operační systémy / platformy.For this release of the Microsoft Rights Management SDK 4.2, your quick start approach to a first application is through the development environment setup guides for each of the operating systems / platforms. Tvorbu aplikace s povolenými právy zahajte takto:Begin creating your rights enabled application by:

 1. Pomocí následující tabulky odkazů si stáhněte balíček SDK pro cílový operační systém.Download the SDK package for your target operating system using the following table of links.

  RMS SDK 4.2RMS SDK 4.2
  Android SDKAndroid SDK
  iOS SDKiOS SDK
  Sada SDK pro Linux/C++ dostupná na Githubu jako opensourcový projektLinux / C++ SDK available on Github as an open source project
  OS X SDKOS X SDK
  Windows PhoneWindows Phone
  Aplikace pro Windows StoreWindows Store Applications
 2. Přejít k průvodci instalací pro váš operační systém.Proceed to the setup guide for your operating system.

  Průvodci instalací vás provedou konfigurací vývojového prostředí pro vytváření vlastních aplikací.The setup guides walk you through configuring up your development environment for creating your own based apps.

 3. Zkontrolujte mapu přehledu sady SDK.Check out the SDK overview map.

 4. Důležité poznámky k verzi a pokyny pro vývojáře naleznete v tématu Co je nového.For important release notes and developer guidance, see the What's new topic.

  TémaTopic PopisDescription
  NovinkyWhat's new Sada MS RMS SDK 4.2 pozvedává podporu služby RMS v aplikacích na zcela novou úroveň, co se jednoduchosti a flexibility týče.MS RMS SDK 4.2 takes RMS application enablement to a new level of ease and flexibility.
  Nastavení vývojářského prostředíSetup developer environment Následující témata ukazují, jak nastavit vývojové prostředí pro práci s rozhraními API sady AD RMS SDK pro konkrétní operační systém.The following topics show you have to setup you your development environment to work with the AD RMS SDK APIs for your particular operating system.
  Příklady kóduCode examples RMS SDK 4.2 obsahuje příklad kódu a pracovní projekty pro některé podporované operační systémy.MS RMS SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.
  Zdroje informací a materiály z komunityCommunity resources Služba Active Directory Rights Management Services je kvalitně podporována rostoucí komunitou vývojářů ve více platformách.Active Directory Rights Management Services is well supported by a growing community of developers on multiple platforms.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.