TupleExtensions.Deconstruct Metoda

Definice

Dekonstruuje součásti řazené kolekce členů na samostatné proměnné.Deconstructs the components of a tuple into separate variables.

Přetížení

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 21 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 20 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 19 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 18 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 17 elementy do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 16 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 15 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 14 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 13 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 12 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 11 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 10 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 9 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 8 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 7 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 6 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 5 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 4 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 3 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se dvěma prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 1 prvkem do samostatné proměnné.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 21 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20, typename T21>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19, [Runtime::InteropServices::Out] T20 % item20, [Runtime::InteropServices::Out] T21 % item21);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19, out T20 item20, out T21 item21);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T21 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T21 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19, ByRef item20 As T20, ByRef item21 As T21)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

T17

Typ elementu SeventeenthThe type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osmnáctThe type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu NineteenthThe type of the nineteenth element.

T20

Typ dvacátého prvku.The type of the twentieth element.

T21

Typ dvacátého prvního prvku.The type of the twenty-first element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>

Dopředné řazené kolekce členů 21 elementů do 21 samostatných proměnných.The 21-element tuple to deconstruct into 21 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Hodnota prvku Seventeenth nebo .Rest.Rest.Item3value.The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Hodnota prvku osmnáct nebo .Rest.Rest.Item4value.The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Hodnota prvku Nineteenth nebo .Rest.Rest.Item5value.The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

item20
T20

Hodnota dvacátého prvku nebo value.Rest.Rest.Item6.The value of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

item21
T21

Hodnota dvacátého prvního prvku nebo value.Rest.Rest.Item7.The value of the twenty-first element, or value.Rest.Rest.Item7.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item21 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item21 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 20 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19, [Runtime::InteropServices::Out] T20 % item20);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19, out T20 item20);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19, ByRef item20 As T20)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

T17

Typ elementu SeventeenthThe type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osmnáctThe type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu NineteenthThe type of the nineteenth element.

T20

Typ dvacátého prvku.The type of the twentieth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>

Řazená kolekce členů 20 prvků pro rozkonstrukci do 20 samostatných proměnných.The 20-element tuple to deconstruct into 20 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Hodnota prvku Seventeenth nebo .Rest.Rest.Item3value.The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Hodnota prvku osmnáct nebo .Rest.Rest.Item4value.The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Hodnota prvku Nineteenth nebo .Rest.Rest.Item5value.The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

item20
T20

Hodnota dvacátého prvku nebo value.Rest.Rest.Item6.The value of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 19 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

T17

Typ elementu SeventeenthThe type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osmnáctThe type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu NineteenthThe type of the nineteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>

19 – řazená kolekce členů k rekonstrukce do 19 samostatných proměnných.The 19-element tuple to deconstruct into 19 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Hodnota prvku Seventeenth nebo .Rest.Rest.Item3value.The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Hodnota prvku osmnáct nebo .Rest.Rest.Item4value.The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Hodnota prvku Nineteenth nebo .Rest.Rest.Item5value.The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item19 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item19 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 18 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

T17

Typ elementu SeventeenthThe type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osmnáctThe type of the eighteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>

18 proměnných řazené kolekce členů k rekonstrukce do 18 samostatných proměnných.The 18-element tuple to deconstruct into 18 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Hodnota prvku Seventeenth nebo .Rest.Rest.Item3value.The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Hodnota prvku osmnáct nebo .Rest.Rest.Item4value.The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item18 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item18 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 17 elementy do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

T17

Typ elementu SeventeenthThe type of the seventeenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>

17 – řazená kolekce členů k rekonstrukce do 17 samostatných proměnných.The 17-element tuple to deconstruct into 17 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Hodnota prvku Seventeenth nebo .Rest.Rest.Item3value.The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item17 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item17 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 16 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

T16

Typ šestnáctého prvku.The type of the sixteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>

16 prvků řazené kolekce členů k rekonstrukce do 16 samostatných proměnných.The 16-element tuple to deconstruct into 16 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Hodnota šestnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item2.The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item16 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item16 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 15 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

T15

Typ patnáctého prvku.The type of the fifteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>

Řazená kolekce členů 15 elementů k dekonstrukci do 15 samostatných proměnných.The 15-element tuple to deconstruct into 15 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Hodnota patnáctého prvku nebo value.Rest.Rest.Item1.The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item15 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item15 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 14 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

T14

Typ elementu čtrnáctýThe type of the fourteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>

Řazená kolekce členů 14 elementů k dekonstrukci do 14 samostatných proměnných.The 14-element tuple to deconstruct into 14 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Hodnota prvku čtrnáctý nebo .Rest.Item7value.The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 13 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ třináctého prvku.The type of the thirteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>

Řazená kolekce členů 13 prvků pro rozdělení do 13 samostatných proměnných.The 13-element tuple to deconstruct into 13 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Hodnota třináctého prvku nebo value.Rest.Item6.The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item13 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item13 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 12 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

T12

Typ dvanácté elementu.The type of the twelfth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>

12 – řazená kolekce členů k dekonstrukci do 12 samostatných proměnných.The 12-element tuple to deconstruct into 12 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Hodnota dvanáctého prvku nebo value.Rest.Item5.The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item12 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item12 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 11 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

T11

Typ jedenáctého prvku.The type of the eleventh element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>

Řazená kolekce členů 11 prvků pro rozkonstrukci do 11 samostatných proměnných.The 11-element tuple to deconstruct into 11 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Hodnota jedenáctého prvku nebo value.Rest.Item4.The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item11 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item11 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 10 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

T10

Typ desátého prvkuThe type of the tenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>

Řazená kolekce členů 10 elementů k dekonstrukci do 10 samostatných proměnných.The 10-element tuple to deconstruct into 10 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Hodnota desátého prvku nebo value.Rest.Item3.The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořováním řazené kolekce členů do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8item10 prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item10 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 9 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

T9

Typ devátého prvkuThe type of the ninth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>

9 – řazená kolekce členů k dekonstrukci do 9 samostatných proměnných.The 9-element tuple to deconstruct into 9 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Hodnota devátého prvku nebo value.Rest.Item2.The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořením do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 a item9 jsou prvky vnořených řazených kolekcí členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 and item9 are elements of nested tuples.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 8 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

T8

Typ osmého prvkuThe type of the eighth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>

Řazená kolekce členů 8 elementů k dekonstrukci do osmi samostatných proměnných.The 8-element tuple to deconstruct into 8 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

item8
T8

Hodnota osmého prvku nebo value.Rest.Item1.The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Vzhledem k tomu, .NET Framework že typy řazené kolekce členů implementují řazené kolekce členů s více než 7 prvky vnořením do Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 je prvek ve vnořené řazené kolekci členů.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 is an element in a nested tuple.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 7 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

T7

Typ sedmého prvku.The type of the seventh element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

7 prvků řazené kolekce členů k dekonstrukci do 7 samostatných proměnných.The 7-element tuple to deconstruct into 7 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

item7
T7

Hodnota sedmého prvku.The value of the seventh element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 6 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

T6

Typ šestého prvkuThe type of the sixth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

6 – řazená kolekce členů k dekonstrukci do 6 samostatných proměnných.The 6-element tuple to deconstruct into 6 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

item6
T6

Hodnota šestého prvkuThe value of the sixth element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 5 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5> (this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

T5

Typ pátého prvkuThe type of the fifth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>

5 elementů řazené kolekce členů k rekonstrukce do 5 samostatných proměnných.The 5-element tuple to deconstruct into 5 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

item5
T5

Hodnota pátého prvkuThe value of the fifth element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 4 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4> (this Tuple<T1,T2,T3,T4> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

T4

Typ čtvrtého prvkuThe type of the fourth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4>

Řazená kolekce členů 4 prvky pro rozkonstrukci do 4 samostatných proměnných.The 4-element tuple to deconstruct into 4 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

item4
T4

Hodnota čtvrtého prvkuThe value of the fourth element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se 3 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3> (this Tuple<T1,T2,T3> value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T1 * 'T2 * 'T3 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3) (value As Tuple(Of T1, T2, T3), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

T3

Typ třetího prvku.The type of the third element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3>

3 prvky řazené kolekce členů k dekonstrukci do 3 samostatných proměnných.The 3-element tuple to deconstruct into 3 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

item3
T3

Hodnota třetího prvkuThe value of the third element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů se dvěma prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2);
public static void Deconstruct<T1,T2> (this Tuple<T1,T2> value, out T1 item1, out T2 item2);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T1 * 'T2 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2) (value As Tuple(Of T1, T2), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2)

Parametry typu

T1

Typ prvního prvkuThe type of the first element.

T2

Typ druhého elementu.The type of the second element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2>

Řazená kolekce členů dvou prvků pro rozkonstrukci do dvou samostatných proměnných.The 2-element tuple to deconstruct into 2 separate variables.

item1
T1

Hodnota prvního prvkuThe value of the first element.

item2
T2

Hodnota druhého prvkuThe value of the second element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 1 prvkem do samostatné proměnné.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

public:
generic <typename T1>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1);
public static void Deconstruct<T1> (this Tuple<T1> value, out T1 item1);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T1 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1) (value As Tuple(Of T1), ByRef item1 As T1)

Parametry typu

T1

Typ jednoho elementu.The type of the single element.

Parametry

value
Tuple<T1>

Řazená kolekce členů s 1 prvkem k dekonstrukci do samostatné proměnné.The 1-element tuple to deconstruct into a separate variable.

item1
T1

Hodnota jednoho elementu.The value of the single element.

Poznámky

Tato metoda je implementována primárně pro podporu funkcí jazyka řazené C#kolekce členů v.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Viz také

Platí pro