Hlavní kniha

Pomocí hlavní knihy definujte a spravujte finanční záznamy právnické osoby. Hlavní kniha je registr položek na straně má dáti a dal. Tyto položky jsou klasifikovány pomoc účtů, které jsou uvedeny v účtové osnově.

Můžete přidělovat nebo distribuovat peněžní částky na jeden či na více účtů nebo pro kombinace účet a dimenze na základě pravidel přidělení. Existují dva typy přidělení: pevné a proměnné. Lze také vyrovnávat transakce mezi účty hlavní knihy a přeceňovat částky měn. Na konci fiskálního roku musíte vygenerovat transakce uzávěrky a připravit účty na další fiskální rok. Funkci konsolidace můžete použít ke kombinaci finančních výsledků několika dceřiných právnických osob do výsledků pro jednu konsolidovanou organizaci. Dceřiné společnosti mohou být umístěny ve stejné databázi aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations nebo v samostatných databázích.

Obchodní proces

DPH

Každá společnost shromažďuje a odvádí daně různým finančním úřadům. Pravidla a sazby se liší v jednotlivých zemích/regionech, státech, krajích a městech. Kromě toho pravidla musí být aktualizována pravidelně, když finanční úřad změní jejich požadavky. Kódy DPH obsahují základní informace o způsobu výběru a odvádění daní finančním úřadům. Při nastavení daňových kódů je třeba definovat částky nebo procentuální hodnoty, které musí být vybrány. Můžete také definovat různé metody, podle kterých se tyto částky nebo procentuální sazby uplatní na transakční částky. Témata v tomto oddílu poskytují informace o způsobu nastavení kódů DPH pro metody a sazby, které váš finanční úřad vyžaduje.

Další zdroje

Co je nového a na čem se pracuje

Přejděte na Microsoft Dynamics 365 Roadmap a zjistěte, jaké nové funkce se vydávají a jaké se chystají.

Blogy

Názory, novinky a jiné informace o modulu Závazky a jiných řešeních naleznete v blogu Microsoft Dynamics 365.

Existuje mnoho příspěvků o modulu Hlavní kniha na blogu týmu produktu Microsoft Dynamics AX. Ačkoliv některé z těchto článků byly vytvořeny pro předchozí verzi modulu Hlavní kniha, stále se používají stejné koncepty a postupy jsou podobné jako v aktuální verzi.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community Blog představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci MBS Operations.

Průvodci záznamem úloh

V aplikaci Finance and Operations je k dispozici další nápověda v podobě průvodců záznamem úloh. Průvodce záznamem úloh zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na kterékoliv stránce.

Videa

Prohlédněte si instruktážní videa, která jsou nyní k dispozici na kanálu Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.