Hlavní kniha

Pomocí hlavní knihy definujte a spravujte finanční záznamy právnické osoby. Hlavní kniha je registr položek na straně má dáti a dal. Tyto položky jsou klasifikovány pomoc účtů, které jsou uvedeny v účtové osnově.

Můžete přidělovat nebo distribuovat peněžní částky na jeden či na více účtů nebo pro kombinace účet a dimenze na základě pravidel přidělení. Existují dva typy přidělení: pevné a proměnné. Lze také vyrovnávat transakce mezi účty hlavní knihy a přeceňovat částky měn. Na konci fiskálního roku musíte vygenerovat transakce uzávěrky a připravit účty na další fiskální rok. Funkci konsolidace můžete použít ke kombinaci finančních výsledků několika dceřiných právnických osob do výsledků pro jednu konsolidovanou organizaci. Dceřiné společnosti mohou být umístěny ve stejné databázi aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations nebo v samostatných databázích.

DPH

Každá společnost shromažďuje a odvádí daně různým finančním úřadům. Pravidla a sazby se liší v jednotlivých zemích/regionech, státech, krajích a městech. Kromě toho pravidla musí být aktualizována pravidelně, když finanční úřad změní jejich požadavky. Kódy DPH obsahují základní informace o způsobu výběru a odvádění daní finančním úřadům. Při nastavení daňových kódů je třeba definovat částky nebo procentuální hodnoty, které musí být vybrány. Můžete také definovat různé metody, podle kterých se tyto částky nebo procentuální sazby uplatní na transakční částky. Témata v tomto oddílu poskytují informace o způsobu nastavení kódů DPH pro metody a sazby, které váš finanční úřad vyžaduje.