Afstemme bankkonti separat

For at afstemme bankkonti i Business Central med kontoudtog fra banken, skal du først udfylde linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.

Bemærk

Du kan også afstemme bankkonti i vinduet Betalingsudligningskladde. Eventuelle åbne bankposter vedrørende de udlignede debitor- eller kreditorposter bliver lukket, når du vælger handlingen Bogfør betalinger og afstem bankkonti. Det betyder, at bankkontoen automatisk afstemmes for de betalinger, du bogfører, med kladden. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

For at gøre det muligt at importere bankkontoudtog som bankfeeds skal du først konfigurere og aktivere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds og derefter knytte dine bankkonti til de relaterede onlinebankkonti. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds.

Linjerne i vinduet Bankkontoafstemning er opdelt i to ruder. Ruden Bankkontoudtogslinjer viser enten importerede banktransaktioner eller poster med udestående betalinger. Ruden Bankkontoposter viser finansposterne på bankkontoen.

Aktiviteten med at søge efter og udligne bankposter kaldes afstemning. Du kan vælge at udføre tilsvarende afstemning automatisk ved hjælp af funktionen Afstem automatisk. Du kan alternativt manuelt markere linjer i begge ruder for at sammenkæde de enkelte bankkontoudtogslinjer med en eller flere relaterede bankposter og derefter bruge funktionen Afstem manuelt. Afkrydsningsfeltet Udlignet er markeret på linjer, hvor posterne stemmer.

Du kan udfylde ruden Bankkontoudtogslinjer i vinduet Bankkontoafstemning på følgende måder:

 • Automatisk, ved hjælp af funktionen Importér bankkontoudtog for at udfylde linjerne i overensstemmelse med faktiske kontoudtog baseret på en fil fra banken.
 • Manuelt ved hjælp af funktionen Foreslå linjer for at udfylde linjerne med poster for fakturaer, der har udestående beløb.

Når værdien i feltet Total balance i ruden Bankkontoudtogslinjer svarer til værdien i feltet Saldo til afstemning i feltet Bankkontoposter, kan du vælge handlingen Bogfør for at afstemme de udlignede bankkontoposter. Alle ikke-udlignede bankposter forbliver i vinduet. Dette angiver, at betalinger, der er behandlet for bankkontoen, ikke afspejles i det seneste bankudtog eller at nogle betalinger er modtaget på checks.

Bemærk

Hvis bankkontoudtogslinjerne vedrører checkposter, kan du ikke bruge afstemningsfunktionerne. I stedet skal du vælge handlingen Udlign poster og derefter vælge den relevante checkpost, som bankkontoudtogslinjen skal afstemmes med.

Sådan udfyldes bankafstemningslinjer ved at importere et bankkontoudtog

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Bankkontoafstemning, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg handlingen Ny.
 3. Vælg den relevante bankkonto i feltet Bankkontonr.. Bankkontoposterne, der findes på bankkontoen, vises i ruden Bankkontoposter.
 4. Angiv datoen for kontoudtoget fra banken i feltet Kontoudtogsdato.
 5. Angiv saldoen fra kontoudtoget i feltet Kontoudtogs slutsaldo.
 6. Hvis du har en bankkontoudtogsfil, skal du vælge handlingen Importér bankkontoudtog.
 7. Find filen, og vælg derefter knappen Åbn for at importere banktransaktionerne til linjerne i vinduet Bankkontoafstemning.

Sådan udfyldes bankafstemningslinjer med funktionen Foreslå linjer

 1. I vinduet Bankkontoafstemning skal du vælge handlingen Foreslå linjer.
 2. Angiv den tidligste dato for de poster, der skal afstemmes, i feltet Startdato.
 3. Angiv den seneste dato for de poster, der skal afstemmes, i feltet Slutdato.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Medtag check, hvis du vil foreslå checkposter i stedet for de tilsvarende bankkontoposter.
 5. Vælg knappen OK.

Sådan afstemmes kontoudtogslinjer automatisk med bankposter

 1. I vinduet Bankkontoafstemning skal du vælge Match automatisk. Vinduet Afstem bankposter åbnes.

 2. I feltet Transaktionsdatotolerance (dage) skal du angive antallet af dage før og efter bankpostens bogføringsdato, hvorimellem funktionen skal søge efter tilsvarende transaktionsdatoer i kontoudtoget.

  Hvis du indtaster 0 eller lader feltet stå tomt, vil funktionen Afstem automatisk kun søge efter afstemte transaktionsdatoer på bankpostens bogføringsdato.

 3. Vælg knappen OK.

  Alle bankkontoudtogslinjer og bankposter, der kan afstemmes, ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet markeres.

 4. For at fjerne et match skal du markere bankkontoudtogslinjen og derefter vælge handlingen Fjern match.

Sådan afstemmes bankkontoudtoglinjer manuelt med bankposter

 1. I vinduet Bankkontoafstemning skal du vælge en ikke-udlignet linje i ruden Bankkontoudtogslinjer:

 2. I ruden Bankkontoposter skal du vælge en eller flere bankkontoposter, der kan afstemmes med den valgte bankkontoudtogslinje. Hvis du vil vælge flere linjer, skal du trykke på og holde Ctrl-tasten nede.

 3. Vælg handlingen Match manuelt.

  Den valgte bankkontoudtogslinje og de valgte bankposter ændrer farve til grøn skrifttype, og afkrydsningsfeltet Udlignet i højre rude markeres.

 4. Gentag trin 1 til 3 for alle kontoudtogslinjer, der ikke er afstemt.

 5. For at fjerne et match skal du markere bankkontoudtogslinjen og derefter vælge handlingen Fjern match.

Sådan oprettes manglende poster, som banktransaktioner skal afstemmes med

Undertiden indeholder bankafstemninger beløb med renter eller gebyrer. Sådanne banktransaktioner kan ikke afstemmes, fordi der ikke findes nogen relaterede finansposter i Business Central. Derefter skal du bogføre en kladdelinje for hver transaktion for at oprette en relateret post, som de kan afstemmes med.

 1. I vinduet Bankkontoafstemning skal du vælge handlingen Overfør til finanskladde.

 2. I vinduet Overfør afstemning til fin.kld skal du angive, hvilken finanskladde du vil bruge, og derefter klikke på knappen OK.

  Vinduet Finanskladde åbnes. Det indeholder nye kladdelinjer for alle bankkontoudtogslinje med manglende poster.

 3. Udfyld kladdelinjen med de relevante oplysninger som f.eks. modkonto. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

 4. Vælg handlingen Bogfør.

  Når posten er bogført, skal du afstemme banktransaktionen med den.

 5. Opdatere eller genåbne vinduet Bankkontoafstemning. Den nye post vises i ruden Bankkontoposter.

 6. Matche bankkontoudtogslinjen med bankkontoposten, manuelt eller automatisk.

Se også

Håndtere bankkonti
Konfigurere banktransaktioner
Arbejde med Business Central