Office’i võrguteenusepõhised funktsioonidConnected experiences in Office

Märkus

Loendi neist Office’i toodetest, millele see privaatsusteave kehtib, leiate artiklist Office’i toodete jaoks saadaolevad privaatsusmeetmed.For a list of Office products covered by this privacy information, see Privacy controls available for Office products.

Office koosneb klienttarkvara rakendustest ja võrguteenusepõhistest funktsioonidest, mille eesmärk on võimaldada teil luua, suhelda ja teha koostööd veelgi tõhusamalt.Office consists of client software applications and connected experiences designed to enable you to create, communicate, and collaborate more effectively. OneDrive'is salvestatud dokumendi kallal teistega koos töötamine või Wordi dokumendi sisu tõlkimine erinevatesse keeltesse on näited võrguteenusepõhistest funktsioonidest.Working with others on a document stored on OneDrive or translating the contents of a Word document into a different language are examples of connected experiences.

Võrguteenusepõhised funktsioonid, mis analüüsivad teie dokumentide sisuConnected experiences that analyze your content

Võrguteenusepõhised funktsioonid, mis analüüsivad teie dokumentide sisu, on funktsioonid, mis kasutavad teie Office’i dokumentide sisu, et pakkuda teile kujundus- või redigeerimissoovitusi, andmeanalüüsi jms.Connected experiences that analyze your content are experiences that use your Office content to provide you with design recommendations, editing suggestions, data insights, and similar features. Näiteks PowerPointi kujundusriist või tõlkeriist.For example, PowerPoint Designer or Translator.

Järgmises tabelis on toodud loend võrguteenusepõhistest funktsioonidest, mis analüüsivad teie dokumentide sisu, ja samuti on esitatud lingid enama teabega nende kohta.The following table provides a list of connected experiences that analyze your content and also provides links to more information about them.

NimiName LisateaveMore information
Ruumilised kaardid*3D Maps* Ruumiliste kaartidega alustamineGet started with 3D Maps
Automaatne asetekstAutomatic alt txt Kõik, mida peate teadma tõhusa aseteksti kirjutamiseksEverything you need to know to write effective alt text
Diagrammisoovitused (Exceli veebirakendus)Chart recommendations (Excel for the web) Diagrammi loomine soovitatavate diagrammide põhjalCreate a chart with recommended charts
Klassimärkmiku lisandmoodulid (OneNote)Class Notebook add-ins (OneNote) OneNote’i klassimärkmiku rakendusega töö alustamine – lühiülevaade õpetajateleGetting Started with the OneNote Class Notebook: A Walkthrough for Teachers
AndmetüübidData types Exceli andmetüübid: aktsiad ja geograafiaExcel data types: Stocks and geography
Kujundaja ( Wordi veebirakendus)Designer (Word for the web) Kujundaja aitab luua viimistletud dokumenteUse Designer to create more polished documents
DikteerimineDictation Dokumentide dikteerimine WordisDictate your documents Word
Korrektor1Editor1 Microsofti korrektor kontrollib grammatikat jm dokumentides, meilisõnumites ja veebisMicrosoft Editor checks grammar and more in documents, mail, and the web
IdeedIdeas Ideed ExcelisIdeas in Excel
Tint tekstiks, Tindijoonis kujundiks, Tindikiri matemaatikatehteksInk to Text, Ink to Shape, Ink to Math Muutke käsitsi lisatud tindipliiatsi kirjed PowerPointis Microsoft 365 jaoks kujunditeks, tekstiks või matemaatikatehteksChange handwritten ink to shapes, text, or math in PowerPoint for Microsoft 365
ÕpiriistadLearning Tools ÕpiriistadLearning Tools
Pildilt andmete lisamineInsert data from picture Pildilt andmete lisamineInsert data from picture
Reaalajas tiitrid ja subtiitridLive captions & subtitles Esitage PowerPointi esitlus reaalajas, automaatsete tiitrite või subtiitritegaPresent with real-time, automatic captions or subtitles in PowerPoint
Kartodiagramm*Map chart* Kartodiagrammi loomine ExcelisCreate a Map chart in Excel
Kaardid Power View'sMaps in Power View Kaardid Power View'sMaps in Power View
Office'i esitlusteenusOffice Presentation Service PowerPointi esitluse leviedastus veebis kaugpublikuleBroadcast your PowerPoint presentation online to a remote audience
PivotTable-liigendtabeli soovitused (Exceli veebirakendus)PivotTable recommendations (Excel for the web) PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseksCreate a PivotTable to analyze worksheet data
PowerPointi kujundusriistPowerPoint Designer Professionaalsete slaidipaigutuste loomine PowerPointi kujundusriistagaCreate professional slide layouts with PowerPoint Designer
Esinemiskoolitaja (PowerPoint)Presenter Coach (PowerPoint) Slaidseansi harjutamine rakenduse Esinemiskoolitaja abilRehearse your slide show with Presenter Coach
Power BI-s avaldaminePublish to Power BI Exceli töövihiku avaldamine Power BI-sPublish to Power BI from Excel
Avaldamine portaalis Microsoft StreamPublish to Microsoft Stream Esitlusest video loomineTurn your presentation into a video
Uurimistöö*Research* Uurimistööteenuste lisamine või muutmineAdd or change research services
Visiitkaardi skannimineScan a business card Kontaktide lisamine Outlooki Androidi versioonis skannimise või puudutamisegaScan or tap to add contacts on Outlook for Android
Ühiskasutuse teatisedSharing notification Teavituste saamine, kui meeskonnaliikmed ühiskasutuses olevat faili värskendavadGet notified when members of your team update your shared file
Samasuskontroll* (Korrektori funktsioon)Similarity checker* (a feature of Editor) Kontrollige oma dokumendi samasust võrguallikategaCheck your document for similarity to online sources
Nutikas otsing*Smart Lookup* Funktsioon „Nutikas otsing“ aitab saada tööst ülevaadetGet insights into what you're working on with Smart Lookup
Soovitatavad vastusedSuggested replies Mis on soovitatavad vastused?What are suggested replies?
Wordi sisunopped (failidest lisamine)Tap for Word (Add from files) Sisu otsimine ja kasutamine Wordist lahkumataFind and use the content you need, when you need, without leaving Word
Tekstiennustused (korrektori funktsioon)Text predictions (a feature of Editor) Wordi tekstiennustused muudavad kirjutamise kiiremaksMake writing faster with text predictions in Word
TranskriptsioonTranscription Oma salvestiste transkribeerimineTranscribe your recordings
Veebileheks teisendamineTransform to Web Page Oma Wordi dokumendi teisendamine Sway veebileheksTransform your Word document into a Sway web page
TõlkeriistTranslator Teksti tõlkimine teise keeldeTranslate text into a different language

1 Korrektori põhifunktsioonid on endiselt saadaval ka siis, kui teil pole Interneti-ühendust.1 Basic functionality of Editor remains available even if you're not connected to the internet. Need samad põhifunktsioonid on saadaval ka siis, kui otsustate keelata võrguteenusepõhiste funktsioonide kasutamise, mis analüüsivad teie dokumentide sisu.That same basic functionality also remains available if you decide to disable the use of connected experiences that analyze your content. Mõlemal juhul ei saadeta Microsoftile andmeid korrektori kasutamise kohta.In both cases, no data about the use of Editor is sent to Microsoft.

Märkus

*Kui kasutajad on töö- või koolikontoga sisse logitud, on ülal kaldkirjas loetletud võrguteenusepõhised funktsioonid valikulised ja neid pakutakse Microsofti teenuseleppe ja privaatsusavalduse tingimuste alusel ning nende kohta võivad kehtida ka muud tingimused.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Lisateavet leiate artiklist Office’i valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide ülevaade.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Kui olete administraator, saate neid võrguteenusepõhiseid funktsioone hallata võrguteenusepõhiste funktsioonide privaatsusmeetmete abil või poliitikasättega Luba Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamine.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Võrguteenusepõhised funktsioonid, mis laadivad alla veebisisuConnected experiences that download online content

Võrguteenusepõhised funktsioonid, mis laadivad alla veebisisu, on võruteenusepõhised funktsioonid, mis võimaldavad teil oma dokumentide rikastamiseks veebist otsida ja laadida alla mitmesugust sisu – malle, pilte, ruumilisi mudeleid, videoid, teatmematerjale jms.Connected experiences that download online content are experiences that allow you to search and download online content including templates, images, 3D models, videos, and reference materials to enhance your documents. Näiteks Office'i mallid või PowerPointi kiiralustus.For example, Office templates or PowerPoint QuickStarter.

Järgmises tabelis on toodud loend võrguteenusepõhistest funktsioonidest, mis laadivad alla veebisisu, ja samuti on esitatud lingid enama teabega nende kohta.The following table provides a list of connected experiences that download online content and also provides links to more information about them.

NimiName LisateaveMore information
KalendrirakendusedCalendar apps Mis on kalendrirakendused?What are Calendar Apps?
Pilveteenuse fondidCloud fonts Pilveteenuse fondid Office'isCloud fonts in Office
KKK-dFAQs Kui valite Outlooki iOS-i või Androidi rakenduses Sätted > Spikker ja tagasiside > Korduma kippuvad küsimused (Settings > Help & Feedback > FAQs), avatakse https://www.osupportweb.com/a/outlook-mobile.When you choose Settings > Help & Feedback > FAQs on Outlook for iOS and Android, you are taken to https://www.osupportweb.com/a/outlook-mobile.
TindiefektidInk Effects Office’i tindijoonised ja tindikiriDraw and write with ink in Office
Ikoonide lisamineInsert Icons Ikoonide lisamine Microsoft Office‘isInsert icons in Microsoft Office
Microsoft Formsi lisamineInsert Microsoft Forms Vormi või õppetesti lisamine PowerPointisInsert a form or quiz into PowerPoint
Veebipõhiste ruumiliste mudelite lisamine*Insert Online 3D Models* Loometöö ruumiliste mudelitegaGet creative with 3D models
Veebipiltide lisamine*Insert Online Pictures* Piltide lisamineInsert pictures
Veebivideo lisamine*Insert Online Video* Video lisamine YouTube’ist või mõnelt muult saidiltInsert a video from YouTube or another site
Huvipakkuvad kalendrid*Interesting Calendars* Outlooki iOS-i ja Androidi rakendustes saate tellida kalendri oma lemmikspordivõistkondade hooajakalendri või telesaadete ajakavaga.Subscribe to a calendar about your favorite sports teams or TV shows on Outlook for iOS and Android.
Asukohasoovitused*Location suggestions* Kui lisate kalendriüksusele avaliku koha, millel on olemas täpne aadress, lisatakse täielik aadress Outlooki iOS-i ja Androidi rakenduses asukohaväljale.When you add a public place with a street address to a calendar item, Outlook for iOS and Android will also include the full street address in the Location field.
Kaardid sündmuse üksikasjadesMaps in event details Outlooki iOS-i ja Androidi rakendustes aitavad sündmuse üksikasjadesse lisatud kaardid alati õige tee leida.Know where you need to go with maps in event details on Outlook for iOS and Android.
Office’i spikkerOffice Help Kui valite lindil Abi > Abi või F1 kasutate Office'i rakenduses nuppu F1.When you choose Help > Help on the ribbon or use F1 in an Office app
Kujundi veebiotsing (Visio)Online Shape Search (Visio) Rohkem kujundeid ja šablooneFind more shapes and stencils
PowerPointi kiiralustus*PowerPoint QuickStarter* Teema uurimine PowerPointi kiiralustusfunktsiooni abilResearch a topic with PowerPoint QuickStarter
Uurimispaan*Researcher* Wordis uurimustöö tegemine on lihtneResearch your paper easily within Word
Juhata mindTell Me Asjade kiiresti ajamine funktsiooniga „Juhata mind“Do things quickly with Tell Me
MallidTemplates Tasuta valmismallide allalaadimineDownload free, pre-built templates
Sõiduaja hinnangud suvandis Järgmisena*Travel time estimates in Up Next* Kui otsustate anda Outlookile iOS-i ja Androidi jaoks juurdepääsu teie asukohale, lisatakse teie sisendkausta ülaosas kaardile Järgmisena hinnanguline sõiduaeg reisiaeg järgmise sündmuseni.When you choose to allow Outlook for iOS and Android to access your location, an estimate of your travel time to your next event will be included in the Up Next card at the top of your inbox.
Ilmateateriba* (Outlook)Weather Bar* (Outlook) Kalendri ilmateateribal linna muutmineChange the calendar Weather Bar forecast city

Märkus

*Kui kasutajad on töö- või koolikontoga sisse logitud, on ülal kaldkirjas loetletud võrguteenusepõhised funktsioonid valikulised ja neid pakutakse Microsofti teenuseleppe ja privaatsusavalduse tingimuste alusel ning nende kohta võivad kehtida ka muud tingimused.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Lisateavet leiate artiklist Office’i valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide ülevaade.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Kui olete administraator, saate neid võrguteenusepõhiseid funktsioone hallata võrguteenusepõhiste funktsioonide privaatsusmeetmete abil või poliitikasättega Luba Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamine.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Teised võrguteenusepõhised funktsioonidOther connected experiences

Lisaks võrguteenusepõhistele funktsioonidele, mis analüüsivad sisu, ja võrguteenusepõhistele funktsioonidele, mis laadivad alla veebi võrguteenusepõhiseid funktsioone, on Office'is saadaval mõned teised võrguteenusepõhised funktsioonid.In addition to connected experiences that analyze content and connected experiences that download online connected experiences, there are some other connected experiences available in Office.

Järgmises tabelis on toodud loend nendest teistest võrguteenusepõhistest funktsioonidest ja samuti on esitatud lingid enama teabega nende kohta.The following table provides a list of those other connected experiences and provides links to more information about them.

NimiName LisateaveMore information
@-mainimine@mention Kommentaarides tagasiside saamiseks kellegi @-mainimise sildiga märgistamineUse @mention in comments to tag someone for feedback
Ajurünnaku skeem (Visio)Brainstorming diagram (Visio) Ajurünnaku skeemi loomineCreate a brainstorming diagram
Tulekul (Outlook)Coming Soon (Outlook) TulekulComing Soon
Tootetoe poole pöördumine (Outlook)Contact Support (Outlook) Kui valite ribal Abi > Tootetoe poole pöördumineWhen you choose Help > Contact Support on the ribbon
Kohandatud importimine (Visio)Custom Import (Visio) Joonisel olevatesse kujunditesse andmete importimineImport data to shapes in your drawing
Andmete kaotsimineku vältimise (DLP) poliitikaspikridData Loss Prevention (DLP) policy tips Meiliteatiste saatmine ja DLP poliitika poliitikaspikrite kuvamineSend email notifications and show policy tips for DLP policies
Andmete visualisaator (Visio)Data Visualizer (Visio) Andmete visualisaatori skeemi loomineCreate a Data Visualizer diagram
Flowde kujundamine (Visio)Design Flows (Visio) Automatiseeritud töövoo kujundamine VisiosDesign an automated workflow in Visio
Välisloend (Outlook)External list (Outlook) Välise loendi ühendamine OutlookigaConnect an external list to Outlook
Fookustatud sisendkaust (Outlook)Focused Inbox (Outlook) Outlooki fookustatud sisendkaustFocused Inbox for Outlook
Teabeõiguste haldusInformation Rights Management Piiratud õigustega faili avamineOpen a file that has restricted permissions
LinkedIni kontaktikaartLinkedIn contact card LinkedIni kasutamine Microsofti rakendustes ja teenustesLinkedIn in Microsoft apps and services
Office’i lisandmoodulid*Office add-ins* Lisandmoodulite juurutamine halduskeskusesDeploy add-ins in the admin center
Office'i tagasisideOffice feedback Kuidas Microsoft Office‘i kohta tagasisidet anda?How do I give feedback on Microsoft Office?
Office’i tugiteenused (kontaktteave)Office support (Contact us) Kui valite ribal Abi > Tootetoe poole pöördumineWhen you choose Help > Contact Support on the ribbon
Organisatsiooniskeem (Visio)Organization chart (Visio) Organisatsiooniskeemi loomine VisiosCreate an organization chart in Visio
Outlook Social ConnectorOutlook Social Connector Outlook Social Connectori sisselülitamineTurn on the Outlook Social Connector
Outlook UserVoice*Outlook UserVoice* Kuidas Microsoft Office‘i kohta tagasisidet anda?How do I give feedback on Microsoft Office?
PivotDiagram-liigendskeem (Visio)PivotDiagram (Visio) PivotDiagram-liigendskeemi loomine VisiosCreate a PivotDiagram in Visio
Viimatised dokumendidRecent documents Failide avamine menüüs FailOpen files from the File menu
Elulookirjelduse koostamise abiline (või CV koostamise abiline)*Resume Assistant (or CV Assistant)* Suurepäraste elulookirjelduste koostamine elulookirjelduse koostamise abilise ja LinkedIni abilUse Resume Assistant and LinkedIn for great resumes
Ruumiotsija (Outlook)Room Finder (Outlook) Ruumiotsija haldamine OutlookisHow to control the Room Finder in Outlook
Ohutud dokumendidSafe Documents Ohutud dokumendidSafe Documents
Microsoft 365 E5 ohutud dokumendidSafe Documents in Microsoft 365 E5
Ohutud lingidSafe Links ATP ohutud lingidATP Safe Links
Delikaatsuse sildidSensitivity labels Delikaatsustaseme siltide rakendamine Office’is meilisõnumitele ja failideleApply sensitivity labels to your files and email in Office
ÜhiskasutusShare Exceli töövihiku ühiskasutusShare your Excel workbook with others
Esitluse ühiskasutus (PowerPoint)Share a presentation (PowerPoint)
Dokumendi ühiskasutus (Word)Share a document (Word)
Ühiskasutuses minugaShared with me Teie jaoks ühiskasutusse antud failide vaatamineSee files others have shared with you
SharePointi saidipostkast (Outlook)SharePoint site mailbox (Outlook) Saidipostkasti Outlookis kuvamine või peitmineShow or hide a site mailbox in Outlook
Ajaskaala import ja eksport (Visio)Timeline import and export (Visio) Ajaskaalaandmete importimine ja eksportimine Visios ja ProjectisImport and export timeline data between Visio and Project
VersiooniajaluguVersion history Office'i varasemate versioonide avamineView previous versions of Office files
Kui olite eemalWhile you were away Teavituste saamine, kui meeskonnaliikmed ühiskasutuses olevat faili värskendavadGet notified when members of your team update your shared file

Märkus

*Kui kasutajad on töö- või koolikontoga sisse logitud, on ülal kaldkirjas loetletud võrguteenusepõhised funktsioonid valikulised ja neid pakutakse Microsofti teenuseleppe ja privaatsusavalduse tingimuste alusel ning nende kohta võivad kehtida ka muud tingimused.*When users are signed in with a work or school account, the connected experiences listed above in italics are optional and are provided under the terms of the Microsoft Services Agreement and privacy statement, and other terms may also apply. Lisateavet leiate artiklist Office’i valikuliste võrguteenusepõhiste funktsioonide ülevaade.For more information, see Overview of optional connected experiences in Office. Kui olete administraator, saate neid võrguteenusepõhiseid funktsioone hallata võrguteenusepõhiste funktsioonide privaatsusmeetmete abil või poliitikasättega Luba Office’is valikuliste võrguteenusepõhiste lisafunktsioonide kasutamine.If you're an admin, these connected experiences can be managed by privacy controls for connected experiences or by the Allow the use of additional optional connected experiences in Office policy setting.

Valige, kas need võrguteenusepõhised funktsioonid on kasutamiseks saadavalChoose whether these connected experiences are available to use

Saate valida, kas teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone, nagu veebisisu alla laadivad võrguteenusepõhised funktsioonid, on kasutamiseks saadaval.You can choose whether certain types of connected experiences, such as connected experiences that download online content, are available to use. Selle valiku tegemine oleneb sellest, kas olete logitud Office'isse sisse Microsofti kontoga, nagu isiklik Outlook.com-i meiliaadress, või töö- või koolikontoga.How you make that choice depends on whether you are signed into Office with a Microsoft account, such as a personal outlook.com email address, or with a work or school account.

Kui olete logitud sisse Microsofti kontoga, avage mõni Office'i rakendus, nagu Word, ja avage Fail > Konto > Konto privaatsus > Sätete haldamine.If you are signed in with a Microsoft account, open an Office app, such as Word, and go to File > Account > Account Privacy > Manage Settings. Jaotises Võrguteenusepõhised funktsioonid saate valida, kas teatud tüüpi võrguteenusepõhiseid funktsioone, nagu funktsioonid, mis analüüsivad teie dokumentide sisu, on kasutamiseks saadaval.Under the Connected experiences section, you can choose whether certain types of connected experiences, such as experiences that analyze your content, are available to use. Kui te suvandit Sätete haldamine ei ava, on kõik võrguteenusepõhised funktsioonid teile saadavad.If you don't go to Manage Settings, all connected experiences will be available to you.

Kui olete logitud sisse töö- või koolikontoga, otsustab asutuse administraator, kas need võrguteenusepõhised funktsioonid on teile saadavad.If you are signed in with a work or school account, the admin in your organization will decide whether these connected experiences are available to you. Kui avate Fail > Konto > Konto privaatsus > Sätete haldamine, nende võrguteenusepõhiste funktsioonide valikuid teile ei kuvata.You won't see any choices for these connected experiences if you go to File > Account > Account Privacy > Manage Settings.

Märkus

  • Kui kasutate tarkvarakomplekti Office for Mac, avage Office’i mistahes rakendus ja valige rakenduse menüü (nt Word või Excel) > Eelistused > Privaatsus.If you're using Office for Mac, open any Office application and select the app menu (such as Word, or Excel) > Preferences > Privacy. Avatakse konto privaatsuse sätete dialoogiboks, kus saate näha oma privaatsussuvandeid.This will open the Account Privacy settings dialog box where you can see your privacy options.
  • Lisateavet leiate teemast Konto privaatsussätted.For more information, see Account Privacy Settings.

Kui olete oma asutuse administraator, saate kasutada poliitikasätteid, et määrata, kas need võrguteenusepõhised funktsioonid on teie kasutajatele saadaval.If you are the admin for your organization, you can use policy settings to determine whether these connected experiences are available to your users. Kui te neid poliitikasätteid ei kasuta, on kõik võrguteenusepõhised funktsioonid teie kasutajatele saadaval.If you don't use these policy settings, all connected experiences will be available for your users. Nende poliitikasätete kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege järgmisi artikleid:For more information about using these policy settings, see the following articles:

Kui otsustate teatud tüüpi võrguteenusepõhised funktsioonid välja lülitada, on nende võrguteenusepõhiste funktsioonide lint või menüü käsk tuhm või teile kuvatakse tõrketeade, kui proovite neid võrguteenusepõhiseid funktsioone kasutada.If you choose to turn off some types of connected experiences, either the ribbon or menu command for those connected experiences will be grayed out or you will get an error message when you try to use those connected experiences.

Ka siis, kui otsustate need võrguteenusepõhised funktsioonid välja lülitada, jäävad teatud Office'i funktsioonid alles, nagu postkasti sünkroonimine Outlookis, ning Teams ja Skype’i ärirakendus jätkavad tööd.Even if you decide to turn off these connected experiences, certain Office functionality will remain available, such as synching a mailbox in Outlook, and Teams and Skype for Business will continue to work. Samuti on hulk teenuseid, mis on Office’i funktsioneerimiseks olulised ja neid ei saa välja lülitada, nagu litsentsimisteenus, mis kinnitab, et teil on Office’i kasutamiseks õige litsents.Also, there is a set of services that are essential to how Office functions that can't be turned off, such as the licensing service that confirms that you are properly licensed to use Office.