AirPrint-beállítások iOS- és macOS-eszközökhözAirPrint settings for iOS and macOS devices

Ezekkel a beállításokkal a hálózaton lévő AirPrint-kompatibilis nyomtatókhoz való automatikus csatlakozásra konfigurálhatja az iOS-es és macOS-es eszközöket.Use these settings to configure iOS or macOS devices to automatically connect to AirPrint compatible printers on your network. Ehhez a nyomtatók IP-címére és erőforrás-elérési útjára is szükség van.You need the IP address and resource path of your printers to proceed.

AirPrint-nyomtatóadatok kereséseFind AirPrint printer information

Ezzel az eljárással vehet fel AirPrint-információkat az AirPrint-adattartalomba, amely alapján az iOS-es eszközök felhasználói nyomtathatnak az ismert AirPrint-nyomtatókra.Use this procedure to add AirPrint information to the AirPrint payload so that iOS device users can print to known AirPrint printers.

  1. Egy, az AirPrint-nyomtatókkal azonos helyi hálózatra (alhálózatra) csatlakoztatott Mac gépen nyissa meg a Terminal programot (az /Applications/Utilities alatt)On a Mac that’s connected to the same local network (subnet) as the AirPrint printers, open Terminal (from /Applications/Utilities)
  2. A Terminalba írja be az ippfind parancsot, majd nyomja le az Entert.In the Terminal, type ippfind, then press enter.
  3. Jegyezze fel a parancs által visszaadott nyomtatóadatokat – például ipp://myprinter.local.:631/ipp/port1.Make a note of any printer information the command returns, for example: ipp://myprinter.local.:631/ipp/port1. Az információ első fele a nyomtató neve, a második az erőforrás elérési útja.The first part of the information is the name of your printer and the last part is the resource path.
  4. A Terminalba írja be a ping myprinter.local parancsot, majd nyomja le az Entert.In the Terminal, type ping myprinter.local, then press enter.
  5. Jegyezze fel a parancs által visszaadott nyomtatóadatokat – például PING myprinter.local (10.50.25.21).Make a note of the IP address information returned by the command, for example, PING myprinter.local (10.50.25.21).
  6. Végül adja meg az IP-címet és az erőforrás elérési útját az AirPrint adattartalom beállításainál.Finally, use the IP address and resource path in the AirPrint payload settings. Példánkban az IP-cím 10.50.25.21, az erőforrás elérési útja pedig /ipp/port1.An example IP address might be 10.50.25.21, and an example resource path might be /ipp/port1.

AirPrint-profil konfigurálásaConfigure an AirPrint profile

  1. Az Intune az Azure Portalon felületről lépjen az eszközkonfigurációs terület Eszközfunkciók részére.From Intune in the Azure Portal, navigate to Device features in the device configuration area.
  2. Az Eszközfunkciók panelen válassza az AirPrint elemet.On the Device features pane, choose AirPrint.
  3. Az AirPrint panelen az IP-cím és az Erőforrás elérési útja megadásával és a Hozzáadás gombra kattintva vegye fel az AirPrint-célhelyet.On the AirPrint pane, to add an AirPrint destination, enter its IP address and resource path, and then click Add.
  4. Folytassa, amíg fel nem vette az összes kívánt célhelyet.Continue to add as many destinations as you need. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

A nyomtatók listáját vesszővel tagolt formátumú (.csv) fájlból is importálhatja, vagy exportálhatja ilyenbe.You can also import a list of printers from a comma-separated values (.csv) file or export the list.

További lépésekNext steps

Most hozzárendelheti az eszközprofilt a kiválasztott csoportokhoz.You can now assign the device profile to the groups you choose. A részletekért lásd: Eszközprofilok hozzárendelése.For details, see How to assign device profiles.