Microsoft Intune kezdőképernyő-elrendezési beállításai iOS-eszközökhözMicrosoft Intune home screen layout settings for devices running iOS

Ezekkel a beállításokkal konfigurálhatja az alkalmazások és mappák elrendezését az iOS-eszközök kezdőképernyőjén és a Dockban.Use these settings to configure the app layout and folders on the dock and home screen of devices running iOS.

A hozzárendelt profillal rendelkező iOS-eszközöknek felügyelt módban kell lenniük, és az iOS legalább 9.3-as verzióját kell futtatniuk.Devices running iOS with an assigned profile must be in supervised mode and run iOS 9.3 or later.

 1. Az Intune az Azure Portalon felületről lépjen az eszközkonfigurációs terület Eszközfunkciók részére.From Intune in the Azure Portal, navigate to Device features in the device configuration area.
 2. Az Eszközfunkciók panelen válassza a Kezdőképernyő-elrendezés (csak felügyelt) lehetőséget.On the Device features pane choose Home Screen Layout (supervised only).
 3. A Kezdőképernyő-elrendezés (csak felügyelt) panelen válassza ki, hogy a Dock vagy a Lapok elrendezését kívánja-e konfigurálni.On the Home Screen Layout (supervised only) pane, choose whether you want to configure the Dock, or Pages layouts.

Elemek hozzáadása a DockhozAdd items to the dock

A Dock panelen legfeljebb 6 elemet vagy mappát adhat hozzá az iOS-képernyőn elhelyezkedő Dockhoz.On the Dock pane, you can add up to six items or folders to the dock of the iOS screen. Sok eszköz azonban ennél kevesebb elemet enged meg, az iPhone-eszközök például csak négy elem elhelyezését támogatják.However, many devices support fewer items; for example, iPhone devices support up to four items. Ebben az esetben csak az első négyként konfigurált elemek jelennek meg az eszközön.In this case, only the first four items you configured are displayed on the device.

 1. A Hozzáadás választásával adhat elemeket a Dockhoz.Choose Add to add an item to the dock.
 2. A Sor hozzáadása panelen válassza ki, hogy Alkalmazást vagy Mappát kíván-e hozzáadni.On the Add Row pane, choose whether you want to add an App, or a Folder.
 3. Az ebben a témakörben található információk alapján konfigurálja, hogy milyen alkalmazásokat és mappákat szeretne megjeleníteni a Dockban.Using the information in this topic, configure the apps and folders you want to appear in the dock.
 4. Folytassa az elemek hozzáadását.Continue to add items. Ha elkészült, kattintson minden panelen az OK gombra, míg vissza nem tér a Profil létrehozása panelre.When you are finished, click OK on each pane until you return to the Create Profile pane. Válassza a Létrehozás lehetőséget.Choose Create.

Tipp

A kezdőképernyő és a lapok listáin húzással rendezheti át az elemek sorrendjét.You can drag and drop items in any Home screen and pages lists to reorder them.

PéldaExample

Ebben a példában úgy konfiguráltuk a Dockot, hogy csak a Safari, Mail és Stock alkalmazások jelenjenek meg rajta.In this example, you've configured the dock screen to show only the Safari, Mail, and Stocks apps. A következő ábrán a Mail alkalmazás ki van jelölve, hogy megjelenjenek a tulajdonságai:In the following image, the Mail app is selected to illustrate its properties:

Példa iOS Dock beállításokra

Ha a szabályzatot egy iPhone-eszközhöz társítja, akkor az eredmény az alábbi képernyőképen láthatóhoz hasonló Dock lesz:When you assign the policy to an iPhone, the result is a dock that looks similar to this screenshot:

Példa iOS Dock elrendezésére iPhone-eszközön

Kezdőképernyő-lapok hozzáadásaAdd Home screen pages

Adja meg a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt lapokat és az egyes lapokon megjelenő alkalmazásokat.Add the pages you want to appear on the home screen, and the apps that appear on each page. Az egyes lapokhoz adott alkalmazások balról jobbra jelennek meg, a listában megadott sorrendben.Apps that you add to a page are arranged from left to right, in the order they are specified in the list. Ha több alkalmazást ad hozzá, mint amennyi a lapon elfér, akkor azok egy következő lapra kerülnek át.If you add more apps than can fit on a page, the apps are moved to a subsequent page.

 1. A Lapok panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.On the Pages pane, choose Add.
 2. A Sor hozzáadása panelen írjon be egy Lapnevet.On the Add Row pane, enter a Page name. Ez a név arra való, hogy az Azure Portalon hivatkozzon rá, és nem jelenik meg az iOS-eszközön.This name is used for your reference in the Azure portal, and is not displayed on the iOS device.
 3. Válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd válassza ki, hogy Alkalmazást vagy Mappát kíván hozzáadni a laphoz.Choose Add, then choose whether you want to add an App, or a Folder to the page.
 4. Az ebben a témakörben található információk alapján konfigurálja, hogy milyen alkalmazásokat és mappákat szeretne megjeleníteni a lapon.Using the information in this topic, configure the apps and folders you want to appear on the page.

PéldaExample

Ebben a példában egy Contoso elnevezésű új lapot konfiguráltunk.In this example, you've configured a new page named Contoso. A lapon csak a Barátok keresése és a Beállítások alkalmazás látható.The page shows only the Find Friends, and Settings apps. A következő ábrán a Beállítások alkalmazás ki van jelölve, hogy megjelenjenek a tulajdonságai:In the following image, the Settings app is selected to illustrate its properties:

Példa iOS-kezdőképernyő beállítására

Ha a szabályzatot egy iPhone-eszközhöz társítja, akkor az eredmény az alábbi képernyőképen láthatóhoz hasonló lap lesz:When you assign the policy to an iPhone, the result is a page that looks similar to this screenshot:

iOS-eszköz módosított kezdőképernyővel

Alkalmazás hozzáadása a listáhozHow to add an app to the list

 1. Írjon be egy Alkalmazásnevet.Enter the App Name. Ez a név arra való, hogy az Azure Portalon hivatkozzon rá, és nem jelenik meg az iOS-eszközön.This name is used for your reference in the Azure portal, and is not displayed on the iOS device.
 2. Adja meg a megjeleníteni kívánt alkalmazás csomagazonosítóját.Enter the App Bundle ID of the app you want to display. További információt az alább található Csomagazonosító-referencia beépített iOS-alkalmazásokhoz című szakaszban talál.See Bundle ID reference for built-in iOS apps later in this topic for help.
 3. Kattintson az OK gombra, majd folytassa az elemek hozzáadását a Dock esetében legfeljebb 6, lapok esetében legfeljebb 60 elemig.Click OK, then continue to add items, up to a maximum of 6 for the device dock, and 60 for a device page.
 4. Amikor végzett, kattintson az OKgombra.When you are finished, click OK.

Mappa hozzáadása a listáhozHow to add a folder to the list

Az egyes lapokhoz egy mappában hozzáadott alkalmazások balról jobbra jelennek meg a listában megadott sorrendben.Apps that you add to a page in a folder are arranged from left to right, in the order they are specified in the list. Ha több alkalmazást ad hozzá, mint amennyi a lapon elfér, akkor azok egy következő lapra kerülnek át.If you add more apps than can fit on a page, the apps are moved to a subsequent page.

 1. Írja be a Mappanevet.Enter the Folder name. Ez a név jelenik meg az eszközön a felhasználók számára.This name is displayed to users on their device.
 2. A Hozzáadás választásával hozzon létre egy lapot a mappában.Choose Add to create a page in the folder. Legfeljebb 20 lapot adhat hozzá.You can add up to 20 pages.
 3. A Sor hozzáadása panelen írjon be egy nevet a laphoz.On the Add Row pane, enter a name for the page. Ez a név arra való, hogy az Azure Portalon hivatkozzon rá, és nem jelenik meg az iOS-eszközön.This name is used for your reference in the Azure portal, and is not displayed on the iOS device.
 4. Írjon be egy Alkalmazásnevet.Enter the App Name. Ez a név arra való, hogy az Azure Portalon hivatkozzon rá, és nem jelenik meg az iOS-eszközön.This name is used for your reference in the Azure portal, and is not displayed on the iOS device.
 5. Adja meg a megjeleníteni kívánt alkalmazás csomagazonosítóját.Enter the App Bundle ID of the app you want to display. Útmutatást kaphat az Alkalmazás hozzáadása a listához című szakaszban.See How to add an app to the list for help.
 6. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.Choose Add. Legfeljebb 60 elemet adhat hozzá.You can add up to 60 items.
 7. Amikor végzett, kattintson az OKgombra.When you are finished, click OK.

Csomagazonosító-referencia beépített iOS-alkalmazásokhozBundle ID reference for built-in iOS apps

Az alábbi listában néhány gyakori beépített iOS-alkalmazás csomagazonosítóját ismertetjük.This list shows the bundle ID of some common built-in iOS apps. Ha más alkalmazás csomagazonosítóját szeretné megismerni, lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával.To find the bundle ID of other apps, contact your software vendor.

Alkalmazás neveApp name CsomagazonosítóBundleID
AlkalmazásáruházApp Store com.apple.AppStorecom.apple.AppStore
SzámológépCalculator com.apple.calculatorcom.apple.calculator
NaptárCalendar com.apple.mobilecalcom.apple.mobilecal
FényképezőgépCamera com.apple.cameracom.apple.camera
ÓraClock com.apple.mobiletimercom.apple.mobiletimer
IránytűCompass com.apple.compasscom.apple.compass
NévjegyekContacts com.apple.MobileAddressBookcom.apple.MobileAddressBook
FaceTimeFaceTime com.apple.facetimecom.apple.facetime
Barátok kereséseFind Friends com.apple.mobileme.fmf1com.apple.mobileme.fmf1
iPhone kereséseFind iPhone com.apple.mobileme.fmip1com.apple.mobileme.fmip1
Game CenterGame Center com.apple.gamecentercom.apple.gamecenter
GarageBandGarageBand com.apple.mobilegaragebandcom.apple.mobilegarageband
ÁllapotHealth com.apple.Healthcom.apple.Health
iBooksiBooks com.apple.iBookscom.apple.iBooks
iTunes StoreiTunes Store com.apple.MobileStorecom.apple.MobileStore
iTunes UiTunes U com.apple.itunesucom.apple.itunesu
KeynoteKeynote com.apple.Keynotecom.apple.Keynote
MailMail com.apple.mobilemailcom.apple.mobilemail
TérképekMaps com.apple.Mapscom.apple.Maps
ÜzenetekMessages com.apple.MobileSMScom.apple.MobileSMS
ZeneMusic com.apple.Musiccom.apple.Music
HírekNews com.apple.newscom.apple.news
MegjegyzésekNotes com.apple.mobilenotescom.apple.mobilenotes
SzámokNumbers com.apple.Numberscom.apple.Numbers
PagesPages com.apple.Pagescom.apple.Pages
Photo BoothPhoto Booth com.apple.Photo-Boothcom.apple.Photo-Booth
FotókPhotos com.apple.mobileslideshowcom.apple.mobileslideshow
PodcastokPodcasts com.apple.podcastscom.apple.podcasts
EmlékeztetőkReminders com.apple.reminderscom.apple.reminders
SafariSafari com.apple.mobilesafaricom.apple.mobilesafari
BeállításokSettings com.apple.Preferencescom.apple.Preferences
RészvényekStocks com.apple.stockscom.apple.stocks
TippekTips com.apple.tipscom.apple.tips
VideókVideos com.apple.videoscom.apple.videos
HangjegyzetekVoiceMemos com.apple.VoiceMemoscom.apple.VoiceMemos
WalletWallet com.apple.Passbookcom.apple.Passbook
WatchWatch com.apple.Bridgecom.apple.Bridge
IdőjárásWeather com.apple.weathercom.apple.weather

További lépésekNext steps

Most hozzárendelheti az eszközprofilt a kiválasztott csoportokhoz.You can now assign the device profile to the groups you choose. A részletekért lásd: Eszközprofilok hozzárendelése.For details, see How to assign device profiles.