iOS-eszközökre vonatkozó Wi-Fi-beállítások a Microsoft Intune-banWi-Fi settings for iOS devices in Microsoft Intune

Ez a cikk bemutatja a Microsoft Intune-ban a iOS rendszerű eszközökhöz konfigurálható Wi-Fi-beállításokat.This article shows you the Wi-Fi settings you can configure in Microsoft Intune for devices running iOS.

Alapszintű és vállalati profilokban használható Wi-Fi-beállításokWi-Fi settings for basic and enterprise profiles

 • Hálózatnév – Adja meg a Wi-Fi-kapcsolat nevét.Network name - Enter a name for this Wi-Fi connection. Ez a név jelenik meg a felhasználók számára, amikor a rendelkezésre álló kapcsolatok listáját böngészik az eszközeiken.This is the name that users see when they browse the list of available connections on their device.
 • SSID – A szolgáltatáskészlet-azonosító rövidítése.SSID - Short for service set identifier. Ez a valódi neve a vezeték nélküli hálózatnak, amelyhez az eszközök csatlakoznak.This is the real name of the wireless network that devices connect to. A felhasználók azonban csak a konfigurált hálózatnevet látják, amikor kiválasztják a kapcsolatot.However, users only see the network name you configured when they choose the connection.
 • Automatikus csatlakozás – Az eszköz automatikusan csatlakozik, ha a hálózat hatókörében van.Connect automatically - Makes the device connect whenever it is in the range of this network.
 • Rejtett hálózat – A hálózat nem jelenik meg a rendelkezésre álló hálózatok listájában az eszközön.Hidden network - Prevents this network from being shown in the list of available networks on the device.
 • Előmegosztott kulcs -Pre-shared key -
 • Proxybeállítások – A következő lehetőségek közül választhat:Proxy settings - Choose from:
  • Nincs – Semmilyen proxybeállítás nincs konfigurálva.None - No proxy settings are configured.
  • Manuális – Adja meg a Proxykiszolgáló címét (IP-címként), és a hozzá társított Portszámot.Manual - Enter the Proxy server address (as an IP address), and it's associated Port number.
  • Automatikus – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.Automatic - Use a file to configure the proxy server. Adja meg a konfigurációs fájlt tartalmazó Proxykiszolgáló URL-címét (például http://proxy.contoso.com).Enter the Proxy server URL (for example http://proxy.contoso.com) which contains the configuration file.

Csak alapszintű profilokban használható Wi-Fi-beállításokWi-Fi settings for basic profiles only

 • Biztonság típusa – Válassza ki a Wi-Fi-hálózat hitelesítéséhez használt biztonsági protokollt a következő lehetőségek közül:Security type - Select the security protocol to use to authenticate to the Wi-Fi network from:
  • Nyitott (nincs hitelesítés) – Csak akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a hálózat nem védett.Open (no authentication) - Only use this option if the network is unsecured.
  • WPA/WPA2 – személyesWPA/WPA2 - Personal
  • AdattitkosításWEP

Csak vállalati profilokban használható Wi-Fi-beállításokWi-Fi settings for enterprise profiles only

 • EAP típusa – Válassza ki az EAP protokoll biztonságos vezeték nélküli kapcsolatok hitelesítéséhez használni kívánt típusát a következő lehetőségek közül:EAP type - Choose the Extensible Authentication Protocol (EAP) type used to authenticate secured wireless connections from:
  • EAP-FASTEAP-FAST
  • EAP-SIMEAP-SIM
  • EAP-TLSEAP-TLS
  • EAP-TTLSEAP-TTLS
  • LEAPLEAP
  • PEAPPEAP

További lehetőségek az EAP típusának kiválasztásakorFurther options when you choose an EAP type

Beállítás neveSetting name További információMore information A következő esetekben használjaUse when
Védett hozzáférési hitelesítő adatok (PAC) beállításaiProtected Access Credential (PAC) Settings Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az ügyfél és a hitelesítési kiszolgáló között a védett hozzáférési hitelesítő adatok használatával hitelesített csatornát szeretne létrehozni.Select to use protected access credentials to establish an authenticated tunnel between the client and the authentication server. Válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:Select one of:
- PAC használata – Ha van, akkor a rendszer egy már létező PAC-fájlt használ.- Use PAC - Use an existing PAC file is used if present.
- PAC használata és kiépítése – A PAC-fájl kiépítése az eszközökön.- Use and Provision PAC - Provision the PAC file to your devices.
- PAC használata és kiépítése névtelenül – A PAC-fájl kiépítése az eszközökön és a PAC-fájl kiépítésének ellenőrzése a kiszolgáló hitelesítése nélkül.- Use and Provision PAC Anonymously - Provision the PAC file to your devices and ensure that the PAC file is provisioned without authenticating the server.
Ha az EAP-típus EAP-FASTEAP type is EAP-FAST

Kiszolgáló megbízhatóságaServer Trust

Beállítás neveSetting name További információMore information A következő esetekben használjaUse when
Tanúsítványkiszolgálók neveCertificate server names Adjon meg egy vagy több, a megbízható hitelesítésszolgáltató (CA) által kiállított tanúsítványban használt köznapi nevet.Specify one or more common names used in the certificates issued by your trusted certificate authority (CA). Ha megadja ezt az információt, elkerülheti a dinamikus megbízhatósági párbeszédpanelt, amely megjelenik a felhasználók eszközein, amikor ehhez a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoznak.If you provide this information, you can bypass the dynamic trust dialog that is displayed on user's devices when they connect to this Wi-Fi network. Ha az EAP-típus EAP-TLS, EAP-TTLS, vagy PEAP.EAP type is EAP-TLS, EAP-TTLS, or PEAP.
Kiszolgálói érvényesítéshez használandó főtanúsítványRoot certificate for server validation Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használni kívánt megbízható főtanúsítvány-profilt.Choose the trusted root certificate profile used to authenticate the connection. Ha az EAP-típus EAP-TLS, EAP-TTLS, vagy PEAPEAP type is EAP-TLS, EAP-TTLS, or PEAP
Identitásadatok védelme (külső identitás)Identity privacy (outer identity) Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.Specify the text sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value. A hitelesítés során a rendszer először a névtelen identitást küldi el, majd később egy biztonságos csatornán küldi el a valódi azonosítót.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel. Ha az EAP-típus PEAPEAP type is PEAP

Ügyfél-hitelesítésClient Authentication

Beállítás neveSetting name További információMore information A következő esetekben használjaUse when
Ügyfél-hitelesítéshez használandó ügyféltanúsítvány (identitástanúsítvány)Client certificate for client authentication (Identity certificate) Válassza ki a kapcsolat hitelesítéséhez használni kívánt SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilt.Choose the SCEP or PKCS certificate profile used to authenticate the connection. Ha az EAP-típus EAP-TLSEAP type is EAP-TLS
Hitelesítési módszerAuthentication method Válassza ki a kapcsolat hitelesítési módszerét:Select the authentication method for the connection:
- Tanúsítványok, ha a kiszolgálónak az identitás tanúsítványaként benyújtott SCEP- vagy PKCS-ügyféltanúsítványt szeretné kiválasztani.- Certificates to select the SCEP or PKCS the client certificate that is the identity certificate presented to the server.

- Felhasználónév és jelszó – ha más hitelesítési módszert szeretne megadni.- Username and Password to specify a different method for authentication.

Ha a Felhasználónév és jelszó lehetőséget választotta, konfigurálja a következőket:If you selected Username and Password, configure:

- Nem EAP-módszer (belső identitás), majd válassza ki, hogyan hitelesíti a kapcsolatot:- Non-EAP method (inner identity), then select how you authenticate the connection from:
- Nincs- None
- Titkosítatlan jelszó (PAP)- Unencrypted password (PAP)
- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)- Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- Microsoft CHAP (MS-CHAP)- Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Microsoft CHAP 2-es verzió (MS-CHAP v2)- Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)
Az elérhető lehetőségek a választott EAP-típustól függnek.The available options depend on the EAP type you selected.

ésand

- Identitásadatok védelme (külső identitás) – Adja meg az EAP-identitásra irányuló kérelemre adott válasz szövegét.- Identity privacy (outer identity) - Specify the text sent in response to an EAP identity request. Ez a szöveg tetszőleges érték lehet.This text can be any value. A hitelesítés során a rendszer először a névtelen identitást küldi el, majd később egy biztonságos csatornán küldi el a valódi azonosítót.During authentication, this anonymous identity is initially sent, and then followed by the real identification sent in a secure tunnel.
Ha az EAP-típus EAP-TTLS vagy *EAP type is EAP-TTLS or *