Power BI csempe-vezérlőelem a PowerApps-banPower BI tile control in PowerApps

Egy alkalmazáson belüli Power BI csempét megjelenítő vezérlő.A control that shows a Power BI tile inside an app.

LeírásDescription

Kihasználhatja a meglévő adatelemzéseit és jelentéskészítését a Power BI csempék megjelenítésével az alkalmazásain belül.Take advantage of your existing data analysis and reporting by displaying your Power BI tiles inside your apps. Válassza ki a megjelenítendő csempét a Workspace (Munkaterület), Dashboard (irányítópult) és Tile (Csempe) tulajdonságok megadásával a beállításpanel Adatok lapján.Choose the tile you want to show by setting its Workspace, Dashboard and Tile properties in the Data tab of the options panel.

Megosztás és biztonságSharing and security

Ha meg van osztva, a PowerApp elérhető minden olyan felhasználónak, aki jogosult az alkalmazás elérésére.Once shared, the PowerApp will be accessible by all users who have permissions to access the app. Azonban annak érdekében, hogy ezen a felhasználók számára láthatóvá tegye a Power BI-tartalmakat, az irányítópultnak, ahonnan a csempe származik megosztottnak kell lennie a felhasználóval a Power BI-n.However in order to make the Power BI content visible to those users, the dashboard where the tile comes from needs to be shared with the user on Power BI. Ez biztosítja, hogy a Power BI megosztási engedélyeket figyelembe vegye a rendszer a Power BI-tartalmak alkalmazásokban való elérésekor.This ensures that Power BI sharing permissions are respected when Power BI content is accessed in an app.

Fő tulajdonságokKey properties

Workspace (Munkaterület) – Az a Power BI-munkaterület, ahonnan a csempe származik.Workspace – The Power BI workspace where the tile comes from.

Dashboard (Irányítópult) – Az a Power BI-irányítópult, ahonnan a csempe származik.Dashboard – The Power BI dashboard where the tile comes from.

Tile (Csempe) – A megjeleníteni kívánt Power BI-csempe neve.Tile – The name of the Power BI tile you want to display.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control. Az alapértelmezett viselkedés a csempéhez társított Power BI-jelentéshez viszi a felhasználót.Default behavior takes the user to the Power BI report associated with the tile.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

PéldaExample

  1. A Vezérlőelemek menü Beszúrás lapján vegyen fel egy Power BI-csempe elemet.Add a Power BI tile control from the Insert tab, Controls menu.
  2. A beállításpanel Adatok lapján válassza a "Saját munkaterület" lehetőséget a Munkaterület beállításban.In the Data tab on options panel choose "My Workspace" for the Workspace setting. Az irányítópultok listájából válasszon ki egy irányítópultot, a csempék listájából pedig egy csempét.Choose a dashboard from the list of dashboards, and a tile from the list of tiles.

    A vezérlőelem megjeleníti a Power BI-csempét.The control renders the Power BI tile.

    Még nem tudja, hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

    Nem rendelkezik Power BI-vel?Don't have have Power BI? Regisztráljon.Sign up.