Méret- és helytulajdonságok a PowerApps szolgáltatásbanSize and location properties in PowerApps

ÁttekintésOverview

Konfigurálja egy vezérlőelem (vagy annak egy elemének) méretét és a megjelenési képernyőjéhez viszonyított helyét.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PozícióPosition

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali széle és a szülőtároló bal oldali széle között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Az olyan Kártya vezérlőelemnél, amely több oszloppal rendelkező tárolóban van, ez a tulajdonság azt az oszlopot határozza meg, amelyben a kártya megjelenik.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – Távolság a vezérlőelem felső széle és a szülőtároló felső széle között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Az olyan Kártya vezérlőelemnél, amely több sorral rendelkező tárolóban van, ez a tulajdonság azt a sort határozza meg, amelyben a kártya megjelenik.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

MéretSize

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight (Automatikus magasság) – Azt határozza meg, hogy egy felirat automatikusan megnövelje-e a magasságát, ha a Text (Szöveg) tulajdonságában több karakter található, mint amennyit a vezérlő meg tud jeleníteni.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit (Szélességhez igazítás) – Azt határozza meg, hogy megnövekedjen-e automatikusan egy vezérlőelem szélessége a tároló vezérlőelemében, például az Űrlap szerkesztése vezérlőelemben található üres helyek kitöltéséhez.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Ha ez a tulajdonság több kártyánál is true (igaz) értékre van beállítva, az üres hely megoszlik közöttük.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. További információért lásd: Adatűrlapok elrendezésének ismertetése.For more information, see Understand data form layout.

KitöltésPadding

Padding (Kitöltés) – A távolság egy importálás vagy exportálás gomb szövege és a gomb szélei között.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom (Alsó távolság) – A távolság egy vezérlőelem szövege és alsó széle között.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal távolság) – A távolság egy vezérlőelem szövege és bal oldali széle között.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb távolság) – A távolság egy vezérlőelem szövege és jobb oldali széle között.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A távolság egy vezérlőelem szövege és felső széle között.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

SugárRadius

RadiusBottomLeft (Bal alsó sugár) – Egy vezérlőelem bal alsó sarka lekerekítettségének a mértéke.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb alsó sarka lekerekítettségének a mértéke.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft (Bal felső sugár) – Egy vezérlőelem bal felső sarka lekerekítettségének a mértéke.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight (Jobb felső sugár) – Egy vezérlőelem jobb felső sarka lekerekítettségének a mértéke.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.