A HTML-szöveg vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanHTML text control in PowerApps

Egy mező, amely szöveget jelenít meg, a HTML-címkéket pedig formázássá konvertálja.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

LeírásDescription

A HTML-szöveg vezérlőelemek nem csak egyszerű szöveget és számokat jelenítenek meg, hanem átalakítják a HTML-címkéket, például a nem törhető szóközöket is.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Fő tulajdonságokKey properties

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

Font (Betűtípus) – A szöveg megjelenítéséhez használt betűkészlet neve.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HTMLText (HTML-szöveg) – A szöveg, amely megjelenik egy HTML-szöveg vezérlőelemben, és HTML-címkéket tartalmazhat.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom (Alsó távolság)– A vezérlő szövege és alsó szegélye közötti távolság.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size (Méret) – Egy vezérlőelemen megjelenő szöveg betűmérete.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( KeresettKarakterlánc, TartalmazóKarakterlánc )Find( FindString, WithinString )

PéldaExample

  1. Adjon hozzá egy Felirat vezérlőelemet, adja neki a Forrás nevet, majd állítsa annak Text (Szöveg) tulajdonságát a következő karakterláncra:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

<p> Szokatlanul &nbsp; &quot; mély &quot; szintű globalizációt és honosítást hajtottunk végre.<p> We have done an unusually &nbsp; &quot; deep &quot; globalization and localization. <p><p>

Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Adjon hozzá egy HTML-szöveg vezérlőelemet, és állítsa annak HTMLText (HTML-szöveg) tulajdonságát a következő értékre:Add an HTML text control, and set its HTMLText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    A HTML-szöveg vezérlőelem a Felirat vezérlővel megegyező szöveget jeleníti meg, de a megfelelő karakterekké alakítja a címkéket.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.