Szín- és szegélytulajdonságok a PowerApps szolgáltatásbanColor and border properties in PowerApps

ÁttekintésOverview

Konfigurálhatja egy vezérlőelem stílusát annak megfelelően, hogy a felhasználó hogyan használja azt.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormálNormal

Ezek a tulajdonságok normális esetben vannak érvényben, amikor a felhasználó nem használja a vezérlőelemet.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (Folytonos), Dashed (Szaggatott), Dotted (Pontozott) vagy None (Nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

LetiltvaDisabled

Ezek a tulajdonságok akkor vannak érvényben, ha a vezérlőelemek le vannak tiltva.These properties are in effect when the controls is disabled. Egy vezérlőelemet a Disabled (Letiltva) tulajdonság true (igaz) értékre állításával lehet letiltani.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Letiltva) értékre van állítva.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Letiltva) értékre van állítva.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Letiltva) értékre van állítva.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

RámutatásHover

Ezek a tulajdonságok akkor vannak érvényben, amikor a felhasználó az egérrel rámutat a vezérlőelemre.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

LenyomásPressed

Ezek a tulajdonságok egy gomb vagy egy kép vezérlőelem lenyomásakor vannak érvényben.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

KijelölésSelection

Ezek a tulajdonságok akkor vannak érvényben, amikor a felhasználó kiválaszt egy elemet egy vezérlőelemben.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor (Kijelölés színe) – A kiválasztott elem vagy elemek szövegszíne egy listában, vagy a kijelölőeszköz színe egy tollas vezérlőelemben.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill (Kijelölés kitöltése) – A kiválasztott elem vagy elemek háttérszíne egy listában, vagy a kijelölt terület színe egy tollas vezérlőelemben.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.