Mikrofon vezérlőelem a PowerApps-benMicrophone control in PowerApps

Egy olyan vezérlőelem, mellyel a felhasználó hangfelvételt készíthet.A control with which the user can record sounds.

LeírásDescription

Ha hozzáadja ezt a vezérlőelemet, a felhasználó egy vagy több adatforrást tud frissíteni egy vagy több hanggal az alkalmazás futásának helyszínéről.If you add this control, the user can update a data source with one or more sounds from wherever the app is running.

Fő tulajdonságokKey properties

Mic – Több mikrofonnal rendelkező eszközön az alkalmazás által használt mikrofon numerikus azonosítója.Mic – On a device that has more than one microphone, the numeric ID of the microphone that the app uses.

OnStop – Azt határozza meg, hogyan reagál az alkalmazás, ha a felhasználó leállítja a felvételt a mikrofon vezérlőelemmel.OnStop – How the app responds when the user stops recording with a microphone control.

További tulajdonságokAdditional properties

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color (Szín) – Egy vezérlőelem szövegének színe.Color – The color of text in a control.

DisplayMode (Megjelenítési mód) – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem ad-e lehetőséget a felhasználónak bementet megadására (Edit – Szerkesztés) vagy csak megjeleníti az adatokat (View – Megtekintés), vagy egyik sem, és ki van kapcsolva (Disabled – Kikapcsolva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Kikapcsolva) értékre van állítva.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor (Szín letiltáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Kikapcsolva) értékre van állítva.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, ha annak DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonsága a Disabled (Kikapcsolva) értékre van állítva.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor (Szín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Kép – Egy Kép, Hang vagy Mikrofon vezérlőelemben megjelenő kép neve.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition (Kép pozíciója) – Egy kép pozíciója (Fill (Kitöltés), Fit (Méretre), Stretch (Nyújtás), Tile (Mozaik elrendezés) vagy Center (Középre igazítás)) egy képernyőn vagy vezérlőelemen, ha az nem a képpel megegyező méretű.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStart – Azt határozza meg, hogyan reagál az alkalmazás, ha a felhasználó elindítja a felvételt a mikrofon vezérlőelemmel.OnStart – How the app responds when the user starts to record with a microphone control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor (Szín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szövegének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset (Visszaállítás) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem visszaáll-e az alapértelmezett értékére.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülő tároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülő tároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülő tároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

PéldaExample

 1. Vegyen fel egy Mikrofon vezérlőelemet, adja neki a MyMic nevet, majd állítsa be az OnStop (Leállításkor) tulajdonságát erre a képletre:Add a Microphone, name it MyMic, and set its OnStop property to this formula:
  Collect(MySounds, MyMic.Audio) Collect(MySounds, MyMic.Audio)

  Nem tudja, hogyan adhat hozzá, nevezhet el és konfigurálhat egy vezérlőt?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Többet szeretne megtudni a Collect függvényről, vagy más függvényekről?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Adjon hozzá egy Egyéni gyűjtemény vezérlőelemet, helyezze a MyMic alá, és az Egyéni gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát állítsa MySounds értékre.Add a Custom gallery control, move it below MyMic, and set the Items property for the Custom gallery control to MySounds.
 3. Az Egyéni gyűjtemény vezérlőelem sablonjában adjon hozzá egy Hang vezérlőelemet, és állítsa a Media tulajdonságát ThisItem.Url értékre.In the template for the Custom gallery control, add an Audio control, and set its Media property to ThisItem.Url.
 4. Nyomja meg az F5 billentyűt, és a felvétel indításához kattintson vagy koppintson a MyMic elemre, és kattintson vagy koppintson újra, ha le szeretné állítani a felvételt.Press F5, click or tap MyMic to start recording, and then click or tap it again to stop recording.
 5. A felvétel lejátszásához az Egyéni gyűjtemény vezérlőelemben kattintson vagy koppintson a Hang vezérlőelem lejátszás gombjára.In the Custom gallery control, click or tap the play button in the Audio control to play back your recording.
 6. Bármennyi felvételt hozzáadhat, majd az Esc billentyű megnyomásával visszatérhet az alapértelmezett munkaterületre.Add as many recordings as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (nem kötelező) Az Egyéni gyűjtemény vezérlőelem sablonjában adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és állítsa az OnSelect tulajdonságát Remove(MySounds, ThisItem) értékre, nyomja meg az F5 billentyűt, és távolítsa el a felvételt a megfelelő Gomb vezérlőelemre kattintva vagy koppintva.(optional) In the template for the Custom gallery control, add a Button control, set its OnSelect property to Remove(MySounds, ThisItem), press F5, and then remove a recording by clicking or tapping the corresponding Button control.

A SaveData függvénnyel helyileg mentheti a felvételt, a Patch függvénnyel pedig frissítheti az adatforrást.Use the SaveData function to save the recordings locally or the Patch function to update a data source.