A kisegítő lehetőségek tulajdonságai a PowerApps szolgáltatásbanAccessibility properties in PowerApps

ÁttekintésOverview

Azon tulajdonságok konfigurálása, melyek segítik a vezérlőelemek gyengén látó felhasználók számára megfelelő alternatív módszerekkel való használatát.Configuration of properties that aid alternative ways of interaction with controls suitable for visually impaired users.

TulajdonságokProperties

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat egy vezérlőelemre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control. Ezt a szöveget használják a képernyőolvasókat támogató Aria-feliratok.Text is used by Aria labels that aid screen readers.

TabIndex (Tabulátorindex) – A vezérlőelemek futásidejű tabulátorsorrendjét szabja testre.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime.

Az alapértelmezett nulla érték a vezérlőelemek X és Y koordinátái alapján meghatározott alapértelmezett tabulátorsorrendet jelenti.Default value of zero specifies default tab order, based on control's XY coordinate. Ha egy nullánál nagyobb értéket állít be, azzal a vezérlőelemet az összes alapértelmezett értékű vezérlőelem elé helyezi a tabulátorsorrendben.Setting a value higher than zero will move the control's tab order ahead of all controls with the default values. Ha egy vezérlőelem TabIndex értéke 2, akkor az a Tab billentyű használatakor megelőzi azt, melynek TabIndex értéke 3 vagy nagyobb.A control with TabIndex value of 2 will precede one with TabIndex of 3 or higher when tabbed.

Fontos megjegyezni, hogy a rendszer a Tab billentyű használatakor az olyan tárolókban, mint például az Űrlap és a Gyűjtemény, mindig bejárja a tároló összes elemét azelőtt, hogy továbblépne a tárolón kívüli vezérlőelemekre.Note that containers such as Form and Gallery controls will always tab through all elements of the container before proceeding to controls outside of the container. A tároló tabulátorsorrendje a gyermekvezérlők legkisebb TabIndex értékének felel meg.The container's tab order is that of the lowest value TabIndex of a child control.

Ha a -1 értékre állítja a TabIndex tulajdonságot, azzal letiltja a vezérlőelemet; a Képek, az Ikonok és az Alakzatok emellett nem is lesznek láthatók a képernyőolvasó számára.Setting TabIndex to -1 will disable tab access to the control; in case of Images, Icons and Shapes, they will also be invisible to the screen reader.