A Kép vezérlőelem a PowerApps szolgáltatásbanImage control in PowerApps

Olyan vezérlőelem, mely például egy helyi fájlból vagy egy adatforrásból jelenít meg egy képet.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

LeírásDescription

Ha hozzáad egy vagy több Kép vezérlőelemet az alkalmazáshoz, olyan egyedi képeket jeleníthet meg, melyek nem egy adathalmaz részei, vagy adatforrások rekordjaiból építhet be képeket.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Fő tulajdonságokKey properties

Image (Kép) – Egy Kép, Hang vagy Mikrofon vezérlőelemben megjelenő kép neve.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

További tulajdonságokAdditional properties

ApplyEXIFOrientation – Azt határozza meg, hogy a képben beágyazott EXIF-adatokban meghatározott tájolási beállítás automatikusan alkalmazva legyen-e.ApplyEXIFOrientation – Whether to automatically apply the orientation specified in the EXIF data embedded with the image.

AutoDisableOnSelect (Automatikus letiltás kijelöléskor) – A vezérlőelem automatikus letiltása az OnSelect működés végrehajtása közben.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor (Szegélyszín) – Egy vezérlőelem szegélyének színe.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle (Szegélystílus) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem szegélye Solid (folytonos), Dashed (szaggatott), Dotted (pontsor), vagy None (nincs) értékű.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness (Szegélyvastagság) – Egy vezérlőelem szegélyének vastagsága.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness (Szegélyvastagság fókuszban) – A billentyűzetfókuszban lévő vezérlőelem szegélyének vastagsága.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

CalculateOriginalDimensions (Eredeti méretek kiszámítása) – Az OriginalHeight (Eredeti magasság) és az OriginalWidth (Eredeti szélesség) tulajdonság engedélyezése.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode – Azt határozza meg, hogy a vezérlőelem adjon-e lehetőséget a felhasználónak bemenet megadására (Szerkesztés) vagy csak megjelenítse az adatokat (Megtekintés), vagy legyen letiltva (Letiltva).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor (Szegélyszín letiltáskor) – A vezérlő szegélyének színe abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill (Kitöltés letiltáskor) – A vezérlő háttérszíne abban az esetben, ha a DisplayMode (Megjelenítési mód) tulajdonság értéke Disabled (Letiltva).DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill (Kitöltés) – Egy vezérlőelem háttérszíne.Fill – The background color of a control.

FlipHorizontal – Azt határozza meg, hogy megjelenítés előtt vízszintesen türközve legyen-e a kép.FlipHorizontal – Whether to flip the image horizontally before displaying it.

FlipVertical – Azt határozza meg, hogy megjelenítés előtt függőlegesen türközve legyen-e a kép.FlipVertical – Whether to flip the image vertically before displaying it.

Height (Magasság) – Egy vezérlőelem felső és alsó széle közötti távolság.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor (Szegélyszín rámutatáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill (Kitöltés rámutatáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó felette tartja az egérkurzort.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition (Kép pozíciója) – Egy kép pozíciója (Fill (Kitöltés), Fit (Méretre), Stretch (Nyújtás), Tile (Mozaik elrendezés) vagy Center (Középre igazítás)) egy képernyőn vagy vezérlőelemen, ha az nem a képpel megegyező méretű.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

ImageRotation – A kép megjelenítés előtti elforgatásának módja.ImageRotation – How to rotate the image before displaying it. A lehetséges értékek: 90 fokkal jobbra, 90 fokkal balra, valamint 180 fokkal jobbra.Values can be none, clockwise (CW) 90 degrees, counter-clockwise (CCW) 90 degrees and clockwise 180 degrees.

OnSelect – Az alkalmazás válasza, amikor a felhasználó egy vezérlőelemre kattint vagy koppint.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight (Eredeti magasság) – Egy kép eredeti magassága, melyet a CalculateOriginalDimensions (Eredeti méretek kiszámítása) tulajdonsággal lehet engedélyezni.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth (Eredeti szélesség) – Egy kép eredeti szélessége, melyet a CalculateOriginalDimensions (Eredeti méretek kiszámítása) tulajdonsággal lehet engedélyezni.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom (Alsó margó) – A távolság egy vezérlőelem szövege és alsó szegélye között.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft (Bal oldali távolság) – A vezérlő szövege és bal oldali szegélye közötti távolság.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight (Jobb oldali távolság) – A vezérlő szövege és jobb oldali szegélye közötti távolság.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop (Felső távolság) – A vezérlő szövege és felső szegélye közötti távolság.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor (Szegélyszín lenyomáskor) – Egy vezérlőelem szegélyének színe, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill (Kitöltés lenyomáskor) – Egy vezérlőelem háttérszíne, amikor a felhasználó a vezérlőelemre kattint vagy koppint.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft (Bal alsó sugár) – Egy vezérlőelem bal alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb alsó sarkának lekerekítettsége.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft (Bal felső sugár) – Egy vezérlőelem bal felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight (Jobb alsó sugár) – Egy vezérlőelem jobb felső sarkának lekerekítettsége.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Tooltip (Elemleírás) – Magyarázó szöveg, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó rámutat a vezérlőre.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Átlátszóság – Azt határozza meg, hogy egy kép mögött mennyire maradnak láthatóak a vezérlőelemek.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible (Látható) – Azt határozza meg, hogy egy vezérlőelem látható vagy rejtett legyen.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width (Szélesség) – Egy vezérlőelem bal és jobb széle közötti távolság.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Távolság a vezérlőelem bal oldali szegélye és a szülőtároló bal oldali szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Távolság a vezérlőelem felső szegélye és a szülőtároló felső szegélye között (vagy a képernyő széle között, ha nincs szülőtároló).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( Adatforrás, ThisItem )Remove( DataSource, ThisItem )

PéldákExamples

Kép megjelenítése helyi fájlbólShow an image from a local file

 1. A Tartalom lapon kattintson vagy koppintson az Adathordozó, majd a Tallózás lehetőségre.On the Content tab, click or tap Media, and then click or tap Browse.
 2. Kattintson vagy koppintson a hozzáadni kívánt képfájlra, majd a Megnyitás lehetőségre, ezután pedig az Esc billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Adjon hozzá egy Kép vezérlőelemet, és állítsa be annak Items (Elemek) tulajdonságát a hozzáadott fájl nevére.Add an Image control, and set its Items property to the name of the file that you added.

  Még nem tudja, hogy hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

  A Kép vezérlőelem ekkor megjeleníti a megadott képet.The Image control shows the image that you specified.

Adatforrásból származó képkészlet megjelenítéseShow a set of images from a data source

 1. Töltse le ezt az Excel-fájlt, és mentse a helyi eszközre.Download this Excel file, and save it on your local device.
 2. A PowerApps Studióban hozzon létre vagy nyisson meg egy alkalmazást, majd kattintson vagy koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre a jobb oldali ablaktáblában.In PowerApps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Ha a jobb oldali ablaktáblában nem jelenik meg az Adatforrás hozzáadása lehetőség, kattintson vagy koppintson egy képernyőre a bal oldali navigációs sávon.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Kattintson vagy koppintson a Statikus adatok felvétele az alkalmazásba lehetőségre, majd a letöltött Excel-fájlra, végül pedig a Megnyitás lehetőségre.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.
 4. Jelölje be a Flooring Estimates (Padlóburkolat-becslések) jelölőnégyzetet, majd kattintson vagy koppintson a Csatlakozás lehetőségre.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.
 5. Adjon hozzá egy Gyűjtemény vezérlőelemet képekkel, majd állítsa be az Items (Elemek) tulajdonságát a FlooringEstimates értékre.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Még nem tudja, hogy hogyan lehet vezérlőt felvenni és konfigurálni?Don't know how to add and configure a control?

  A Gyűjtemény vezérlőelem szőnyeg, keményfa és csempe termékek képeit jeleníti meg a letöltött Excel-fájlban található hivatkozások alapján.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.